Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | DU KAN VARA NÄRA GUD

Känner du till och använder Guds namn?

Känner du till och använder Guds namn?

Har du någon nära vän som du inte vet namnet på? Förmodligen inte. Det är som Irina från Bulgarien säger: ”Man kan inte vara nära Gud om man inte vet vad han heter.” Som det kom fram i förra artikeln vill Gud att du ska närma dig honom. Det är därför han har presenterat sig för dig i Bibeln: ”Jag är Jehova. Detta är mitt namn.” (Jesaja 42:8)

Genom Bibeln har Gud presenterat sig för dig: ”Jag är Jehova. Detta är mitt namn.” (Jesaja 42:8)

Spelar det någon roll för Jehova om du känner till och använder hans namn? Tänk på det här: I de hebreiska skrifternas grundtext nämns Guds namn närmare 7 000 gånger, då i form av tetragrammet, som skrivs med fyra hebreiska konsonanter. Inget annat namn i Bibeln nämns tillnärmelsevis så många gånger. Är inte det ett tydligt bevis för att Jehova vill att vi ska känna till och använda hans namn? *

En vänskap börjar ofta med att man presenterar sig för varandra. Vet du vad Gud heter?

En del menar att eftersom Gud är helig och allsmäktig skulle det vara vanvördigt att använda hans namn. Naturligtvis skulle det vara fel att använda Guds namn på ett ovärdigt sätt, precis som man inte vill använda någon nära väns namn i ett nedvärderande sammanhang. Men Jehovas vilja är att de som älskar honom ska ära hans namn och göra det känt. (Psalm 69:30, 31; 96:2, 8) Kom ihåg vad Jesus lärde sina efterföljare att be: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat.” Vi kan hjälpa till att hålla Guds namn heligt genom att göra det känt. Det kommer att göra att vi närmar oss Gud. (Matteus 6:9)

Bibeln visar att Gud är särskilt uppmärksam på ”dem som tänker på [eller möjligen: ”sätter värde på”] hans namn.” (Malaki 3:16) Jehova säger om den som sätter värde på hans namn: ”Jag beskyddar honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden.” (Psalm 91:14, 15) Så om vi vill ha ett nära förhållande till Jehova är det viktigt att vi känner till och använder hans namn.

^ § 4 Tragiskt nog är Guds namn utelämnat i många bibelöversättningar, trots att det är så vanligt förekommande i de hebreiska skrifterna, det så kallade Gamla testamentet. Namnet har ersatts med titlar som ”Herren” och ”Gud”. Du kan läsa mer om det här ämnet på sidan 195–197 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.