Gå direkt till innehållet

Säger Bibeln något om samkönade äktenskap?

Bibelns svar

 Vår Skapare satte upp normer för äktenskapet långt innan myndigheter började stifta lagar om det. I Bibelns första bok sägs det: ”En man skall lämna sin far och sin mor, och han skall hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1 Moseboken 2:24) Det hebreiska ordet för ”hustru” betecknar enligt en biblisk ordbok ”en människa av kvinnligt kön” (Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words). Jesus bekräftade att det är ”man och kvinna” som ska fogas samman i ett äktenskap. (Matteus 19:4)

 Guds vilja var alltså att äktenskapet skulle vara ett bestående och intimt band mellan en man och en kvinna. Män och kvinnor är skapade att vara komplement till varandra så att de kan tillfredsställa varandras emotionella och sexuella behov och skaffa barn.