VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Juli 2013

I det här numret presenteras flera förtydliganden som hjälper oss att förstå när olika händelser i Jesus profetia inträffar och vem som är den trogne och omdömesgille slaven.

”Säg oss: När skall dessa ting inträffa?”

Vad är vår justerade förståelse av tidsfaktorn för olika händelser i Jesus profetia i Matteus, kapitel 24 och 25?

”Se, jag är med er alla dagar”

Jesus liknelse om vetet och ogräset beskriver en tid av sådd, tillväxt och skörd. Vilken justerad förståelse har vi fått av skördetiden?

Jesus ger mat åt många genom några få

Hur gav Jesus andlig mat till församlingarna under det första århundradet? Utgör det ett mönster för vår tid?

”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?”

Den här artikeln förtydligar vår förståelse av den trogne och omdömesgille slaven. Vi är beroende av den kanalen för att kunna vara andligt friska.

En ny medlem i den styrande kretsen

Från och med den 1 september 2012 ingår Mark Sanderson i Jehovas vittnens styrande krets.

LEVNADSSKILDRING

Villiga att tjäna Jehova där vi har behövts

Läs om hur ett par från Nederländerna har lärt sig att helt lita på Jehova trots utmaningar och förändrade omständigheter.

”Vilka bilder!”

Bilder används för att inskärpa viktiga lärdomar och få oss att tänka och känna. Hur kan du få nytta av de vackra bilderna?