Kutsal Kitabın cevabı

“Hayat kitabı” veya “anılma kitabı”, sonsuz yaşam ödülünü alma ümidine sahip kişilerin isimlerinin bulunduğu kitaptır (Vahiy 3:5; 20:12; Malaki 3:16). Yaratıcımız bu isimlere karar verirken, kişinin imanına ve O’na sadakatle itaat edip etmemesine bakar (Yuhanna 3:16; 1. Yuhanna 5:3).

Yaratıcımız “dünya kurulduğundan beri” O’na sadık her kulunu, sanki isimlerini bir kitaba yazıyormuş gibi hafızasında tutuyor (Vahiy 17:8). İmanlı bir adam olan Habil’in hayat kitabına adı kaydedilen ilk insan olduğu anlaşılıyor (İbraniler 11:4). Ancak hayat kitabı sadece bir isim listesi değildir, bize Yehova’nın ‘Kendisine ait olanları tanıyan’ sevgi dolu bir Tanrı olduğunu gösterir (2. Timoteos 2:19; 1. Yuhanna 4:8).

‘Hayat kitabına’ yazılmış isimler silinebilir mi?

Evet. Tanrı eski halkı arasında Kendisine itaatsizlik edenler hakkında “Kim Bana karşı günah işlediyse, kitabımdan onu sileceğim” demişti (Çıkış 32:33). Fakat Tanrı’ya sadakatimizi korursak, adımız ‘hayat kitabında’ kalacak (Vahiy 20:12).