Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?”

”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?”

”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven, som hans herre har satt över sitt tjänstefolk?” (MATT. 24:45)

1, 2. Vilken kanal använder Jesus för att ge oss andlig mat, och varför är det så viktigt att vi kan identifiera den kanalen?

”BRÖDER, jag vet inte hur många gånger ni har gett mig artiklar som innehåller precis det jag behövde när jag behövde det som mest.” Så uttryckte en syster sin uppskattning i ett brev till bröderna som arbetar vid huvudkontoret. Känner du igen dig i det hon skriver? Vi är många som gör det. Men är vi förvånade över det? Nej, egentligen inte.

2 Den andliga mat vi får i rätt tid bevisar att Jesus, församlingens huvud, håller sitt löfte att ge oss det vi behöver. Hur gör han det? När Jesus berättade vad som skulle vara tecknet på hans närvaro sa han att han skulle använda ”den trogne och omdömesgille slaven” för att ge sitt tjänstefolk ”mat i rätt tid”. * (Läs Matteus 24:45–47.) Den trogne slaven är den kanal som Jesus använder för att ge sina sanna efterföljare andlig mat nu i ändens tid. Det är helt nödvändigt att vi kan identifiera den slaven. Vi är beroende av den kanalen för att kunna vara andligt friska och ha ett gott förhållande till Gud. (Matt. 4:4; Joh. 17:3)

3. Vad har vi tidigare sagt om liknelsen om den trogne slaven?

3 Men hur ska vi då förstå Jesus liknelse om den trogne slaven? Längre tillbaka har vi sagt så här i litteraturen: Vid pingsten år 33 v.t. satte Jesus den trogne slaven över sitt tjänstefolk. Slaven representerar alla smorda kristna på jorden som grupp betraktade vid vilken som helst tidpunkt från och med då. Tjänstefolket syftar också på de smorda, men som individer  betraktade. År 1919 satte Jesus den trogne slaven ”över alla sina tillhörigheter” – alla Guds rikes intressen här på jorden. Men efter fortsatt noggrant studium och begrundan under bön har det visat sig att vår förståelse av Jesus ord om den trogne och omdömesgille slaven behöver bli klarare. (Ords. 4:18) Vi ska se närmare på liknelsen och hur den berör oss, oavsett om vi har ett himmelskt eller ett jordiskt hopp.

NÄR UPPFYLLS LIKNELSEN?

4–6. Varför säger vi att Jesus liknelse om den trogne slaven började uppfyllas först efter 1914?

4 Sammanhanget visar att liknelsen om den trogne och omdömesgille slaven inte började uppfyllas vid pingsten år 33, utan nu under ändens tid. Vi ska se hur vi kan komma fram till det med hjälp av Bibeln.

5 Liknelsen om den trogne slaven ingår i Jesus profetia om ”tecknet på ... [hans] närvaro och på avslutningen på tingens ordning”. (Matt. 24:3) Den första delen av profetian, som finns i Matteus 24:4–22, har två uppfyllelser – en första uppfyllelse mellan åren 33 och 70, och en andra, mer omfattande, nu i vår tid. Betyder det att det Jesus säger om den trogne slaven också har två uppfyllelser? Nej.

6 Med början i Matteus 24:29 inriktar sig Jesus främst på händelser som skulle inträffa i vår tid. (Läs Matteus 24:30, 42, 44.) När han talade om sådant som ska hända under den stora vedermödan sa han att människor ”skall se Människosonen komma på himlens moln”. Med dem som lever under de sista dagarna i tankarna uppmanade han sedan till vaksamhet och sa: ”Ni [vet] inte ... på vilken dag er Herre kommer”, och ”Vid en timme som ni inte tänker er kommer Människosonen”. * Det var i det här sammanhanget – när han talade om sådant som skulle inträffa under de sista dagarna – som han berättade liknelsen om den trogne slaven. Därför kan vi dra slutsatsen att det han sa om den trogne slaven började uppfyllas först efter att de sista dagarna hade börjat 1914. Det är en logisk slutsats. Varför det?

7. Vilken viktig fråga uppstod när skördetiden började, och varför det?

7 Tänk nu på frågan: ”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?” Under det första århundradet var det en överflödig fråga. Som vi såg i den föregående artikeln kunde apostlarna utföra underverk och rentav förmedla andens gåvor som bevis på att de hade Guds stöd. (Apg. 5:12) Så varför skulle någon behöva fråga vem Kristus hade gett ansvaret att ta ledningen? Men 1914 var situationen helt annorlunda. Det året började skördetiden. Nu var det äntligen dags att skilja ogräset från vetet. (Matt. 13:36–43) Eftersom det fanns många falska kristna som påstod sig följa Jesus när skördetiden började uppstod en viktig fråga: Hur skulle man kunna identifiera vetet, de smorda kristna? Svaret finns i liknelsen om den trogne slaven. De smorda efterföljarna skulle kännas igen på att de var andligt välnärda.

VEM ÄR DEN TROGNE OCH OMDÖMESGILLE SLAVEN?

8. Varför är det passande att den trogne slaven består av smorda kristna?

8 Den trogne slaven måste bestå av smorda kristna på jorden. De kallas ”ett kungligt prästerskap” och har fått uppdraget att ”’vitt och brett ... förkunna hans dygder’ – han som har kallat ... [dem] ut ur mörkret in i sitt underbara ljus”. (1 Petr. 2:9) Det är mycket lämpligt att medlemmarna av detta kungliga ”prästerskap” har en direkt del i att  undervisa sina medtroende om sanningen. (Mal. 2:7; Upp. 12:17)

9. Ingår alla smorda kristna i den trogne slaven? Förklara.

9 Ingår alla smorda på jorden i den trogne slaven? Nej. Alla smorda deltar ju inte i att dela ut andlig mat till den världsvida brödraskaran. Bland vetet finns smorda bröder som kanske är biträdande tjänare eller äldste i sin hemförsamling. De undervisar från hus till hus och i församlingen, och de följer lojalt vägledningen från huvudkontoret. Men de hjälper inte till att dela ut andlig mat till den världsvida brödraskaran. Bland de smorda finns också ödmjuka systrar, som aldrig skulle försöka ta på sig rollen som lärare i församlingen. (1 Kor. 11:3; 14:34)

10. Vem är den trogne och omdömesgille slaven?

10 Så vem är då den trogne och omdömesgille slaven? I linje med Jesus mönster, att ge mat åt många genom några få, består slaven av en liten grupp smorda bröder som är direkt inbegripna i att förbereda och dela ut andlig mat under Kristus närvaro. Under de sista dagarna har de smorda bröder som utgör den trogne slaven tjänat tillsammans vid huvudkontoret. Och under de senaste årtiondena har slaven varit identisk med Jehovas vittnens styrande krets. Men lägg märke till att även om slaven består av flera personer så beskrivs den i Jesus liknelse som en enda slav. Den styrande kretsen fattar alltså kollektiva beslut.

VILKA ÄR TJÄNSTEFOLKET?

11, 12. a) Vilka två uppdrag får den trogne och omdömesgille slaven? b) När satte Jesus den trogne slaven över tjänstefolket, och vilka valde han ut?

11 Lägg också märke till att den trogne och omdömesgille slaven i Jesus liknelse får två olika uppdrag. Först sätts slaven över tjänstefolket och sedan över sin herres alla tillhörigheter. Eftersom liknelsen uppfylls först under ändens tid, måste båda de här händelserna inträffa efter 1914, när Jesus närvaro som kung började.

12 När satte Jesus den trogne slaven över sitt tjänstefolk? För att kunna svara på det måste vi gå tillbaka till 1914, då skördetiden började. Som vi konstaterade tidigare fanns det många grupper på den tiden som påstod att de var kristna.  Från vilken grupp skulle Jesus välja ut och förordna den trogne slaven? Den frågan kunde besvaras efter det att Jesus och hans Far hade kommit och inspekterat det andliga templet från 1914 och fram till början av 1919. * (Mal. 3:1) De gav sitt godkännande åt en liten grupp lojala bibelforskare som helhjärtat höll sig till Jehova och hans ord. De behövde naturligtvis en viss rening, men de lät sig ödmjukt formas när de under en kort tid blev prövade och luttrade. (Mal. 3:2–4) Dessa trogna bibelforskare var det sanna kristna vetet. År 1919, en tid av andlig återställelse, valde Jesus ut kvalificerade smorda bröder ur den gruppen. De utgjorde den trogne och omdömesgille slaven som han satte över tjänstefolket.

13. Vilka ingår i tjänstefolket, och varför det?

13 Så vilka är då tjänstefolket? Enkelt uttryckt är det de som äter av den andliga maten. I början av de sista dagarna bestod tjänstefolket enbart av smorda. Men längre fram började tjänstefolket även omfatta den stora skaran av andra får. I dag utgör de andra fåren en överväldigande majoritet av den enade hjord som Kristus leder. (Joh. 10:16) Båda grupperna drar nytta av samma andliga mat som delas ut i rätt tid av den trogne slaven. Men hur är det då med medlemmarna av den styrande kretsen, som utgör den trogne och omdömesgille slaven i vår tid? Även de behöver ta till sig av den andliga maten. Därför erkänner de ödmjukt att de som individer ingår i tjänstefolket, precis som alla andra sanna efterföljare till Jesus.

Oavsett om vi har det himmelska eller det jordiska hoppet tillhör vi tjänstefolket och behöver samma tidsenliga andliga mat.

14. a) Vilket uppdrag har den trogne slaven, och vad ingår i det? b) Vilken varning gav Jesus den trogne och omdömesgille slaven? (Se rutan ”Om den onde slaven ...”)

14 Jesus gav den trogne och omdömesgille slaven ett stort ansvar. På Bibelns tid var en betrodd slav, eller förvaltare, föreståndare för ett hushåll. (Luk. 12:42) Den trogne och omdömesgille slaven har alltså fått ansvaret att sköta trons hushåll. Det ansvaret inbegriper att ha tillsyn över materiella tillgångar, predikoarbetet, programmet vid sammankomster och kretsmöten samt produktionen av biblisk litteratur som används i tjänsten på fältet, vid personligt studium och vid församlingens möten. Tjänstefolket är helt beroende av allt som den sammansatte slaven förser dem med.

 NÄR BLIR SLAVEN SATT ÖVER ALLA TILLHÖRIGHETER?

15, 16. När sätter Jesus den trogne slaven över alla sina tillhörigheter?

15 Hur är det då med det andra uppdraget? När sätter Jesus slaven ”över alla sina tillhörigheter”? Jesus sa: ”Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst [”när han kommer”, noten] finner honom i färd med att göra så! Jag säger er i sanning: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.” (Matt. 24:46, 47) Lägg märke till att Jesus inte gör det andra förordnandet förrän han kommer och ser att slaven är ”i färd med att göra så”, dvs. troget dela ut andlig mat. Det skulle alltså gå en tid mellan det första och det andra förordnandet. För att förstå när och hur Jesus sätter slaven över alla sina tillhörigheter behöver vi känna till två saker: när han kommer och vad som ingår i tillhörigheterna.

16 När kommer Jesus? Sammanhanget visar det. Kom ihåg att när de föregående verserna säger att Jesus ”kommer” så syftar det på den tid då Jesus kommer för att avkunna och verkställa dom vid slutet för den här världsordningen. * (Matt. 24:30, 42, 44) Så när det talas om att Jesus ”kommer” (hans ”ankomst”) i liknelsen om den trogne slaven är det något som inträffar under den stora vedermödan.

17. Vad ingår i Jesus tillhörigheter?

17 Vad ingår i ”alla ... [Jesus] tillhörigheter”? Jesus begränsade inte ordet ”alla” till att bara gälla sådant som rör jorden. Jesus har stor myndighet även i himlen. Han sa: ”All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given.” (Matt. 28:18; Ef. 1:20–23) Det messianska  riket ingår nu i hans tillhörigheter. Det har tillhört honom sedan 1914, och han kommer att låta sina smorda efterföljare regera tillsammans med honom. (Upp. 11:15)

18. Varför kommer Jesus med glädje att sätta slaven över alla sina tillhörigheter?

18 Vilken slutsats kan vi dra med tanke på det vi nu har sagt? När Jesus kommer för att döma under den stora vedermödan kommer han att se att den trogne slaven lojalt har delat ut andlig mat i rätt tid åt tjänstefolket. Jesus kommer då med glädje att ge slaven det andra uppdraget och sätta den över alla sina tillhörigheter. De som utgör den trogne slaven får det uppdraget när de får sin himmelska belöning och blir medregenter med Kristus.

19. Får den trogne slaven en större belöning i himlen än de övriga smorda? Förklara.

19 Får den trogne slaven en större belöning i himlen än de övriga smorda? Nej. Ett löfte som ges åt en liten grupp i ett sammanhang kan i förlängningen gälla fler. Tänk till exempel på det Jesus sa till sina 11 trogna apostlar kvällen innan han dog. (Läs Lukas 22:28–30.) Jesus lovade att den lilla gruppen skulle få en fin belöning för sin trohet. De skulle få bli hans medregenter. Men många år senare visade han att alla de 144 000 skulle sitta på troner och regera med honom. (Upp. 1:1; 3:21) Det är på liknande sätt här. I Matteus 24:47 lovade han att en liten grupp – de smorda bröder som utgör den trogne slaven – skulle bli satt över alla hans tillhörigheter. Men i verkligheten kommer alla de 144 000 att få dela hans stora himmelska myndighet. (Upp. 20:4, 6)

Alla de 144 000 kommer att få regera tillsammans med Jesus i himlen.

(Se paragraf 19.)

20. Varför förordnade Jesus den trogne slaven, och hur kan vi visa vår uppskattning?

20 Med hjälp av den trogne och omdömesgille slaven följer Jesus mönstret från det första århundradet – han ger mat åt många genom några få. Jesus förordnade den trogne slaven för att ge sina sanna efterföljare, oavsett om de tillhör de smorda eller de andra fåren, tillgång till andlig mat under de sista dagarna. Vi kan visa vår uppskattning genom att lojalt ge vårt stöd åt de smorda bröder som utgör den trogne och omdömesgille slaven. (Hebr. 13:7, 17)

 

^ § 2 Paragraf 2: Vid ett tidigare tillfälle berättade Jesus en annan liknelse som påminner om den här. Där kallade han ”slaven” för ”förvaltare” och ”tjänstefolket” för ”sin tjänarskara”. (Luk. 12:42–44)

^ § 6 Paragraf 6: Kristus ”ankomst” (grekiska: ẹrkhomai) skiljer sig från hans ”närvaro” (parousịa). Hans osynliga närvaro börjar innan han kommer för att verkställa dom.

^ § 12 Paragraf 12: Se artikeln ”Se, jag är med er alla dagar”, sidan 10–12, paragraf 5–8, i den här tidskriften.

^ § 16 Paragraf 16: Se artikeln ”Säg oss: När skall dessa ting inträffa?”, sidan 7 och 8, paragraf 14–18, i den här tidskriften.