Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

En ny medlem i den styrande kretsen

En ny medlem i den styrande kretsen

På onsdagsmorgonen den 5 september 2012 pålystes det för Betelfamiljerna i USA och Kanada att Jehovas vittnens styrande krets hade utökats med en ny medlem. Från och med den 1 september 2012 ingår Mark Sanderson i den styrande kretsen.

Broder Sanderson växte upp i en kristen familj i San Diego i Kalifornien i USA och blev döpt den 9 februari 1975. Han började som pionjär i Saskatchewan i Kanada den 1 september 1983. I december 1990 gick han ut den sjunde klassen av Skolan för förordnade tjänare (som nu heter Bibelskolan för ogifta bröder) i USA. Broder Sanderson förordnades som pmsu på den kanadensiska ön Newfoundland i april 1991. Efter att ha tjänat som tillfällig kretstillsyningsman fick han en inbjudan att bli medlem av Betelfamiljen i Kanada i februari 1997. I november 2000 blev han förflyttad till avdelningskontoret i USA, där han arbetade på avdelningen för sjukhusinformation och senare på tjänsteavdelningen.

I september 2008 gick broder Sanderson igenom Skolan för medlemmar av avdelningskontorens kommittéer, och han förordnades därefter som kommittémedlem vid avdelningskontoret i Filippinerna. I september 2010 fick han återvända till USA, där han tjänade som medhjälpare till den styrande kretsens kommitté för tjänsten på fältet.