Esethere 9:1-32

9  Mme mo kgweding ya bolesome le bobedi, ke gore, kgwedi ya Adare,+ mo letsatsing la yone la bolesome le boraro, fa e ne e le nako ya gore lefoko le molao wa kgosi o diragadiwe,+ ka letsatsi le baba ba Bajuda ba neng ba letile go ba gatelela ka lone, dilo di ne tsa fetoga tsa nna ka tsela e sele, ka gonne Bajuda ka bobone ba ne ba gatelela ba ba ba tlhoileng.+  Bajuda ba ne ba phuthega+ mo metseng ya bone mo dikgaolong tsotlhe tse di laolang tsa ga Kgosi Ahasueruse+ gore ba beye seatla bone ba ba batlang go ba utlwisa botlhoko,+ mme ga se ka ga nna le motho ope yo o ikemelang fa pele ga bone, gonne ditšhaba tsotlhe di ne di wetswe ke poifo+ ya go ba boifa.  Mme dikgosana+ tsotlhe tsa dikgaolo tse di laolang le dikgosana tsa dikgaolo tsa naga+ le balaodi le badiri ba tiro+ ya kgosi ba ne ba thusa Bajuda, gonne ba ne ba wetswe ke poifo+ ya go boifa Moredekai.  Gonne Moredekai o ne a le mogolo+ mo ntlong ya kgosi le tumo+ ya gagwe e ne e anamela mo dikgaolong tsotlhe tse di laolang, ka gonne monna yo Moredekai o ne a ntse a golela pele+ ka iketlo.  Mme Bajuda ba kgemetha baba ba bone botlhe ka polao e e setlhogo ka tšhaka+ le ka go bolaya le go senya, mme ba dira se ba se ratang+ ka bao ba ba tlhoileng.  Mme kwa Shushane+ kago ya phemelo Bajuda ba ne ba bolaya mme ga senngwa banna ba le makgolo a matlhano.  Le Parashandatha le Dalefone le Asapatha  le Poratha le Adalia le Aridatha  le Paramesheta le Arisai le Aridai le Faisatha, 10  barwa ba ba lesome+ ba ga Hamane+ morwa Hamedatha, ene yo o neng a bontsha Bajuda bobaba,+ ba ne ba ba bolaya; mme ba se ka ba baya kgapo+ seatla sa bone. 11  Ka letsatsi leo palo ya ba ba bolailweng kwa Shushane kago ya phemelo e ne ya tla kwa kgosing. 12  Mme kgosi ya raya kgosigadi Esethere+ ya re: “Bajuda ba bolaile kwa Shushane kago ya phemelo,+ mme go sentswe banna ba le makgolo a matlhano le bomorwa Hamane ba ba lesome. Ba dirile eng+ mo dikgaolong tse dingwe tsotlhe tse di laolang+ tsa kgosi? Mme topo ya gago ke eng? O tla e newa.+ Mme kopo ya gago e nngwe ke eng?+ E tla diragadiwa.” 13  Ka jalo Esethere a re: “Fa go bonala go le molemo+ mo kgosing, a Bajuda ba ba kwa Shushane le bone ba newe gore ka moso ba dire go ya ka molao wa gompieno;+ mme a bomorwa Hamane ba ba lesome ba kalediwe mo koteng.”+ 14  Ka jalo kgosi ya re go dirwe jalo.+ Go tswa foo ga ntshiwa molao kwa Shushane, mme bomorwa Hamane ba ba lesome ba kalediwa. 15  Mme Bajuda ba ba neng ba le kwa Shushane ba phuthega ka letsatsi la bolesome le bonè+ la kgwedi ya Adare, mme kwa Shushane ba bolaya banna ba le makgolo a le mararo; mme ba se ka ba baya kgapo seatla sa bone.+ 16  Fa e le Bajuda ba bangwe botlhe ba ba neng ba le mo dikgaolong tse di laolang+ tsa kgosi, ba ne ba phuthega, mme ba emela meya ya bone,+ mme ba ne ba ipusolosetsa+ mo babeng ba bone ba bo ba bolaya ba le dikete di le masome a supa le botlhano mo go bao ba ba tlhoileng; mme ba se ka ba baya kgapo seatla sa bone, 17  ka letsatsi la bolesome le boraro la kgwedi ya Adare; ga nna le boikhutso ka letsatsi la bolesome le bonè la yone, mme le ne la dirwa letsatsi la go keteka+ le la go ipela.+ 18  Fa e le Bajuda ba ba neng ba le kwa Shushane, ba ne ba phuthega ka letsatsi la bolesome le boraro+ la yone le ka letsatsi la bolesome le bonè la yone, mme ga nna le boikhutso ka letsatsi la bolesome le botlhano la yone, mme le ne la dirwa letsatsi la go keteka le la go ipela.+ 19  Ke gone ka moo Bajuda ba kwa magaeng, ba ba nnang mo metseng e e mo dikgaolong tse di kwa thoko, ba neng ba dira letsatsi la bolesome le bonè la kgwedi ya Adare+ letsatsi la go ipela+ le go keteka le letsatsi le le molemo+ le go romelelana dikabelo+ tsa dijo. 20  Mme Moredekai+ a kwala dilo tseno a bo a romela makwalo a a kwadilweng kwa Bajudeng botlhe ba ba neng ba le mo dikgaolong tsotlhe tse di laolang+ tsa ga Kgosi Ahasueruse, tse di gaufi le tse di kgakala, 21  gore a ba neye boikarabelo+ jwa gore ka metlha ba tshegetse letsatsi la bolesome le bonè la kgwedi ya Adare le letsatsi la bolesome le botlhano la yone ngwaga e nngwe le e nngwe, 22  go ya kafa malatsing a Bajuda ba neng ba ikhuditse ka one mo babeng+ ba bone le kgwedi e ba neng ba e fetolelwa go tswa mo kutlobotlhokong go nna boipelo le khutsafalo+ go nna letsatsi le le molemo, go a tshegetsa e le malatsi a go keteka le go ipela le go romelelana dikabelo tsa dijo+ le dimpho kwa bahumaneging.+ 23  Mme Bajuda ba amogela se ba neng ba simolotse go se dira le se Moredekai a neng a se ba kwaletse. 24  Gonne Hamane+ morwa Hamedatha,+ wa Moagage,+ ene yo o neng a bontsha Bajuda botlhe bobaba,+ o ne a logile leano kgatlhanong le Bajuda gore a ba senye,+ mme o ne a dirile gore go latlhelwe Pure,+ ke gore, Bola,+ gore a ba tlhobaetse a bo a ba senye. 25  Mme fa Esethere a tla fa pele ga kgosi, e ne ya bolela jaana ka lekwalo le le kwadilweng:+ “A leano+ la gagwe le le bosula le a le logetseng Bajuda le boele mo tlhogong ya gagwe”;+ mme ba mo kaletsa mo koteng+ ene le bomorwawe. 26  Ke gone ka moo ba neng ba bitsa malatsi ano ba re Purime, ka leina la Pure.+ Ke gone ka moo, go ya ka mafoko otlhe a lekwalo leno+ le se ba neng ba se bone ka ga seno le se se neng se ba wetse, 27  Bajuda ba ba neng ba inaya tlamo le go e amogela ba bo ba dira jalo le mo baneng ba bone le mo go botlhe ba ba ikgolaganyang le bone,+ gore e se ka ya feta, tlamo ya go tshegetsa malatsi ano a mabedi ka metlha go ya ka se se neng se kwadilwe ka one le go ya ka nako ya one e e tlhomilweng mo ngwageng nngwe le nngwe. 28  Mme malatsi ano a ne a tshwanetse go gakologelwa le go tshegediwa mo kokomaneng nngwe le nngwe, le lelapa lengwe le lengwe, mo kgaolong nngwe le nngwe e e laolang le mo motseng mongwe le mongwe, mme malatsi ano a Purime one a se ka a tloga mo gare ga Bajuda le go gopolwa+ ga one go se ka ga khutla mo baneng ba bone. 29  Mme kgosigadi Esethere, morwadia Abihaile,+ le Moredekai wa Mojuda ba kwala ka maatla otlhe go tlhomamisa lekwalo leno la bobedi ka ga Purime. 30  Foo a romela makwalo a a kwadilweng kwa Bajudeng botlhe ba ba leng mo dikgaolong tse di laolang tse di lekgolo le masome a mabedi le bosupa,+ e bong bogosi jwa ga Ahasueruse,+ mafoko a kagiso le boammaaruri,+ 31  go tlhomamisa malatsi ano a Purime ka dinako tsa one tse di tlhomilweng, fela jaaka Moredekai wa Mojuda le kgosigadi Esethere ba ne ba ba neile+ le jaaka ba ne ba neile moya wa bone le bana ba bone,+ dikgang tsa go itima dijo+ le go goa ga bone ba kopa thuso.+ 32  Mme lefoko la ga Esethere le ne la tlhomamisa dikgang tseno tsa Purime,+ mme le ne la kwalwa mo bukeng.

Dintlha Tse di Kwa Tlase