Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Maneno ya Kumalizia

Maneno ya Kumalizia

‘Muwe waigaji wa wale ambao kupitia imani na subira [ao uvumilivu] wanariti zile ahadi.’—WAEBRANIA 6:12.

1, 2. Sababu gani ni jambo la maana kuwa na imani sasa? Toa mufano.

IMANI. Hilo ni neno nzuri sana kusikia, na sifa hiyo ni moja ya sifa zenye kuvutia sana. Lakini, tunaposikia neno hilo, ni vizuri tufikirie pia lile neno lingine, ni kusema, “Uharaka!” Kwa sababu, ikiwa hatuna imani, tunapaswa kufanya haraka ili kuipata. Na ikiwa tuna imani, basi tunapaswa kufanya haraka ili kuilinda na kuilisha. Sababu gani?

2 Kwa mufano: wazia kwamba unapitia katika jangwa kubwa. Una lazima sana ya maji. Unapopata sehemu ya maji, bila shaka, unapaswa kuichunga ili isikaushwe na jua. Na utafanya yako yote ili uwe na sehemu ya kutosha, itakayokusaidia mupaka ufike mahali unapoenda. Leo, tunaishi katika jangwa la kiroho, ni kusema, dunia ambamo imani ya kweli, iliyo kama maji, haipatikane sana na inaweza kukaushwa haraka ikiwa haichungwe na kuongezwa. Basi inatuomba kutenda kwa haraka; kama vile haiwezekani kuishi bila maji, haiwezekani pia kuwa nguvu kiroho ao kuwa na uhusiano muzuri na Yehova bila imani.—Rom. 1:17.

3. Yehova ametupatia nini ili kutusaidia kuwa na imani, na ni mambo gani mawili ambayo hatupaswe kusahau?

3 Yehova anajua kwamba tunahitaji imani na kwamba ni jambo la haraka, na anajua kwamba, leo, si rahisi kuwa na imani na kuichunga. Ndio sababu ametupatia mifano ya watu waliokuwa na imani na ambao tunaweza kuiga leo. Kwa musaada wa roho ya Yehova, mutume Paulo aliandika hivi: ‘Muwe waigaji wa wale ambao kupitia imani na subira [ao uvumilivu] wanariti zile ahadi.’ (Ebr. 6:12) Hiyo ndio sababu kila mara tengenezo la Yehova linatutia moyo tufanye nguvu ili kuiga mifano ya wanaume na wanawake waliokuwa na imani, kama vile wale ambao tumezungumuzia katika kitabu hiki. Kwa hiyo, tufanye nini sasa? Kuna mambo mawili ambayo hatupaswe kusahau: (1) Tunapaswa kuendelea kufanya imani yetu iwe yenye nguvu; (2) tunapaswa kuendelea kukumbuka tumaini letu.

4. Namna gani Shetani amejionyesha kuwa adui wa imani, hata hivyo, sababu gani hatupaswe kuogopa?

4 Endelea kufanya imani yako iwe yenye nguvu. Kuna adui mukubwa anayependa kuharibu imani yetu, na adui huyo ni Shetani. Mutawala huyo wa dunia hii mbovu ameifanya dunia iwe kama jangwa, mahali ambapo ni vigumu kupata imani na kuilinda. Ni kweli kwamba adui huyo anatushinda nguvu. Kwa hiyo, unawaza tunapaswa kuogopa kwamba hatuwezi kuwa na imani na kuifanya iwe yenye nguvu? Hapana! Yehova ni Rafiki mukubwa wa wale wote wanaotaka kuwa na imani ya kweli. Anatuhakikishia kwamba Yeye iko upande wetu, ni kusema, atatusaidia, na kwa hiyo, tunaweza kumupinga Ibilisi na kumufanya akimbie! (Yak. 4:7) Tutaonyesha kwamba tunamupinga kwa kuchukua kila siku wakati wa kufanya imani yetu iwe yenye nguvu na kuilisha. Namna gani tunaweza kufanya hivyo?

5. Ni nini iliwasaidia wanaume na wanawake wanaozungumuziwa katika Biblia kuwa na imani? Fasiria.

 5 Kama tulivyoona, wanaume na wanawake waliokuwa na imani, hawakuzaliwa na imani. Lakini walionyesha katika maisha yao kwamba ni sifa inayotokana na roho takatifu ya Yehova. (Gal. 5:22, 23) Walisali ili kuomba musaada, na Yehova aliwajibu; kwa hiyo, waliendelea kufanya imani yao kuwa yenye nguvu. Acha na sisi tufanye kama wao, tukumbuke kila mara kwamba Yehova si muchoyo, anawapatia kwa ukarimu roho yake wale wanaoiomba na wanaofanya nguvu kwa kutenda kulingana na sala zao. (Lu. 11:13) Je, kuna jambo lingine la zaidi tunaloweza kufanya?

6. Namna gani tunaweza kufaidika zaidi na funzo letu kuhusu habari za wanaume na wanawake waliokuwa na imani hapo zamani?

6 Katika kitabu hiki, tulizungumuzia tu mifano fulani ya wanaume na wanawake hao waliokuwa na imani ya kweli. Lakini kuna wengine wengi, wanajaa katika Biblia! (Soma Waebrania 11:32.) Tukifanya funzo letu la pekee kwa kutulia na kutafakari, tunaweza kujifunza mambo mengi kutokana na watu hao. Lakini tukisoma habari za watu hao kijuujuu tu, jambo hilo halitasaidia kabisa imani yetu. Ili usomaji huo utufaidi kwelikweli, tunapaswa kuchukua wakati wa kuchimba kabisa habari hizo, na kujua kabisa historia yote kama inavyoelezwa na Biblia. Ikiwa kila mara tunakumbuka kwamba wanaume na wanawake hao walikuwa watu wasio wakamilifu na wenye “hisia kama zetu,” basi hatutawaona kuwa watu wa kuwazia tu na mifano yao itatusaidia. (Yak. 5:17) Tukijiweka nafasi yao, tunaweza kujisikia kama walivyojisikia wakati walipambana na matatizo kama yale tunayopambana nayo.

7-9. (a) Wanaume na wanawake waliokuwa na imani zamani wangefanya nini ikiwa wangeambiwa wamuabudu Yehova kama tunavyofanya leo? (b) Sababu gani ni jambo la maana kwamba tufanye imani yetu iwe nguvu kupitia matendo yetu?

7 Pia kupitia maamuzi yetu na matendo yetu tunafanya imani yetu iwe yenye nguvu. Kama tunavyojua, “imani bila matendo imekufa.” (Yak. 2:26) Fikiria jambo hili: Ikiwa wanaume na wanawake hao tuliozungumuzia wangeombwa kufanya kazi ambayo Yehova anatuambia tufanye leo, hauone kwamba wangefurahi sana?

8 Kwa mufano: unafikiri Abrahamu angefanya nini ikiwa angeambiwa amuabudu Yehova, si kwenye mazabahu yaliyojengwa katika jangwa kwa mawe yasiyochongwa, lakini pamoja na vikundi vilivyopangwa vizuri vya waabudu wenzake katika Majumba ya Ufalme yenye kupendeza ao kwenye mikusanyiko mikubwa, ambapo wanazungumuzia kwa kirefu na kufasiria kwa namna yenye kuvutia utimizo wa ahadi alizoona kwa ‘mbali”? (Soma Waebrania 11:13.) Na unafikiri Eliya angefanya nini ikiwa angeambiwa kwamba kazi yake si ile ya kuwaangamiza manabii wa Baali, wala kumutumikia Yehova wakati wa utawala wa mufalme muovu na muasi-imani, lakini ni ile ya kuwapelekea watu kwa amani ujumbe wenye kufariji na wenye kuleta tumaini? Bila shaka, wanaume na wanawake hao wenye imani wangekubali haraka mugao huo na kumuabudu Yehova kama tunavyofanya leo, sivyo?”

9 Kwa hiyo, acheni tuendelee kufanya imani yetu iwe yenye nguvu kwa matendo. Tunapofanya hivyo, tutaonyesha kwamba tunaiga mifano ya imani ya wanaume na wanawake  wanaozungumuziwa katika Neno la Mungu, lililoandikwa kwa uongozi wa roho yake. Tutajisikia kuwa tunawakaribia zaidi wanaume na wanawake hao waliokuwa na imani na kujisikia kuwa wao ni marafiki wetu. Lakini, karibuni urafiki huo utakuwa jambo la kwelikweli.

10. Ni furaha ya namna gani tutakuwa nayo katika Paradiso?

10 Endelea kukumbuka tumaini lako. Tumaini ambalo Mungu aliwapatia wanaume na wanawake hao waaminifu, liliwasaidia sikuzote kuwa wenye nguvu. Je, wewe pia tumaini linakusaidia? Kwa mufano, wazia furaha ambayo utakuwa nayo wakati utakutana na watumishi waaminifu wa Mungu wakati wa “ufufuo wa waadilifu [ao wenye haki].” (Soma Matendo 24:15.) Ni maulizo gani fulani ambayo utawauliza?

11, 12. Katika dunia mupya, ni maulizo gani labda utamuuliza (a) Abeli? (b) Noa? (c) Abrahamu? (d) Ruthu? (e) Abigaili? (f) Esta?

11 Tuseme unakutana na Abeli, pengine utapenda sana kumuuliza ikiwa wazazi wake walikuwa namna gani, sivyo? Ao pengine utamuuliza hivi: “Kuna siku fulani uliyozungumuza na wale makerubi waliokuwa wanalinda bustani ya Edeni? Kama ni hivyo, walikuambia nini?” Utamuuliza Noa nini? Pengine unaweza kumuuliza hivi: “Ulikuwa unawaogopa Wanefili? Namna gani ulifikia kutunza kwa mwaka muzima wanyama hao wote waliokuwa ndani ya safina?” Tuseme unakutana na Abrahamu, labda unaweza kumuuliza: “Je, uliwahi kukutana na Shemu? Ni nani aliyekufundisha kweli kuhusu Yehova? Je, ilikuwa vigumu kuacha muji wa Uru?”

12 Ona maulizo fulani pia unayoweza kuwauliza wanawake waaminifu watakaofufuliwa. “Ruthu, ni nini iliyokusadikisha kabisa ili uwe muabudu wa Yehova?” “Abigaili, wakati ulimusaidia Daudi, uliogopa kumuelezea Nabali jambo hilo?” “Esta, kisha ile historia inayozungumuziwa katika Biblia juu yako na Mordekai, mambo yalikuwa namna gani?”

13. (a) Wale watakaofufuliwa labda watakuuliza maulizo gani? (b) Je, unafurahia tumaini la kukutana na wanaume na wanawake hao waaminifu wa zamani?

13 Bila shaka, labda wanaume na wanawake hao waaminifu wao pia watakuwa na maulizo mengi ya kukuuliza. Kwa kweli itakuwa jambo lenye kufurahisha kuwaelezea juu ya hali ambazo tumepitia katika siku hizi za mwisho na namna Yehova alibariki watu wake katika wakati huu wa taabu! Bila shaka, watapenda sana kujua namna Yehova alitimiza ahadi zake zote. Siku hizo zinazokuja, haitakuwa lazima tena kuwaziawazia kuhusu watumishi hao waaminifu wa Mungu wanaozungumuziwa katika Biblia. Utawaona kabisa, watakuwa na sisi katika Paradiso! Kwa hiyo fanya yote unayoweza leo ili watu hao wasiwe kama ndoto tu kwako. Endelea kuiga imani yao. Tunakutakia kwamba uendelee kumutumikia Yehova pamoja na watumishi hao wa Mungu na wawe marafiki wako milele!