Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 BATHO LE DINAGA

Go Etela Cambodia

Go Etela Cambodia

METSE E E KOKOBETSENG MO METSING, dimmaraka tse di tlhanaselang, mebila e e tletseng ka dithuthu tse di rweleng dilo tse di farologaneng tse di jaaka dikoko tse di tshelang le diforiji—tseno ke dingwe fela tsa dilo tse o di bonang le go di utlwa kwa dikarolong dingwe tsa Cambodia.

Batho ba Cambodia ba itsege e le batho ba ba lorato, ba ba botsalano le ba ba seoposengwe. Fa ba itlotlela fela, ba ka bitsana kgaitsadiake, nnake, mmangwane, malome, mmemogolo, rremogolo—tota le fa e le lekgetlo la ntlha ba kopana!

Batho bangwe mo Cambodia ba nna mo mekorong e e agilweng jaaka matlo mme ba bangwe ba nna mo matlong a a agilweng mo godimo ga dikota tse ditelele kgotsa mo godimo ga boalo jo bo kokobalang mo metsing. E bile go na le dikolo, ditleliniki, dimmaraka le mafelo a go tshelwang peterolo mo go one a a kokobetseng mo metsing

Leungo le le bidiwang dragon le ratega thata mo Cambodia

Raese ke sengwe sa dijo tse di jewang thata mo Cambodia. Go tlwaelegile gore fa go jewa go nne le mefuta e le menè ya dijo, gantsi sopo le yone e le teng. Tlhapi ke sejo se se ratiwang thata. Go tlwaelegile gore dijo tse di botshe, tse di botlha le tse di letswai di jewe mmogo.

Mo e ka nnang dingwaga di le 2 000 tse di fetileng, bagwebi le batho ba bangwe ba Ba-India ba ba neng ba  le mo tseleng ba ya China ba ne ba simolola go ya kgapetsakgapetsa fa losing lwa lewatle la Cambodia ba bo ba ananya sei le dimetale ka ditswaiso, logong lo lo nkgang monate, lonaka lwa tlou le gauta. Fa nako e ntse e ile, batho ba Cambodia ba ne ba tlhotlhelediwa ke India le China mme ka jalo Bo-Hindu le Bo-Buddha bo ne jwa anama. Gompieno diperesente di feta 90 tsa batho ba ba nnang koo ke Ba-Buddha.

Basupi ba ga Jehofa ba bolelela batho molaetsa o o nayang tsholofelo wa Baebele kwa Cambodia. Ba thusitse batho ba le bantsi ba dirisa buka ya Totatota Baebele e Ruta Eng? E gone ka dipuo di ka nna 250, go akaretsa Se-Cambodia.

Batho ba feta 1 500 mo Cambodia ba ithuta Baebele le Basupi ba ga Jehofa mme ba bona dikarabo tsa dipotso tse di jaaka go re, “Baswi ba kae?” le “Boikaelelo jwa Modimo ke eng ka lefatshe?”

Buka ya Totatota Baebele e Ruta Eng?, e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa, e gone ka Se-Cambodia (e bontshitswe fano).