İçeriğe geç

“Hayat Kitabında” Kimlerin Adı Yazılıdır?

“Hayat Kitabında” Kimlerin Adı Yazılıdır?

Kutsal Kitabın cevabı

“Hayat kitabı” veya “anılma kitabı”, sonsuz yaşam ödülünü alma ümidine sahip kişilerin isimlerinin bulunduğu kitaptır (Vahiy 3:5; 20:12; Malaki 3:16). Yaratıcımız bu isimlere karar verirken, kişinin imanına ve O’na sadakatle itaat edip etmemesine bakar (Yuhanna 3:16; 1. Yuhanna 5:3).

Yaratıcımız “dünya kurulduğundan beri” O’na sadık her kulunu, sanki isimlerini bir kitaba yazıyormuş gibi hafızasında tutuyor (Vahiy 17:8). İmanlı bir adam olan Habil’in hayat kitabına adı kaydedilen ilk insan olduğu anlaşılıyor (İbraniler 11:4). Ancak hayat kitabı sadece bir isim listesi değildir, bize Yehova’nın ‘Kendisine ait olanları tanıyan’ sevgi dolu bir Tanrı olduğunu gösterir (2. Timoteos 2:19; 1. Yuhanna 4:8).

‘Hayat kitabına’ yazılmış isimler silinebilir mi?

Evet. Tanrı eski halkı arasında Kendisine itaatsizlik edenler hakkında “Kim Bana karşı günah işlediyse, kitabımdan onu sileceğim” demişti (Çıkış 32:33). Fakat Tanrı’ya sadakatimizi korursak, adımız ‘hayat kitabında’ kalacak (Vahiy 20:12).