Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Bön

Bön

Finns det någon som lyssnar på våra böner?

”Du som hör bön, till dig kommer allt kött [alla slags människor].” (Psalm 65:2)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del menar att böner inte når högre än till taket. Människor som lider kan ha särskilt svårt att tro att det finns någon som lyssnar till deras böner.

VAD BIBELN SÄGER

”Jehovas [Guds] ögon vilar på de rättfärdiga, och hans öron är vända till deras ödmjuka bön; men Jehovas ansikte är emot dem som gör det som är ont”, sägs det i Bibeln. (1 Petrus 3:12) Det är tydligt att Gud lyssnar till böner, framför allt från dem som följer hans bud. Ett annat bibelställe säger så här om Guds villighet att lyssna: ”Detta är den tillit vi har till honom, att vad vi än ber om i överensstämmelse med hans vilja, så hör han oss.” (1 Johannes 5:14) De som ber till Gud måste alltså ta reda på vilka önskemål som är i linje med hans vilja.

 Hur ska vi be?

”När ni ber, säg då inte detsamma om och om igen.” (Matteus 6:7)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många religiösa, till exempel buddhister, hinduer, katoliker och muslimer, har fått lära sig att använda radband för att hålla räkningen när de upprepar sina böner.

VAD BIBELN SÄGER

Böner ska vara uppriktiga och komma från hjärtat. De ska inte vara något som man lär sig utantill och upprepar mekaniskt. Bibeln ger uppmaningen: ”När ni ber, säg då inte detsamma om och om igen, alldeles som folk i nationerna gör; de föreställer sig nämligen att de skall bli bönhörda därför att de använder många ord. Gör er då inte lika dem; Gud, er Fader, vet ju vad ni behöver redan innan ni ber honom.” (Matteus 6:7, 8)

VAD DET HAR FÖR BETYDELSE

Om man ber på ett sätt som Gud inte godkänner slösar man förmodligen bara bort sin tid. Man kanske rentav förolämpar Gud. Bibeln säger att böner från dem som vägrar rätta sig efter Guds vilja är ”något avskyvärt” för honom. (Ordspråksboken 28:9)

Till vem ska vi be?

”Sök Jehova [Gud] medan han låter sig finnas. Ropa till honom medan han är nära.” (Jesaja 55:6)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del ber till jungfru Maria, till änglar eller till personer som vördas som helgon. Exempel på sådana helgon är ”den helige” Antonius av Padua, som sägs se efter ”både andliga och världsliga behov”, och ”den helige” Judas Taddeus, ett skyddshelgon för människor i desperata situationer. Många ber till helgon och änglar i hopp om att de ska frambära förböner till Gud.

VAD BIBELN SÄGER

Vi ska alltid rikta våra böner till ”vår Fader i himlarna”. (Matteus 6:9) Bibeln säger: ”Var inte bekymrade för någonting, utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse.” (Filipperna 4:6)