Esethere 1:1-22

1  Jaanong ga diragala mo metlheng ya ga Ahasueruse,+ ke gore, Ahasueruse yo o neng a busa e le kgosi go tloga kwa India go ya kwa Ethiopia, a busa dikgaolo tse di laolang di le lekgolo le masome a mabedi le bosupa,+  gore mo metlheng eo fa Kgosi Ahasueruse a ne a ntse mo setulong sa gagwe sa bogosi,+ se se neng se le kwa Shushane+ kago ya phemelo,+  mo ngwageng wa boraro wa go busa ga gagwe, a direla dikgosana tsa gagwe tsotlhe le batlhanka mokete+ fa pele ga gagwe,+ mophato wa sesole wa Peresia+ le Media,+ batlotlegi+ le dikgosana tsa dikgaolo tse di laolang,  fa a ne a bontsha dikhumo+ tsa bogosi jwa gagwe jo bo galalelang le tlotlo+ le bontle jwa bogolo jwa gagwe ka malatsi a le mantsi, malatsi a le lekgolo le masome a le robedi.  E rile malatsi ano a sena go wela, kgosi ya dira mokete malatsi a le supa e o direla batho botlhe ba ba neng ba fitlhelwa mo Shushane kago ya phemelo, ba bagolo le ba babotlana, mo lolwapeng lwa tshingwana ya ntlo ya segosi ya kgosi.  Go ne go na le leloba, khai e e boleta le bobududu+ di golegeletswe ka megala ya letsela le le boleta, le boboa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana+ mo mehitshaneng ya selefera le mo dipilareng tsa mmabole, dikanamelo+ tsa gouta le selefera mo godimo ga bophaphatho jwa lentswe le le nang le magwaka le mmabole le perela le mmabole o montsho.  Mme go ne go fetisiwa beine ka dinwelo tsa gouta+ gore e nowe; dinwelo tseno di ne di sa tshwane, mme beine ya segosi+ e ne e le ntsi thata, go ya ka dithata tsa kgosi.  Fa e le ka nako ya go nwa go ya ka molao, go ne go se na ope yo o patelelang, gonne ke yone tsela e kgosi e neng e rulagantse ka yone gore monna mongwe le mongwe yo mogolo wa ba ntlo ya yone a dire kafa mongwe le mongwe a ratang ka gone.  Gape, kgosigadi Fasheti+ ka boene o ne a direla basadi mokete kwa ntlong ya segosi e e neng e le ya ga Kgosi Ahasueruse. 10  Ka letsatsi la bosupa, fa pelo ya kgosi e ne e itumetse ka ntlha ya beine,+ ya raya Mehumane, Bisetha, Harebona,+ Bigethe le Abagetha, Sethare le Karakase, badiredi ba ba supa ba ntlo ya kgosi ba ba neng ba direla+ Kgosi Ahasueruse ka namana, 11  ya re ba tlise kgosigadi Fasheti fa pele ga kgosi a rwele serwalo sa tlhogo sa segosi, gore a bontshe ditšhaba le dikgosana bontle jwa gagwe; gonne o ne a le montle.+ 12  Mme Kgosigadi Fasheti o ne a nna a gana+ go tla go ya ka lefoko la kgosi le le neng le tlisitswe ka badiredi ba ntlo ya kgosi. Foo kgosi ya galefa thata mme tšararego ya yone ya tuka mo teng ga yone.+ 13  Mme kgosi ya raya banna ba ba botlhale+ ba ba nang le kitso ya metlha+ (gonne kgang ya kgosi e ne e tla jalo fa pele ga botlhe ba ba itseng molao le dikgetsi tsa molao, 14  mme ba ba gaufi thata le ene e ne e le Kareshena, Shethare, Adamatha, Tareshishe, Merese, Maresena, le Memukane, dikgosana tse supa+ tsa Peresia le Media, tse di kgonang go tsena kwa kgosing,+ e bile e le ba ba ntseng kwa pele mo bogosing) ya re: 15  “Go ya ka molao ke eng se se tshwanetseng sa dirwa ka Kgosigadi Fasheti ka gonne ga a diragatsa lefoko la ga Kgosi Ahasueruse le le tlileng ka badiredi ba ntlo ya kgosi?” 16  Foo Memukane+ a bua jaana fa pele ga kgosi le dikgosana: “Kgosigadi Fasheti ga a direla kgosi e le yosi phoso,+ mme o e diretse le dikgosana tsotlhe le ditšhaba tsotlhe tse di mo dikgaolong tsotlhe tse di laolang tsa ga Kgosi Ahasueruse. 17  Gonne kgang ya kgosigadi e tla tswela kwa basading botlhe ba ba nyetsweng mo ba tla nyatsang+ beng ba bone+ mo matlhong a bone, fa ba re, ‘Kgosi Ahasueruse ka boene o ne a re go tlisiwe kgosigadi Fasheti fa pele ga gagwe, mme ga a ka a tla.’ 18  Mme mo letsatsing leno bahumagadi ba Peresia le Media, ba ba utlwileng kgang ya kgosigadi, ba tla bua le dikgosana tsotlhe tsa kgosi, mme go tla nna le lenyatso le lentsi le bogale.+ 19  Fa go bonala go le molemo+ mo kgosing, a go tswe lefoko la segosi mo go yone, mme a le kwalwe mo melaong+ ya Peresia le Media, gore le se ka la feta,+ gore Fasheti a se ka a tla fa pele ga ga Kgosi Ahasueruse; mme a kgosi e neye molekane wa gagwe yo o botoka mo go ene tlotlomalo ya gagwe ya segosi. 20  Mme taelo ya kgosi e e tla e dirang e tla utlwiwa mo bogosing jwa yone jotlhe (gonne bo bogolo), mme basadi botlhe ba ba nyetsweng ba tla tlotla+ beng ba bone,+ ba bagolo mmogo le ba babotlana.” 21  Seno se ne se itumedisa mo matlhong a kgosi+ le dikgosana, mme kgosi ya dira go ya kafa lefokong la ga Memukane. 22  Ka jalo ya romela makwalo+ kwa dikgaolong tsotlhe tse di laolang tsa kgosi, kgaolo nngwe le nngwe e e laolang+ e kwaletswe ka mokgwa wa yone wa go kwala le setšhaba sengwe le sengwe ka loleme lwa sone, gore monna mongwe le mongwe yo o nyetseng a direle e le kgosana ka metlha mo ntlong ya gagwe+ e bile a bua loleme lwa batho ba gagabo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase