İçeriğe geç

Dirilme Nedir?

Dirilme Nedir?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitapta “dirilme” olarak çevrilen sözcük, Yunancada “ayağa kalkmak” ya da “tekrar kalkmak” anlamına gelen anastasis sözcüğünden türemiştir. Diriltilen bir kişi ölüm uykusundan kalkar ve önceki kişiliğiyle tekrar hayata döner (1. Korintoslular 15:12, 13).

Genelde Eski Ahit olarak adlandırılan İbranice Kutsal Yazılarda İbranice “dirilme” sözcüğü geçmese de, bu öğreti yer alır. Örneğin Tanrı, Hoşea peygamber aracılığıyla şu vaatte bulunmuştu: “Onları ölüler diyarının elinden bedelle kurtaracağım, ölümden geri alacağım” (Hoşea 13:14; Eyüp 14:13-15; İşaya 26:19; Daniel 12:2, 13).

Ölüler nerede diriltilecek? Bazıları Mesih’le birlikte krallar olarak hüküm sürmek üzere gökte diriltilecek (2. Korintoslular 5:1; Vahiy 5:9, 10). Kutsal Kitap bunu “ilk dirilme” olarak adlandırır. Bu ifade başka bir dirilmenin de olacağı fikrini verir (Vahiy 20:6; Filipililer 3:11). Daha sonra gerçekleşecek dirilmede ölülerin çoğu yeryüzünde hayata döndürülecek (Mezmur 37:29).

İnsanlar nasıl diriltilecek? Tanrı, İsa’ya ölüleri diriltme yetkisi verdi (Yuhanna 11:25). İsa “mezarlarda olan herkesi” kendine özgü kimliğiyle, kişiliğiyle ve anılarıyla diriltecek (Yuhanna 5:28, 29). Yeryüzünde diriltilenler, sağlıklı bir bedenle tamamen kusursuz bir şekilde diriltilirken, gökte diriltilenler ruhi bir varlık olarak hayat alacaklar (İşaya 33:24; 35:5, 6; 1. Korintoslular 15:42-44, 50).

Kimler diriltilecek? Kutsal Kitap “doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecek” der (Elçiler 24:15). Doğru olanlar arasında Nuh, Sara ve İbrahim gibi imanlı insanlar olacak (Başlangıç 6:9; İbraniler 11:11; Yakup 2:21). Doğru olmayanlar ise, Tanrı’nın isteklerini öğrenme ve buna uygun bir yaşam sürme imkânı bulamayan kişilerden oluşacak.

Bununla birlikte, ıslah olmaz kişiler haline gelen kötüler diriltilmeyecek. Bu kişiler öldükten sonra tekrar hayata dönmeyecekler; sonsuza dek yok olacaklar (Matta 23:33; İbraniler 10:26, 27).

Dirilme ne zaman gerçekleşecek? Kutsal Kitap gökteki dirilmenin Mesih’in hazır bulunuşu sırasında gerçekleşeceğini söyler; bu dönem 1914’te başlamıştır (1. Korintoslular 15:21-23). Yeryüzündeki dirilme ise, tüm yeryüzünün cennete dönüştürüleceği İsa Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlığı sırasında gerçekleşecek (Luka 23:43; Vahiy 20:6, 12, 13).

Dirilmeye neden inanabiliriz? Kutsal Kitapta geçmişte yaşanan ve her biri görgü tanıklarının önünde gerçekleşen dokuz dirilme olayıyla ilgili ayrıntılı kayıtlar yer alır (1. Krallar 17:17-24; 2. Krallar 4:32-37; 13:20, 21; Luka 7:11-17; 8:40-56; Yuhanna 11:38-44; Elçiler 9:36-42; 20:7-12; 1. Korintoslular 15:3-6). Lazar’ın diriltilmesiyle ilgili kayıt özellikle dikkate değerdir; çünkü İsa bu mucizeyi Lazar’ın ölümünün dördüncü günü, kalabalık bir grubun önünde gerçekleştirdi (Yuhanna 11:39, 42). İsa’ya muhalefet edenler bile bu olayı inkâr edemediler, bu nedenle hem İsa’yı hem de Lazar’ı öldürmeyi planladılar (Yuhanna 11:47, 53; 12:9-11).

Kutsal Kitap, Tanrı’nın ölüleri diriltmeye hem gücü olduğunu hem de bunu yapmayı arzuladığını gösterir. O mutlak gücünü kullanarak dirilteceği her bireyin detaylı bir kaydını sınırsız hafızasında tutuyor (Eyüp 37:23; Matta 10:30; Luka 20:37, 38). Tanrı ölüleri hayata döndürebilir ve bunu yapmayı kesinlikle istiyor! Kutsal Kitap, gelecekteki dirilmeyi tarif ederken Tanrı’yla ilgili şunları söylüyor: “Elinin eserini özleyeceksin” (Eyüp 14:15).

Dirilmeyle ilgili yanlış düşünceler

İddia: Dirilme, canın bedenle yeniden birleşmesidir.

Gerçek: Kutsal Kitapta can sözcüğü, kişinin ölümden sonra yaşamaya devam eden bir kısmına değil, kendisine atfeder (Başlangıç 2:7; Hezekiel 18:4). Dolayısıyla diriltilen bir kişi canıyla yeniden birleşmez, yaşayan bir can olarak yeniden yaratılır.

İddia: Bazı insanlar diriltilecek ve hemen yok edilecek.

Gerçek: Kutsal Kitap ‘kötü işler yapanlar hüküm için dirilecekler’ der (Yuhanna 5:29). Bununla birlikte onlara, önceki yaşamlarına göre değil, diriltildikten sonra yaptıklarına göre hüküm verilecek. İsa şöyle dedi: ‘Ölüler Tanrı’nın Oğlunun sesini işitecek ve sözüne kulak verenler yaşam bulacak’ (Yuhanna 5:25). Diriltildikten sonra öğrendiklerine ‘kulak verenlerin’, yani itaat edenlerin adları ‘hayat kitabına’ yazılacak (Vahiy 20:12, 13).

İddia: Bir kişi diriltildiğinde ölmeden önceki bedenine sahip olacak.

Gerçek: Ölen bir kişinin bedeni bozulur ve parçalara ayrılır (Vaiz 3:19, 20).