Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | DU KAN VARA NÄRA GUD

Har du en nära kontakt med Gud?

Har du en nära kontakt med Gud?

Nära vänner talar med varandra så ofta de bara kan, oavsett om de träffas eller om de hörs av via telefon, mejl, videosamtal eller brev. Om vi vill vara nära Gud måste vi på liknande sätt ha regelbunden kontakt med honom. Men hur kan man ha det?

Vi kan tala med Jehova genom att be. Men bön fungerar inte som när vi kallpratar med en kompis. Vi måste komma ihåg att när vi ber talar vi med vår skapare, den högste i universum. Därför måste vi närma oss honom med djup respekt och vördnad. Om Gud ska vilja lyssna till våra böner måste vi uppfylla vissa krav. Vi ska ta upp tre av dem.

För det första måste vi be endast till Jehova Gud – inte till Jesus, en bild eller så kallade helgon. (2 Moseboken 20:4, 5) Bibeln säger klart och tydligt: ”Låt i allt era önskningar göras kända för Gud genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse.” (Filipperna 4:6) För det andra måste vi be i Guds sons, Jesus Kristus, namn. Jesus själv förklarade: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6) För det tredje måste våra böner vara i linje med Guds vilja. I Bibeln sägs det: ”Vad vi än ber om i överensstämmelse med hans vilja, så hör han oss.” * (1 Johannes 5:14)

Nära vänner talar med varandra så ofta de kan.

Om en vänskap ska hålla kan det inte bara vara den ena parten som pratar hela tiden. Vi måste låta Gud tala till oss och lyssna när han gör det. Vet du på vilket sätt Gud talar till oss?

I dag ”talar” Jehova Gud till oss genom sitt skrivna ord, Bibeln. (2 Timoteus 3:16, 17) Varför kan man säga det? Vi kan illustrera det så här: Tänk dig att du får ett brev från en nära vän. Efter att ha läst det kanske du säger: ”Jag hörde precis från min kompis!” Det kan du säga även om du inte pratat med personen, utan bara läst vad han skrivit. På liknande sätt kan du låta Jehova tala till dig genom att läsa Bibeln. Gina, som citerades i den första artikeln, säger: ”Jag tänker att om jag vill att Gud ska se mig som en vän måste jag studera hans ’brev’ till oss, dvs. Bibeln.” Hon tillägger: ”Att läsa Bibeln varje dag har dragit mig närmare Gud.” Låter du Jehova tala till dig varje dag genom att läsa Bibeln? Det kommer att bidra till att du känner dig närmare Gud.

^ § 5 Du kan få veta mer om hur man närmar sig Gud i bön i kapitel 17 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.