Jesaja 42:1–25

42  Se! Min tjänare,+ som jag ger mitt stöd,min utvalde,+ som jag har godkänt!+ Jag har låtit min ande komma över honom.+ Han ska ge nationerna rättvisa.+   Han ska inte ropa eller höja sin röst,hans röst ska inte höras på gatan.+   Ett knäckt strå ska han inte bryta av,och en rykande veke ska han inte släcka.+ Troget ska han föra fram rättvisan.+   Han ska inte bli svag eller knäckas, han ska införa rättvisa på jorden,+och öarna ska vänta på hans lag.*   Så här säger den sanne Guden, Jehova,himlens skapare, den Mäktige som har spänt ut den,+han som har brett ut jorden och all dess gröda,+han som ger andedräkt åt dem som bor på den,+livskraft åt dem som vandrar på den:+   ”Jag, Jehova, har kallat dig i min rättfärdighet,jag har gripit tag i din hand. Jag ska skydda dig och göra dig till ett förbund för folket,+till ett ljus för nationerna,+   så att du kan öppna de blindas ögon+och föra fången ut ur fängelsehålan,de fängslade ut ur mörkret.+   Jag är Jehova. Det är mitt namn,jag ger inte min ära åt någon annan,*jag ger inte min lovprisning åt avgudabilder.+   Det jag tidigare har sagt har inträffat,och nu förkunnar jag något nytt. Innan det spirar fram berättar jag det för er.”+ 10  Sjung en ny sång till Jehova,+lovsjung honom från jordens yttersta ände,+ni som seglar på havet och lever av det som finns i det,ni öar och ni som bor på dem.+ 11  Låt vildmarken och dess städer höja sin röst,+byarna där Kedar+ bor. Låt dem som bor på klippan jubla av glädje,låt dem ropa högt från bergens topp. 12  De ska visa Jehova äraoch lovprisa honom på öarna.+ 13  Jehova ska dra ut som en väldig stridsman.+ Likt en krigare är han ivrig att ingripa.+ Han ska ropa, ja, han ska höja upp ett stridsrop,han ska visa att han är mäktigare än sina fiender.+ 14  ”Länge har jag tigit. Jag har varit tyst och behärskat mig. Men som en födande kvinnaska jag nu stöna, flåsa och flämta samtidigt. 15  Jag ska ödelägga berg och kullar,allt som växer där ska torka bort. Jag ska förvandla floder till torr mark,*torrlägga vassrika dammar.+ 16  Jag ska leda de blinda på en okänd väg,+på en stig de inte känner till.+ Jag ska förvandla mörkret framför dem till ljus,+stenig terräng till jämn mark.+ Det är vad jag ska göra för dem, och jag ska inte överge dem.” 17  De som förlitar sig på skulpterade bilder,de som säger till sina metallstatyer:* ”Ni är våra gudar”,de ska tvingas dra sig tillbaka fullständigt förödmjukade.+ 18  Lyssna, ni döva! Se hit, ni blinda!+ 19  Vem är så blind som min tjänare,så döv som den budbärare jag sänder? Vem är så blind som den som belönas,så blind som Jehovas tjänare?+ 20  Du ser mycket, men du bryr dig inte om det. Dina öron är öppna, men du lyssnar inte.+ 21  För sin rättfärdighets skullhar Jehova glatt sig åt att göra lagen* stor och majestätisk. 22  Men detta är ett folk som blivit plundrat och skövlat,+de är alla fångade i hålor och gömda i fängelser.+ De har blivit plundrade, och ingen räddar dem,+skövlade, och ingen säger: ”För dem tillbaka!” 23  Vem av er kommer att lyssna till detta? Vem kommer att lyssna och lära för framtiden? 24  Vem har utlämnat Jakob som rovoch Israel till plundrare? Är det inte Jehova, han som vi har syndat mot? De vägrade vandra på hans vägaroch ville inte lyssna till hans lag.*+ 25  Därför fortsatte han att tömma ut sitt raseri över dem,ja sin vrede och krigets fasor.+ Krigets lågor förtärde allt omkring dem, men de brydde sig inte om det.+ Lågorna flammade upp mot dem, men de tog inte varning.+

Fotnoter

Eller ”undervisning”.
Eller ”jag delar inte min ära med någon”.
Ordagrant ”öar”.
Eller ”gjutna statyer”.
Eller ”undervisningen”.
Eller ”undervisning”.

Studienoter

Media