Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Jalada ya Nyuma

Jalada ya Nyuma

Jalada ya Nyuma

[Maps]

Maria

UKURASA WA 145

Yosefu

UKURASA WA 162

Petro

UKURASA WA 180

Hana

UKURASA WA 51

Samweli

UKURASA WA 59

Martha

UKURASA WA 172

Abigaili

UKURASA WA 76

GALILAYA

Kana

Nazareti

Rama

FILISTIA

Jangwa la Parani

Mispa

Bethlehemu

YUDEA

Karmeli

Maoni

SAMARIA

Shilo

Gilgali

Beteli

Yerusalemu

Betania

Bahari ya Chumvi

Kapernaumu

Bahari ya Galilaya

Ruthu

UKURASA WA 33

Eliya

UKURASA WA 84

Yona

UKURASA WA 108

Esta

UKURASA WA 125

MISRI

Kuelekea Tarsisi

Bahari Kubwa

Sidoni

Sarefati (ao Zarepata)

(?)

Ml. Karmeli

Yopa

AMALEKI

Safari ya Eliya

Ml. Horebu

Bahari Nyekundu

SIRIA

Jangwa la Siria

Ml. Hermoni

Kaisaria Filipi

Gati-heferi

Yezreeli

GILEADI

Yerusalemu

Beer-sheba

MOABU

Karkemishi

Safari ya Yona

Harani

Muto Efrati

ASIRIA

Muto Tigri

Ninawi

Uru

PERSE (ao UAJEMI)

MILIMA YA ZAGRO

Muto Choaspes

Shushani

Inchi Kavu la Zamani

[Muchoro]

1900 K.W.W.

Shemu anakufa: 1868 K.W.W.

Abrahamu (Abramu) anakufa: 1843 K.W.W.

Ruthu anaolewa na Boazi: karibu na miaka ya 1300 K.W.W. (mapema wakati wa Waamuzi)

Hana anazaliwa: karibu na mwisho wa miaka ya 1200 K.W.W.

Samueli anazaliwa: karibu na mwanzo wa miaka ya 1100 K.W.W.

Abigaili anaolewa na Daudi: karibu na mwanzo wa miaka ya 1000 K.W.W.

Eliya: kisha 940 K.W.W. anaendelea kuwa nabii mupaka mbele ya 905 K.W.W.

900 K.W.W.

Yona: anaendelea kutoa unabii karibu na mwaka wa 844 K.W.W.

Esta: malkia kuanzia 493 mupaka karibu na mwaka wa 475 K.W.W.

100 K.W.W.

Yosefu anamuoa Maria: 2 K.W.W.

Maria anamuzaa Yesu: 2 K.W.W.

Martha: anakuwa mwanafunzi wa Yesu katika 29-33 W.W.

Petro anakuwa mutume: 31 W.W.

100 W.W.