TSOGANG! April 2014 | Ke Eng fa o Tshwanetse go Tswelela o Tshela?

A wena kgotsa mongwe yo o mo itseng o kile a akanya go ipolaya? Go bona lebaka la go bo o tshwanetse go tswelela o tshela go ka thusa.

Ditiragalo Tsa Lefatshe

E bua ka: toropo e e dirileng gore diroboto tsotlhe di tsamaisane, kotsi ya botsogo e e fetang phepelotlase le nonyane ya naga ya dingwaga tse di fetang 60 e e thubileng tsuanyane.

GO THUSA LELAPA

Tsela ya go Amogela Kgalemelo

Kgakololo kgotsa kgalemelo e e utlwisang botlhoko e ka go thusa jang?

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Ke Eng fa o Tshwanetse go Tswelela o Tshela?

Ke eng se se ka dirang gore motho a tseye loso e le tsala?

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Ka Gonne Dilo di a Fetoga

Le fa maemo a gago a ka se fetoge, go na le sengwe se o ka se fetolang.

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Ka Gonne Thuso e Gone

Dilo tse tharo di ka go thusang go tswelela o tshela.

SETLHOGO SA KA FA NTLE

Ka Gonne Go na Le Tsholofelo

Tsholofelo e kgona go go thusa go bona ka kwa ga mathata a a boima.

POTSOLOTSO

“Ke Tlhatswegile Pelo Gore Go na Le Mmopi”

Frédéric Dumoulin o ne a tennwe ke bodumedi mme a nna molatolamodimo. Go ithuta Baebele mmogo le tsela e ditshedi di bopilweng ka yone go ne ga mo tlhatswa pelo gore go na le Mmopi?

BATHO LE DINAGA

Go Etela Cambodia

Ke eng fa batho ba ba iseng ba tsamaye ba kopane ba ka bitsana kgaitsadiake, nnake, mmangwane, malome, mmemogolo, rremogolo?

SE BAEBELE E SE RUTANG

Go Tlhaola Batho ka Lotso

A ditso tsotlhe di a lekana? A go tlhaola batho ka lotso go tla tsamaya go fela?

A GO TLHAMILWE?

Lefuka la Serurubele

Lefuka la Blue Morpho le ka lebega le le borethe mme le na le dikarolo tse di ka bonwang fela ka maekorosekopo. Di thusa ka eng?

Tse Dingwe

Ke Tshwanetse go Itse Eng ka go Romela Melaetsa e e Hepisang ka Founo?

A o nna o patelediwa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo? Ditlamorago tsa go romela ditshwantsho tse di hepisang ka founo ke dife? A ke tsela fela e e seng kotsi ya go bontsha mongwe gore o a mo kgatlhegela?

O ka Dirang fa o Kgerisiwa?

Bontsi jwa batho ba ba kgerisiwang ba akanya gore ga go sepe se se ka dirwang gore ba thusiwe. Setlhogo seno se tlhalosa se se ka dirwang go baakanya seo.

Tsala ya Mmatota ke Efe?

Ditsala tsa maaka di dintsi, mme o ka bona ya mmatota jang?

Josefa o Boloka Matshelo

Sekasekang Genesise kgaolo 41-50 mmogo lo le lelapa lo dirisa porojeke eno e e kokoanngwang ya thuto ya Baebele.