Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | EN REGERING FRI FRÅN KORRUPTION

Makt korrumperar

Makt korrumperar

Korruption innebär att någon utnyttjar sin maktposition till sin egen fördel. Det här slaget av maktmissbruk har en lång historia. Bibeln innehåller till exempel en lag som förbjöd mutor i samband med rättegångar, vilket visar att det här har varit ett problem i mer än 3 500 år. (2 Moseboken 23:8) Korruption innefattar naturligtvis mer än bara mutbrott. Det kan handla om att offentliga tjänstemän tillskansar sig varor, tjänster eller ekonomiska medel som de inte har rätt till. De kanske också använder sin position för att gynna släkt och vänner.

Korruption kan förekomma i alla organisationer, men den verkar vara mest utbredd på offentlig nivå. Transparency Internationals globala korruptionsbarometer för 2013 visade att de fem institutioner som världen över uppfattas som mest korrupta är politiska partier, polisen, offentliga tjänstemän, parlamentet och rättsväsendet. Följande rapporter belyser problemet:

  • AFRIKA: Under 2013 blev omkring 22 000 offentliga tjänstemän i Sydafrika anklagade för tjänstefel med koppling till korruption.

  • SYDAMERIKA: År 2012 blev 25 personer i Brasilien dömda för att ha använt offentliga medel för att köpa politiskt stöd. En av de dömda var den tidigare presidentens stabschef, den näst mäktigaste mannen i landet.

  • ASIEN: År 1995 omkom 502 personer i Seoul i Sydkorea när ett varuhus kollapsade. Utredningen visade att offentliga tjänstemän hade blivit mutade och därför tillät att man använde undermålig betong och inte följde säkerhetsreglerna.

  • EUROPA: ”Omfattningen av problemet [med korruption i Europa] är hisnande”, enligt Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikesfrågor. Och ”genuin politisk vilja att tackla problemet ser ut att saknas”.

Den politiska korruptionen har djupa rötter. En expert på antikorruption, Susan Rose-Ackerman, skrev att det skulle krävas ”fundamentala förändringar i hur myndigheter bedriver sin verksamhet” för att få bukt med problemet. Situationen kan verka hopplös, men Bibeln visar att stora förändringar inte bara är möjliga, utan med säkerhet kommer att genomföras.