Matewu 24:1-51

 • XIKOMBISO XA KU TA KA KRESTE (1-51)

  • Tinyimpi, ku kayivela ka swakudya, ku tsekatseka ka misava (7)

  • Mahungu lamanene ma ta chumayeriwa (14)

  • Nhlomulo lowukulu (21, 22)

  • Xikombiso xa N’wana wa munhu (30)

  • Nkuwa (32-34)

  • Ku fana ni le nkarhini wa Nowa (37-39)

  • Tshamani mi rindzile (42-44)

  • Nandza wo tshembeka ni lowo biha (45-51)

24  Loko Yesu a huma etempeleni, vadyondzisiwa vakwe va n’wi tshinelela leswaku va ta n’wi komba miako ya tempele.  Yesu a ku eka vona: “Xana ma swi vona swilo leswi hinkwaswo? Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, a ku nge sali ribye ehenhla ka ribye rin’wana ma ta hirimuxiwa hinkwawo.”+  Loko a ha tshame eNtshaveni ya Mitlhwari, vadyondzisiwa va ya eka yena va ri voxe, va ku: “Hi byele, xana swilo leswi swi ta endleka rini naswona xi ta va xihi xikombiso xa ku vuya ka wena+ ni xa ku fika ka makumu?”+  Yesu a va hlamula a ku: “Tivoneleni leswaku ku nga vi ni loyi a mi hambukisaka,+  hikuva vo tala va ta ta hi vito ra mina, va ku, ‘Hi mina Kreste’ naswona va ta hambukisa vo tala.+  Mi ta twa hi ta tinyimpi ni swiviko swa tinyimpi. Tivoneleni leswaku mi nga chavi, hikuva swilo leswi swi fanele swi endleka, kambe makumu ma ta va ma nga si fika.+  “Hikuva matiko ma ta hlaselana ni mifumo yi ta hlaselana,+ ku ta va ni ku kayivela ka swakudya+ ni ku tsekatseka ka misava etindhawini to hambanahambana.+  Swilo leswi hinkwaswo i ku sungula ka maxangu.*  “Kutani vanhu va ta mi xanisa+ ni ku mi dlaya+ naswona mi ta vengiwa hi matiko hinkwawo hikwalaho ka vito ra mina.+ 10  Vo tala va ta heleriwa hi ripfumelo naswona va ta xengana va tlhela va vengana. 11  Ku ta va ni vaprofeta vo tala va mavunwa naswona va ta hambukisa vo tala;+ 12  nakambe rirhandzu ra vo tala ri ta hola hikwalaho ka ku andza ka vubihi. 13  Kambe loyi a tiyiseleke* ku ya fika emakumu u ta ponisiwa.+ 14  Kutani mahungu lawa lamanene ya Mfumo ma ta chumayeriwa emisaveni hinkwayo leswaku byi va vumbhoni ematikweni hinkwawo,+ kutani hi kona makumu ma nga ta fika. 15  “Hikwalaho, loko mi vona nchumu lowu nyenyetsaka lowu onhetelaka, wu yime endhawini yo kwetsima,+ hilaha muprofeta Daniyele a vuleke hakona (muhlayi a a twisise), 16  lava nga eYudiya a va balekele etintshaveni.+ 17  Loyi a nga ehenhla ka yindlu a nga xiki a ta humesa nhundzu endlwini yakwe 18  naswona loyi a nga emasin’wini a nga tlheli a ya teka xiambalo xakwe. 19  Khombo eka vavasati lava tikeke ni lava nga ta va va mamisa hi nkarhi wolowo! 20  Tshamani mi ri karhi mi khongelela leswaku ku baleka ka n’wina ku nga vi hi xixika kumbe hi siku ra Savata; 21  hikuva ku ta va ni nhlomulo lowukulu+ lowu nga si tshamaka wu va kona hi mpfhuka misava yi va kona ku fikela sweswi, naswona a wu nge he tlheli wu va kona.+ 22  Kahlekahle, loko masiku wolawo a ma nga hungutiwanga, a ku nga ta pona munhu; kambe masiku wolawo ma ta hungutiwa hikwalaho ka vahlawuriwa.+ 23  “Kutani loko un’wana a ku eka n’wina, ‘Vonani! Hi loyi Kreste,’+ kumbe, ‘Hi luya,’ mi nga n’wi tshembi.+ 24  Hikuva ku ta va ni lava nga ta hemba va tivula Kreste ni vaprofeta va mavunwa+ naswona va ta endla masingita lamakulu ni swihlamariso leswaku va hambukisa+ hambi ku ri vahlawuriwa loko swi koteka. 25  Vonani! Ndzi mi lemukisile swi nga si endleka. 26  Hikwalaho, loko vanhu va ku eka n’wina, ‘Vonani! U le mananga,’ mi nga yi; ‘Vonani! U le ndzeni ka yindlu,’ mi nga va tshembi.+ 27  Hikuva ku fana ni rihati leri hatimaka ku sukela evuxeni ku ya fika evupeladyambu, swi ta va tano ni hi nkarhi wa ku vuya ka N’wana wa munhu.+ 28  Laha ku nga ni ntsumbu, magama ma ta hlengeletana kona.+ 29  “Loko masiku ya nhlomulo wolowo ma hela, dyambu ri ta hundzuka ntima+ ni n’weti a wu nge he voningi, tinyeleti ti ta wa hi le tilweni naswona swilo leswi nga ematilweni swi ta tsekatsekisiwa.+ 30  Endzhaku ka sweswo ku ta va ni xikombiso xa N’wana wa munhu ematilweni, kutani tinyimba hinkwato ta misava ti ta rila+ naswona ti ta vona N’wana wa munhu+ a ta a ri emapapeni hi matimba ni ku vangama lokukulu.+ 31  U ta rhumela tintsumi takwe hi mpfumawulo lowukulu wa mhalamhala naswona ti ta hlengeleta vahlawuriwa va yena va huma ematlhelweni ya mune ya misava, ku suka emakun’wini ya matilo ku ya emakun’wini man’wanyana.+ 32  “Kutani dyondzani eka xifaniso lexi xa nkuwa: Loko marhavi ya wona ma sungula ku hluka, ma swi tiva leswaku ximumu xi le kusuhi.+ 33  Hilaha ku fanaka, na n’wina loko mi vona swilo leswi hinkwaswo, swi tiveni leswaku u le kusuhi, u le tinyangweni.+ 34  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, xitukulwana* lexi a xi nge fi xi hela swilo leswi hinkwaswo swi nga si endleka. 35  Tilo ni misava swi ta hundza kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.+ 36  “Mayelana ni siku ra kona ni nkarhi a ku na munhu loyi a swi tivaka,+ hambi tintsumi ematilweni kumbe N’wana, kambe swi tiviwa hi Tatana ntsena.+ 37  Hilaha swi endlekeke hakona enkarhini wa Nowa,+ swi ta va tano ni hi nkarhi wa ku vuya ka N’wana wa munhu.+ 38  Hilaha a swi ri hakona emasikwini wolawo ku nga si fika Ndhambi, vanhu a va dya, va nwa, vavanuna va teka ni vavasati va tekiwa, ku fikela siku leri Nowa a ngheneke ha rona engalaveni,+ 39  a va nga ri na mhaka kukondza Ndhambi yi fika yi va kukula hinkwavo,+ kutani swi ta va tano ni hi nkarhi wa ku vuya ka N’wana wa munhu. 40  Vavanuna vambirhi va ta va va ri emasin’wini; un’wana u ta tekiwa kasi un’wanyana u ta siyiwa. 41  Vavasati vambirhi va ta va va ri eku sileni; un’wana u ta tekiwa kasi lowun’wana u ta siyiwa.+ 42  Hikwalaho tshamani mi rindzile, hikuva a mi ri tivi siku leri Hosi ya n’wina yi nga ta ta ha rona.+ 43  “Kambe tivani leswi: Loko n’wini wa yindlu a a tiva nkarhi lowu khamba ri nga ta fika ha wona,+ a a nga ta etlela naswona a a nga ta pfumela leswaku ri nghena endlwini yakwe.+ 44  Hikwalaho na n’wina tshamani mi lunghekile,+ hikuva N’wana wa munhu u ta ta hi nkarhi lowu mi nga wu ehleketiki. 45  “Kahlekahle i mani nandza wo tshembeka ni wo tlhariha, loyi n’wini wakwe a n’wi vekeke leswaku a hlayisa malandza yakwe, a ma phamela swakudya hi nkarhi lowu faneleke?+ 46  Wa tsaka nandza yoloye, loyi loko n’wini wakwe a fika a nga ta n’wi kuma a endla tano!+ 47  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, u ta n’wi hlawula leswaku a hlayisa swilo swa yena hinkwaswo. 48  “Kambe loko nandza yoloye o endla swo biha kutani a tibyela a ku, ‘N’wini wa mina wa hlwela,’+ 49  kutani a sungula ku ba malandza laman’wana a tlhela a dya ni ku nwa ni swidakwa, 50  n’wini wa nandza yoloye u ta ta hi siku leri a nga ri langutelangiki ni hi nkarhi lowu a nga wu tiviki,+ 51  u ta n’wi xupula hi ndlela ya tihanyi, a n’wi veka endhawini yin’we ni vakanganyisi. Kwalaho hi laha a nga ta rila a tlhela a getsela ni meno.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Ku fana ni switlhavi leswi wansati a vaka na swona loko a ri kusuhi ni ku veleka.
Kumbe “tiyiselaka.”
Kumbe “rixaka.”