Andra Moseboken 23:1–33

23  Du ska inte sprida ett falskt rykte.+ Samarbeta inte med någon som är ond genom att medvetet vittna falskt.+  Du ska inte följa mängden och göra det som är ont, och när du vittnar i en rättstvist ska du inte förvränga sanningen bara för att göra flertalet nöjda.  Du ska inte vara partisk i den fattiges tvist.+  Om du hittar din fiendes tjur eller åsna som kommit bort ska du föra tillbaka den till honom.+  Om du ser att din oväns åsna* har segnat ner under sin börda får du inte ignorera det och gå därifrån. Du ska hjälpa honom att lasta av djuret.+  Du ska inte döma orättvist när den fattige kommer till dig med en rättssak.+  Håll dig borta från falska anklagelser,* och de oskyldiga och rättfärdiga ska du inte sända i döden, för jag kommer inte att frikänna de skyldiga.*+  Du ska inte ta mutor, för mutor förblindar de klarsynta och kan få den rättfärdige att ändra sitt beslut.+  Du ska inte förtrycka en invandrare som bor bland er. Ni vet ju hur det känns att vara invandrare,* eftersom ni själva var invandrare i Egypten.+ 10  Sex år ska du odla din mark och skörda avkastningen.+ 11  Men det sjunde året ska du lämna marken obrukad och låta den ligga i träda. De fattiga i ditt folk ska äta av det som ändå växer där, och det som blir kvar efter dem ska markens vilda djur äta. Så ska du också göra med din vingård och din olivlund. 12  Sex dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du inte arbeta. Då kan din tjur och din åsna få vila, och din slav* och invandraren kan hämta nya krafter.+ 13  Ni ska vara noga med att göra allt som jag har sagt till er.+ Ni ska inte vända er till andra gudar, och ni ska inte ta deras namn i er mun.+ 14  Tre gånger om året ska du fira en högtid åt mig.+ 15  Du ska fira det osyrade brödets högtid.+ Du ska äta osyrat bröd i sju dagar, precis som jag har befallt dig. Du ska fira högtiden vid den bestämda tiden i månaden abib,*+ för det var då du drog ut ur Egypten. Ingen ska träda fram inför mig tomhänt.+ 16  Du ska också fira skördehögtiden* när du har skördat det första som mognat av det du har sått på åkern.+ Och du ska fira bärgningshögtiden* vid årsskiftet när du har bärgat det sista på åkern och sett resultatet av ditt arbete.+ 17  Tre gånger om året ska alla män bland er träda fram inför den sanne Herren, Jehova.+ 18  Du ska inte bära fram blodet från det som offras till mig* tillsammans med något syrat. Och fettet som offras vid mina högtider får inte ligga kvar över natten till nästa morgon. 19  Du ska bära fram det bästa av den första grödan som mognar på din mark till Jehovas, din Guds, hus.+ Du ska inte koka en killing i dess mors mjölk.+ 20  Jag sänder en ängel framför er+ för att skydda er på vägen och för att leda er till den plats som jag har förberett.+ 21  Lyssna på honom och lyd hans röst. Gör inte uppror mot honom, för han bär mitt namn,* och han kommer inte att förlåta era överträdelser.+ 22  Men om ni är noga med att lyda honom och gör allt som jag säger, ska jag bli era fienders fiende och era motståndares motståndare. 23  För min ängel ska gå framför er och föra er till amoréerna, hettiterna, perisséerna, kanaanéerna, hivéerna och jebuséerna, och jag ska utplåna dem.+ 24  Ni ska inte böja er ner för deras gudar eller låta er övertalas att tillbe* dem. Och ni ska inte ta efter deras seder,+ utan ni ska förstöra deras avgudar och krossa deras heliga stoder.+ 25  Ni ska tillbe Jehova, er Gud,+ och han ska välsigna er med bröd och vatten.+ Jag ska hålla sjukdomar borta från er.+ 26  Inga kvinnor ska få missfall eller vara barnlösa,+ och jag ska ge er ett långt liv.* 27  Folken ska höra talas om mig och bli skräckslagna innan ni drabbar samman med dem,+ och jag ska sprida förvirring bland dem, och jag ska se till att alla era fiender besegras och flyr för er.*+ 28  Jag ska sprida en känsla av missmod* framför er,+ och den ska driva bort hivéerna, kanaanéerna och hettiterna inför er.+ 29  Jag ska inte driva bort dem på bara ett år, för att landet inte ska bli öde och de vilda djuren tar över.+ 30  Steg för steg ska jag driva bort dem, tills ni har blivit många och landet blir er egendom.+ 31  Jag ska låta er gräns gå från Röda havet till filistéernas hav* och från vildmarken till Floden,*+ för jag ska ge landets invånare i ert våld, och ni ska driva bort dem.+ 32  Ni ska inte sluta förbund med dem eller deras gudar.+ 33  De får inte bo i ert land, för då kan de få er att synda mot mig. Då skulle ni börja tillbe deras gudar, och det skulle bli en snara för er.”+

Fotnoter

Eller ”åsnan som tillhör någon som hatar dig”.
Ordagrant ”ord”.
Ordagrant ”förklara de ondskefulla rättfärdiga”.
Eller ”Ni känner till hur livet är för en invandrare”.
Ordagrant ”din slavinnas son”.
Kallas även veckohögtiden och pingsten.
Kallas även lövhyddohögtiden.
Eller ”från mitt slaktoffer”.
Eller ”han handlar i mitt namn”. Ordagrant ”mitt namn är i honom”.
Ordagrant ”tjäna”.
Eller ”ska göra era dagars antal fullt”.
Eller ”jag ska få alla era fiender att vända ryggen mot er och fly”.
Eller möjligen ”panik”, ”skräck”.
Dvs. Medelhavet.
Dvs. Eufrat.

Studienoter

Media