Tuige Imani Yao

Tutapata faida gani tukijifunza juu ya watu wenye imani wenye kuzungumuziwa katika Biblia?

Mufuatano wa Matukio

Mufuatano wa matukio na karte mbalimbali vitakusaidia uone katika akili wakati na mahali ambapo watumishi hao waaminifu wa zamani waliishi.

Barua ya Baraza Lenye Kuongoza

Ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza wanatutia moyo sisi wote tufaidike kabisa na kitabu hiki kipekee na katika familia kwa kukisoma na kujifunza.

Maneno ya Utangulizi

Biblia ina habari za kweli kuhusu wanaume na wanawake waaminifu. Namna gani tunaweza kufaidika na mifano yao?

ABELI

“Ijapokuwa Alikufa, Bado Anasema”

Tunaweza kujifunzi nini kutokana na Abeli na imani yake hata ikiwa Biblia aimuzungumuzie sana?

NOA

“Alitembea Pamoja na Mungu wa Kweli”

Noa na bibi yake walikuwa na matatizo gani wakati wa kulea watoto wao? Namna gani walionyesha imani wakati wa kujenga safina?

ABRAHAMU

“Baba ya Wale Wote Walio na Imani”

Abrahamu alionyesha imani yake namna gani? Ni katika njia gani wewe pia ungependa kuiga imani ya Abrahamu?

RUTHU

“Mahali Wewe Unapoenda, Nitaenda”

Sababu gani Ruthu alikuwa tayari kuacha familia yake na inchi yake? Alionyesha sifa gani zenye zilifanya Yehova apendezwe naye?

RUTHU

‘Mwanamuke Mwema Sana’

Sababu gani ndoa ya Ruthu na Naomi ilikuwa ya maana sana? Ruthu na Naomi wanatufundisha nini kuhusu familia?

HANA

Alimufungulia Mungu Moyo Katika Sala

Imani ya Hana katika Yehova ilimusaidia ashinde hali yenye ilionekana kuwa haiwezekane.

SAMWELI

“Aliendelea Kukomaa Mbele ya Yehova”

Ni jambo gani ambalo halikukuwa la kawaida kuhusiana na utoto wa Samweli? Ni nini ilisaidia imani yake ikomae wakati alikuwa kwenye hema ya ibada?

SAMWELI

Alikutana na Hali Zenye Kuvunja Moyo, Lakini Alivumilia

Sisi wote tunakutana na matatizo na hali zenye kuvunja moyo zenye zinajaribu imani yetu. Uvumilivu wa Samweli unaweza kutufundisha nini?

ABIGAILI

Alitenda kwa Busara

Namna Abigaili alishugulikia matatizo katika ndoa yake, inatufundisha nini?

ELIYA

Alitetea Ibada Safi

Namna gani tunaweza kumuiga Eliya wakati tunapambana na watu wenye wanakataa mafundisho ya Biblia?

ELIYA

Alikesha, na pia Alingojea

Namna gani Eliya alionyesha kwamba alikesha katika sala wakati alingojea Yehova atimize ahadi yake?

ELIYA

Mungu Wake Alimufariji

Ni mambo gani yalifanya Eliya ashuke moyo na kufikia hata kuomba akufe?

YONA

Makosa Yake Mwenyewe Yalimufundisha

Yona aliogopa kutimiza mugawo wake, je, unamuelewa? Hadisi yake inatufundisha mambo ya lazima kuhusu uvumilivu na rehema ya Yehova.

YONA

Alijifunza Kuwa Mwenye Rehema

Namna gani hadisi ya yona inatusaidia tujione namna tulivyo?

ESTA

Alihatarisha Uzima Wake ili Kulinda Watu wa Mungu

Ili kuonyesha upendo wa kujitoa kama Esta alivyofanya, inaomba imani na ujasiri.

ESTA

Alitenda kwa Hekima, Ujasiri na kwa Kujinyima

Namna gani Esta alitenda kwa kujinyima kwa ajili ya Yehova, na watu wake?

MARIA

“Tazama! Mimi Ni “Kijakazi wa Yehova!”

Jibu lenye malaika Gabrieli alimutolea Maria linaonyesha nini kuhusu imani ya Maria? Ni sifa zingine gani za muzuri zenye alionyesha?

MARIA

Alifikiri na Kuamua Katika Moyo Wake

Mambo yenye Maria alijionea katika Bethlehemu yalifanya imani yake katika ahadi za Yehova ikuwe nguvu.

YOSEFU

Alikuwa Baba Muzuri wa Familia, na Mwanaume Mwaminifu

Namna gani Yosefu aliilinda familia yake? Sababu gani alipeleka Maria na Yesu Misri?

MARTHA

“Nimeamini”

Namna gani Maria alionyesha imani hata wakati wa taabu?

PETRO

Alishinda Woga na Mashaka

Mashaka inaweza kuwa na nguvu mbaya. Lakini Petro alishinda woga na mashaka yake ya kumufuata Yesu.

PETRO

Alibaki Mushikamanifu Ijapokuwa Majaribu

Namna gani imani na ushikamanifu wa vilimusaidia Petro akubali karipio la Yesu?

PETRO

Bwana Wake Alimufundisha Kusamehe

Ni jambo gani lenye Yesu alimufundisha Petro kuhusu musamaha? Namna gani Yesu alionyesha kwamba alimusamehe Petro?

Maneno ya Kumalizia

Namna gani unaweza kuendelea kufanya imani yako iwe nguvu na kuwa na tumaini lililo wazi katika akili yako?