İçeriğe geç

Kutsal Kitap Kronolojisi 1914 Yılıyla İlgili Ne Gösterir?

Kutsal Kitap Kronolojisi 1914 Yılıyla İlgili Ne Gösterir?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap kronolojisi 1914 yılında Tanrı’nın Krallığının gökte kurulduğunu gösterir. Bu, Kutsal Yazıların Daniel kitabının 4. bölümünde kayıtlı bir peygamberlik sözünden anlaşılır.

Peygamberlik sözünün özeti. Tanrı, Babil kralı Nabukadnezar’ın, ileride olacak olayları anlatan bir rüya görmesini sağladı. Kralın rüyasında devasa bir ağaç kesilip devriliyor ve kütüğünün büyümesi “yedi vakit” sürecek bir dönem boyunca engelleniyordu. Sonra ağaç tekrar büyüyecekti (Daniel 4:1, 10-16).

Bu sözlerin ilk gerçekleşmesi. Bu büyük ağaç Kral Nabukadnezar’ı temsil ediyordu (Daniel 4:20-22). Kral yedi yıllık bir dönem boyunca geçici olarak aklını yitirip krallık yetkisini kaybetti; o zaman mecazi anlamda ‘kesilip devrilmiş’ oldu (Daniel 4:25). Tanrı ona akıl sağlığını geri verdiğinde Nabukadnezar yeniden tahta çıktı ve Tanrı’nın egemenliğini kabul etti (Daniel 4:34-36).

Daha büyük bir gerçekleşmesi var. Bu peygamberlik sözünün tüm amacı insanların şunu bilmesiydi: “İnsanların krallıkları üzerinde Yüceler Yücesi saltanat sürer ve onu dilediği kişiye verir, en aşağı görülen insanı da onun başına koyar” (Daniel 4:17). Tanrı’nın isteği, sonunda bu saltanatı gururlu Nabukadnezar’a mı vermekti? Hayır, Tanrı daha önce krala başka bir rüya aracılığıyla Nabukadnezar da dahil hiçbir siyasi liderin bu görevi yerine getiremeyeceğini göstermişti. Bunun yerine Tanrı bizzat Kendisi ‘asla yıkılmayacak bir krallık kuracaktı’ (Daniel 2:31-44).

Tanrı daha önce yeryüzünde Kendi yönetimini temsil eden bir krallık kurmuştu: Eski İsrail ulusu. Tanrı bu krallığın ‘yıkılmasına’ izin verdi, çünkü yöneticileri sadakatsizdi. Ancak Tanrı krallık yetkisini “hak sahibine” vereceğini de bildirdi (Hezekiel 21:25-27). Kutsal Kitap sonsuza dek hüküm sürecek bu krallığı almaya hakkı olan kişinin İsa Mesih olduğunu gösterir (Luka 1:30-33). İsa, Nabukadnezar’ın tersine ‘alçakgönüllüydü’ (Matta 11:29).

Daniel 4. bölümdeki ağaç neyi temsil eder? Kutsal Kitapta ağaçlar bazen yönetimleri simgeler (Hezekiel 17:22-24; 31:2-5). Daniel 4. bölümdeki sözlerin daha büyük gerçekleşmesinde devasa ağaç, Tanrı’nın yönetimini temsil eder.

Ağacın kesilip devrilmesi ne anlama gelir? Ağacın kesilip devrilmesi Nabukadnezar’ın krallığının kesintiye uğraması anlamına gelmişti, aynı şekilde Tanrı’nın yeryüzündeki yönetiminin de kesintiye uğraması anlamına gelir. Bu ne zaman oldu? Nabukadnezar İsrail krallarının, Tanrı’nın temsilcileri olarak ‘Yehova’nın tahtında’ oturduğu Yeruşalim’i yerle bir ettiği zaman (1. Tarihler 29:23).

“Yedi vakit” neyi temsil eder? “Yedi vakit” Tanrı’nın, Kendi kurduğu herhangi bir krallığın müdahalesi olmadan, milletlerin yeryüzünde hüküm sürmesine izin verdiği dönemi temsil eder. “Yedi vakit” MÖ Ekim 607’de başladı; Kutsal Kitap kronolojisine göre Yeruşalim bu tarihte Babilliler tarafından yok edildi * (2. Krallar 25:1, 8-10).

“Yedi vakit” ne kadar uzunluktadır? Bu dönem Nabukadnezar’ın durumunda olduğu gibi sadece yedi yıl olamaz. İsa peygamber bu dönemin uzunluğunu şu sözleriyle gösterdi: “Yeruşalim, [Tanrı’nın yönetiminin bir simgesi] milletlerin dönemi doluncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir” (Luka 21:24). “Milletlerin dönemi” Tanrı’nın Kendi yönetiminin milletler tarafından ‘ayaklar altında çiğnenmesine’ izin verdiği dönemdir ve Daniel 4. bölümdeki ‘yedi vakitle’ aynıdır. Demek ki “yedi vakit” İsa yeryüzündeyken bile hâlâ devam ediyordu.

Kutsal Kitap Daniel peygamberin önceden bildirdiği bu ‘yedi vaktin’ uzunluğunu nasıl bulabileceğimizi gösterir. Kutsal Kitap üç buçuk ‘vaktin’ 1.260 gün olduğunu söyler, dolayısıyla “yedi vakit” bunun iki katıdır, yani 2.520 gündür (Vahiy 12:6, 14). Peygamberlik sözleriyle ilgili “her yıl için bir gün” kuralını uygulayarak, 2.520 günün 2.520 yılı temsil ettiği sonucuna varırız. O halde “yedi vakit”, yani 2.520 yıl, Ekim 1914’te sona erecekti (Sayılar 14:34; Hezekiel 4:6).

^ p. 10 MÖ 607 tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgi için 1 Ekim 2011 tarihli Gözcü Kulesi dergisinin 26-31. sayfalarındaki “Eski Yeruşalim Ne Zaman Yıkıldı? 1. Bölüm” makalesine ve 1 Kasım 2011 tarihli Gözcü Kulesi dergisinin 22-28. sayfalarındaki “Eski Yeruşalim Ne Zaman Yıkıldı? 2. Bölüm” makalesine bakın.