Esethere 2:1-23

2  Morago ga dilo tseno, fa tšararego ya ga Kgosi Ahasueruse+ e sena go kokobela, a gakologelwa Fasheti+ le se a neng a se dirile+ le tshwetso e e neng e dirilwe kgatlhanong le ene.+  Foo batlhokomedi ba kgosi, badiredi+ ba yone, ba re: “A ba batlele+ kgosi barweetsana, makgarebane+ a mantle,  mme a kgosi e tlhome balaodi mo dikgaolong tsotlhe tse di laolang+ tsa bogosi jwa yone, mme a ba phuthele barweetsana botlhe, makgarebane a mantle, kwa Shushane kago ya phemelo,+ kwa ntlong ya basadi e e tlhokometsweng ke Hegai+ moopafadiwa+ wa kgosi, motlhokomedi wa basadi; mme a ba sidilwe.  Mme morweetsana yoo yo o lebegang a itumedisa mo matlhong a kgosi o tla nna kgosigadi mo boemong jwa ga Fasheti.”+ Mme seno sa bo se itumedisa mo matlhong a kgosi, mme ya dira fela jalo.  Monna mongwe, wa Mojuda, a bo a le kwa Shushane+ kago ya phemelo, mme leina la gagwe e ne e le Moredekai+ morwa Jaire morwa Shimei morwa Kishe wa Mobenjamine,+  yo o neng a isitswe botshwarwa+ go tswa kwa Jerusalema a na le batho ba ba kobilweng ba ba neng ba isiwa botshwarwa le Jekonia+ kgosi ya Juda yo Nebukadenesare+ kgosi ya Babelona a neng a mo isa botshwarwa.  Mme o ne a nna motlhokomedi+ wa ga Hadasa, ke gore, Esethere, morwadia morwarraagwe rraagwe,+ gonne o ne a se na rre le fa e le mmè; mme morweetsana yono o ne a bopegile sentle e bile a le montle,+ mme ka loso lwa ga rraagwe le mmaagwe, Moredekai o ne a mo tsaya go nna morwadie.  Mme go ne ga diragala gore, fa go ne go utlwiwa lefoko la kgosi le molao wa yone, le fa barweetsana ba le bantsi ba ne ba phuthelwa mmogo kwa Shushane+ kago ya phemelo e e tlhokometsweng ke Hegai,+ foo Esethere a isiwa kwa ntlong ya kgosi e e tlhokometsweng ke Hegai motlhokomedi wa basadi.  Jaanong morweetsana yo-no o ne a itumedisa mo matlhong a gagwe, mo o neng a bona bopelonomi jwa lorato+ mo go ene mme a potlakela go dira gore a sidilwe+ a bo a newe dijo tse di mo tshwanetseng, le go mo naya barweetsana ba le supa ba ba tlhophilweng mo ntlong ya kgosi, mme a mo fudusetsa le barweetsana ba gagwe kwa lefelong le le a gaisang otlhe la ntlo ya basadi. 10  Esethere o ne a sa bolela kaga batho ba gagabo+ kgotsa kaga ba losika lwa gagwe, gonne Moredekai ka boene o ne a mo laetse gore a se ka a bolela.+ 11  Mme letsatsi le letsatsi Moredekai o ne a tsamaya fa pele ga lolwapa lwa ntlo ya basadi gore a itse ka botsogo jwa ga Esethere le gore go ne go dirwa eng ka ene. 12  E rile sebaka sa morweetsana mongwe le mongwe sa go tsena kwa go Kgosi Ahasueruse se goroga, fa morweetsana a sena go diragalelwa go ya kafa molaong wa basadi dikgwedi di le lesome le bobedi, gonne eo e ne e le yone tsela e malatsi a mokgwa wa bone wa go sidilwa a neng a diragadiwa ka yone, dikgwedi di le thataro ka leokwane la mera+ le dikgwedi di le thataro ka leokwane la balema+ le ka dilo tse basadi ba neng ba sidilwa ka tsone; 13  foo mo maemong ano morweetsana ka boene a tsena kwa kgosing. Sengwe le sengwe se a neng a se umaka o ne a se newa, gore a tle le sone go tswa kwa ntlong ya basadi go ya kwa ntlong ya kgosi.+ 14  Maitseboa o ne a tsena, mme mo mosong o ne a boela kwa ntlong ya bobedi ya basadi e e tlhokometsweng ke Shaashegase moopafadiwa wa kgosi,+ motlhokomedi wa bagadingwana. O ne a ka se tlhole a tsena gape kwa kgosing fa e se fela fa a itumedisa kgosi mme a ne a biditswe ka leina.+ 15  Mme e rile sebaka se goroga sa gore Esethere morwadia Abihaile rangwanaagwe Moredekai, yo a neng a mo tsere jaaka morwadie,+ a tsene kwa kgosing, ga a ka a kopa sepe fa e se se Hegai+ moopafadiwa wa kgosi, motlhokomedi wa basadi, a neng a se umaka (nako eno yotlhe Esethere o ne a tswelela a bona kamogelo mo matlhong a mongwe le mongwe yo o mmonang).+ 16  Foo Esethere a isiwa kwa go Kgosi Ahasueruse kwa ntlong ya gagwe ya segosi mo kgweding ya bolesome, ke gore, kgwedi ya Tebethe, mo ngwageng+ wa bosupa wa puso ya gagwe. 17  Mme kgosi ya rata Esethere go feta basadi ba bangwe botlhe, mo o neng a bona kamogelo e ntsi le bopelonomi jwa lorato mo go yone go feta makgarebane a mangwe otlhe.+ Mme a baya serwalo sa tlhogo sa segosi mo tlhogong ya gagwe a ba a mo dira kgosigadi+ mo boemong jwa ga Fasheti. 18  Mme kgosi ya direla dikgosana tsotlhe tsa yone le batlhanka ba yone mokete o mogolo, mokete wa ga Esethere; mme ya naya dikgaolo tse di laolang boitshwarelo,+ ya nna ya ntsha dineo go ya kafa dithateng tsa kgosi. 19  Jaanong fa makgarebane+ a ne a phuthiwa mmogo lekgetlo la bobedi, Moredekai o ne a ntse mo kgorong ya kgosi.+ 20  Esethere o ne a sa bolele kaga ba losika lwa gagwe le batho ba gagabo,+ fela jaaka Moredekai+ a ne a mo laetse;+ mme Esethere o ne a diragatsa lefoko la ga Moredekai, fela jaaka fa a ne a tlhokometswe ke ene.+ 21  Mo malatsing ao fa Moredekai a ne a ntse mo kgorong ya kgosi, Bigethane le Tereshe, badiredi ba babedi ba ntlo ya kgosi, balebedi ba dikgoro, ba ne ba galefa mme ba nna ba batla go baya Kgosi Ahasueruse seatla.+ 22  Mme Moredekai a itse ka selo se, mme ka yone nako eo a bolelela+ kgosigadi Esethere. Esethere le ene a bua le kgosi mo leineng la ga Moredekai.+ 23  Ka jalo kgang e ne ya tlhotlhomisiwa mme la bofelo ya lemogiwa, mme ba kalediwa+ mo koteng+ ka bobedi jwa bone; morago ga moo go ne ga kwalwa mo bukeng ya ditiragalo+ tsa malatsi fa pele ga kgosi.

Dintlha Tse di Kwa Tlase