Gå direkt till innehållet

Är det fel att röka?

Är det fel att röka?

Bibelns svar

 Det står inget om rökning a eller annan användning av tobak i Bibeln. Men principerna i den visar att Gud inte godkänner rökning, eftersom det är en förorenande vana som skadar hälsan.

  •   Respekt för livet. ”Gud ... ger alla människor liv och andedräkt.” (Apostlagärningarna 17:24, 25) Eftersom livet är en gåva från Gud undviker vi sådant som kan leda till en för tidig död, till exempel rökning. Rökning är en av de vanligaste dödsorsakerna som går att förebygga.

  •   Omtanke om andra. ”Du ska älska din medmänniska som dig själv.” (Matteus 22:39) Det är inte omtänksamt att röka i närheten av andra. De som konstant utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av sjukdomar som är vanliga bland rökare.

  •   Renhet. ”Ni ska frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som Gud kan godkänna.” (Romarna 12:1) ”Låt oss rena oss från allt som förorenar kropp och sinne och med djup respekt för Gud bli allt heligare.” (2 Korinthierna 7:1) För att kunna vara helig i Guds ögon måste man vara ren på alla områden. Men de som röker tar medvetet in gifter som skadar kroppen. Det är därför omöjligt för en rökare att vara helig.

Säger Bibeln något om användning av cannabis och andra droger?

 Bibeln nämner inte cannabis (även känt som marijuana eller hasch) eller liknande droger. Men principerna i den visar att det är fel att använda sådana beroendeframkallande substanser. Förutom principerna som har nämnts kan även följande tillämpas:

  •   Behovet av att kontrollera sina tankar. ”Du ska älska Jehova, din Gud, ... med hela ditt sinne.” (Matteus 22:37, 38) ”Var klartänkta.” (1 Petrus 1:13) Någon som använder sig av droger har svårt att tänka klart. Många blir dessutom beroende av drogerna, och de tänker på att skaffa och använda droger i stället för att tänka på sådant som bygger upp. (Filipperna 4:8)

  •   Lydnad för lagen. Bibeln säger att vi ska ”lyda regeringar och myndigheter”. (Titus 3:1) I många länder är det förbjudet att använda droger. Och Gud vill att vi ska lyda landets lagar. (Romarna 13:1)

a I den här artikeln syftar rökning på användningen av cigaretter, cigarrer, pipor eller vattenpipor. Principerna kan även tillämpas på tuggtobak, snus, e-cigaretter med nikotin och liknande produkter.