Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Maneno ya Utangulizi

Maneno ya Utangulizi

‘Muwe waigaji wa wale ambao kupitia imani na subira [ao uvumilivu] wanariti ahadi.’​—WAEBRANIA 6:12.

1, 2. Dada mumoja alisema nini juu ya mwangalizi fulani mwenye kusafiri, na sababu gani watu ambao mwangalizi huyo anazungumuzia wanaweza kuwa marafiki wazuri?

KISHA kusikiliza hotuba ya mwangalizi fulani mwenye kusafiri, dada mumoja alisema hivi: “Anapozungumuza juu ya mutu fulani anayezungumuziwa katika Biblia, unaweza kufikiri kwamba anazungumuzia juu ya rafiki yake fulani wa zamani.” Dada huyo alisema kweli juu ya mwangalizi huyo. Ndugu huyo amejifunza Biblia sana kwa miaka mingi na kuifundisha. Kwa hiyo, anapozungumuzia juu ya mwanaume ao mwanamuke fulani mwaminifu anayezungumuziwa katika Biblia, unaweza kufikiri kwamba anazungumuzia kabisa juu ya rafiki yake fulani wa zamani.

2 Ni jambo lenye kufurahisha sana kuwa na marafiki wengi hivyo wanaozungumuziwa katika Biblia, sivyo? Je, unawaona kweli kuwa marafiki wako? Wazia unatembea pamoja na wanaume kama Noa, Abrahamu, Eliya, na wanawake kama Ruthu na Esta, na unazungumuza nao ili upate kuwajua vizuri. Wazia namna ungeweza kufaidika na maneno yao yenye kutia moyo na pia mashauri yao!​—Soma Methali 13:20.

3. (a) Namna gani tunaweza kufaidika na habari zinazozungumuzia juu ya wanaume na wanawake wenye imani zinazopatikana katika Biblia? (b) Ni maulizo gani tutachunguza?

3 Ni wazi kwamba wakati wa “ufufuo wa . . . waadilifu,” itawezekana kabisa kuwa na urafiki huo wenye kujenga na watu hao. (Mdo. 24:15) Lakini, hata sasa tunaweza kufaidika kwa kujifunza habari zinazozungumuzia wanaume na wanawake hao wenye imani zinazopatikana katika Biblia. Namna gani? Mutume Paulo anatupatia jibu linalofaa: ‘Muwe waigaji wa wale ambao kupitia imani na subira [ao uvumilivu] wanariti ahadi.’ (Ebr. 6:12) Mbele ya kuanza kujifunza juu ya wanaume na wanawake hao wenye imani, acha tuchunguze maulizo fulani ambayo yanatokezwa na maneno hayo ya mutume Paulo: Kwa hiyo, imani ni nini, na kwa nini tuna lazima ya imani? Namna gani tunaweza kuiga imani ya watu waaminifu wa zamani wanaozungumuziwa katika Biblia?

Imani Ni Nini na Kwa Nini Tuna Lazima ya Imani ya Kweli?

4. Watu wanafikiri imani ni nini, na kwa nini tunaweza kusema kuwa wanadanganyika?

4 Imani ni sifa yenye kuvutia, sifa ambayo wanaume na wanawake wote ambao tutajifunza juu yao katika kitabu hiki waliiona kuwa ya maana sana. Watu wengine leo hawajuwe imani ya kweli ni nini, wanafikiri ni kuamini tu jambo fulani bila kuwa na ushuhuda wowote. Lakini, wanadanganyika. Kuwa na imani hakumaanishe kuamini kila jambo bila kufikiri; si furaha ya ndani ya moyo kwa ajili ya jambo fulani; si kusadiki tu jambo la kuwazia. Kuamini kila jambo bila  kufikiri kunaweza kuwa hatari. Leo mutu anaweza kujisikia kufurahia jambo fulani, na kesho asijisikie hivyo, wala si kusadiki tu kama Mungu iko, kwa sababu hata “roho waovu [ao mashetani] wanaamini na kutetemeka.”​—Yak. 2:19.

5, 6. (a) Imani yetu inakazia mambo mawili gani yasiyoonekana? (b) Sababu gani imani yetu ina musingi ulio hakika na wenye nguvu? Toa mufano.

5 Imani ya kweli ni tofauti na mawazo hayo. Kumbuka namna Biblia inavyofasiria imani. (Soma Waebrania 11:1.) Mutume Paulo anasema kwamba imani inakazia mambo mawili tusiyoweza kuona. Jambo la kwanza: imani inakazia mambo ya kweli yanayofanyika sasa, lakini ‘hayaonekane.’ Macho yetu hayawezi kuona mambo ya kweli yaliyo mbinguni, ni kusema, Yehova Mungu, Mwana wake, na ule Ufalme unaotawala sasa mbinguni. Jambo la pili: imani inakazia “mambo yanayotumainiwa,” ni kusema, mambo ambayo hayajatendeka bado. Kwa mufano, hatuwezi kuona na macho yetu ule ulimwengu mupya ambao Ufalme wa Mungu utaleta hivi karibuni. Je, hilo linamaanisha kwamba imani yetu katika mambo hayo ya kweli na mambo tunayotumainia haina musingi wowote?

6 Hapana kabisa! Mutume Paulo anafasiria kwamba imani ina musingi ulio hakika na wenye nguvu. Anaposema kwamba imani ni “tarajio lililohakikishwa,” anatumia maneno yanayoweza kutafsiriwa pia kuwa “cheti kinachoonyesha kwamba mali fulani ni yako.” Kwa mufano: mutu fulani anapenda kukupatia nyumba. Anaweza tu kukupatia cheti cha nyumba hiyo na kukuambia “nyumba yako ndio hii.” Ni kweli kwamba anaposema hivyo, anaonyesha kwamba cheti hicho ni ushuhuda wenye nguvu kwamba nyumba hiyo imekuwa yako, kuwa na cheti hicho ni kama vile umekwisha kupata nyumba hiyo. Vivyohivyo, ushuhuda wa imani yetu ni wenye kusadikisha sana, na wenye nguvu sana, hivi kwamba tunaweza kusema ushuhuda huo ndio imani yetu.

7. Imani ya kweli inatia ndani mambo gani?

7 Kwa hiyo, imani ya kweli inamaanisha pia tumaini linalotegemezwa na mambo yaliyomufikia mutu katika maisha, na ni tumaini lisilotikisika ambalo linamutegemea kabisa Yehova Mungu. Imani inatusaidia kumuona Yehova kuwa Baba yetu mwenye upendo na inatusaidia kutumaini kwamba ahadi zake zote ni za kweli na kwamba zitatimia. Lakini imani ya kweli inatia ndani mambo mengi zaidi. Imani ni kama kitu kilicho na uzima, ambacho kinapaswa kulishwa ili kuishi. Inapaswa ionyeshwe kwa matendo, kama sivyo itakufa.​—Yak. 2:26.

8. Sababu gani imani ni sifa ya maana sana?

8 Sababu gani imani ni sifa ya maana sana? Mutume Paulo anatupatia jibu lenye kusadikisha. (Soma Waebrania 11:6.) Anasema kwamba hatuwezi kumukaribia Yehova wala kumupendeza ikiwa hatuna imani. Kwa hiyo, imani ni sifa ya maana sana inayomufanya mwanadamu ao malaika yeyote aishi kulingana na kusudi la kwanza na nzuri zaidi la kuwapo kwake, ni kusema, kumukaribia zaidi Baba yetu wa mbinguni, Yehova, na kumuabudu.

9. Ni nini inayoonyesha kwamba Yehova anajua kwamba tuna lazima sana ya imani?

 9 Yehova anajua kwamba tuna lazima sana ya imani, kwa hiyo, ametupatia mifano inayoweza kutufundisha namna ya kuwa na imani na kuonyesha imani hiyo. Alipatia kutaniko la Kikristo wanaume wenye kuongoza walio na imani. Neno lake linasema: ‘Muige imani yao.’ (Ebr. 13:7) Lakini, alitupatia zaidi. Mutume Paulo aliandika kuhusu “wingu kubwa . . . la mashahidi,” ni kusema, wanaume na wanawake wa zamani waliotuachia mifano mizuri sana ya imani. (Ebr. 12:1) Wale mutume Paulo alitaja katika Waebrania sura 11, si wote. Biblia inajaa hadisi za kweli za wanaume na wanawake, vijana na wazee, wenye hali tofauti za maisha, walioonyesha imani na ambao wana mengi ya kutufundisha sisi tunaoishi wakati huu ambao watu hawana imani.

Namna Gani Tunaweza Kuiga Imani ya Watu Wengine?

10. Inaomba kufanya nini ili funzo lako la pekee likusaidie kuiga wanaume na wanawake hao wenye imani wanaozungumuziwa katika Biblia?

10 Mbele ya kumuiga mutu inaomba kumuchunguza kwanza vizuri. Unapoendelea kusoma kitabu hiki, utaona kwamba habari nyingi zilitafutwa ili kukusaidia uwajue wanaume na wanawake hao wenye imani. Wewe pia unaweza kujitafutia mwenyewe habari zingine kuwahusu. Kupitia funzo lako la pekee la Biblia, tumia vyombo ulivyo navyo ili kutafuta habari zaidi. Tafakari mambo unayojifunza, jaribu kuona katika akili yako mahali watu hao walikuwa na mambo Biblia inasema walikuwa wanafanya. Jaribu kuona hali ya mahali hapo, jaribu kusikia sauti na harufu nzuri kama kwamba uko hapo. Jambo la lazima zaidi, jaribu kujisikia jinsi watu hao walivyojisikia. Unapojiweka pa nafasi ya wanaume na wanawake hao wenye imani, hawatakuwa tena kwako watu wa kuwazia tu, utajisikia kuwa umezoeana nao, na hata wengine utawaona kuwa ni marafiki wako wa zamani.

11, 12. (a) Ni wakati gani unaweza kujisikia kuwa unamukaribia zaidi Abramu na Sarai? (b) Namna gani unaweza kufaidika na mufano wa Hana, Eliya na Samweli?

11 Unapowajua vizuri kabisa, utafurahia kuwaiga. Kwa mufano, wazia kwamba tengenezo la Yehova linakupatia mugao mupya, unaombwa kupanua huduma yako katika njia fulani. Labda unaombwa kuhama ili kuenda mahali kuna lazima kubwa ya wahubiri, ao labda unaombwa kutumia ufundi fulani wa kuhubiri ambao hauzowee ao haufurahie sana. Unapofikiri na kusali juu ya mugao huo, labda mufano wa Abramu unaweza kukusaidia kutafakari, sivyo? Abramu na Sarai walikubali kuacha mambo mazuri ya muji wa Uru na bila shaka walibarikiwa. Ukiwaiga utajisikia kuwa sasa unawajua vizuri zaidi kuliko ulivyowajua zamani.

12 Vilevile, unawaza nini ikiwa ndugu ao dada fulani alikutendea vibaya na unajisikia kuvunjika moyo, na hata unafikiri ni vizuri kubaki nyumbani kuliko kuenda kwenye mikutano? Ukifikiria mufano wa Hana na namna hakuruhusu matendo ya Penina  yamuzuie kumuabudu Yehova, jambo hilo linaweza kukusaidia kufanya uamuzi muzuri, na hilo linaweza kukufanya umuone Hana kuwa rafiki yako pia. Tena, ikiwa wewe ni mwenye kuvunjika moyo, labda unaweza kujisikia kuwa unamukaribia zaidi Eliya, unapojifunza yale yaliyomupata na namna Yehova alivyomufariji. Na vijana wanaosumbuliwa na wanafunzi wenzao wenye kuwa na mwenendo mubaya, wanaweza kujisikia kuwa wanamukaribia zaidi Samweli wanapojifunza namna yeye pia alivyopambana na uvutano mubaya wa watoto wa Eli kwenye hema ya kutaniko.

13. Je, kuiga imani ya watu wanaozungumuziwa katika Biblia, kunafanya Yehova aione imani yako kuwa zaifu? Fasiria.

13 Kwa kuwa unaiga imani ya watu hao ambao Biblia inazungumuzia, je, hilo linafanya Yehova aione imani yako kuwa zaifu? Hapana! Kumbuka kwamba Neno la Yehova linatutia moyo kuiga watu wenye kuwa na imani. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Zaidi ya hilo, watu fulani ambao wanazungumuziwa katika kitabu hiki, wao pia waliwaiga watu waaminifu walioishi mbele yao. Kwa mufano, katika Sura ya 17 ya kitabu hiki, utaona kwamba maneno ambayo Maria alitumia ni maneno yale ambayo Hana alitumia. Bila shaka, alifanya hivyo kwa sababu aliona kuwa Hana ni mufano muzuri wa kuiga. Je, hilo lilifanya Yehova aione imani ya Maria kuwa zaifu? Hapana! Badala yake, mufano wa Hana ulimusaidia Maria kujenga imani yake na kujifanyia jina nzuri mbele za Yehova Mungu.

14, 15. Ni mambo gani ya pekee yaliyo katika kitabu hiki, na namna gani unaweza kufaidika nayo?

14 Kitabu hiki kimeandikwa ili kukusaidia ufanye imani yako iwe yenye nguvu. Sura za kitabu hiki ni muchanganyiko wa habari zilizochukuliwa katika mufululizo wa habari yenye kichwa “Tuige Imani Yao;” kichwa hicho kimetolewa katika Munara wa Mulinzi kuanzia mwaka wa 2008 mupaka 2013. Hata hivyo, kuna mambo mengine mapya ambayo yameongezwa. Kwa mufano, kila sura ina maulizo ambayo yatatumiwa wakati wa kujifunza kitabu hiki na yanayosaidia kujua jinsi ya kutumia katika maisha mambo unayojifunza. Picha zenye rangi na zenye kuonyesha mambo waziwazi zimeongezwa katika kitabu hiki na zile zilizokuwa tayari katika Munara wa Mulinzi, zimefanywa kuwa kubwa na zenye kupendeza zaidi. Mambo kama vile mufuatano wa matukio na picha zenye kuonyesha inchi ao sehemu ya inchi, vimetiwa ndani ili kukusaidia. Kitabu Tuige Imani Yao ni chombo kilichotayarishwa ili kumusaidia kila mutu kipekee, kusaidia familia na kusaidia kutaniko wakati wa funzo. Familia nyingi zitafurahia pia kusoma pamoja hadisi hizo kwa sauti.

15 Tunasali kwamba kitabu hiki kikusaidie kuiga imani ya watumishi waaminifu wa Yehova wa tangu zamani. Na kikusaidie ukomalishe imani yako na umukaribie kabisa Baba yako wa mbinguni, Yehova!