STRAŽARSKA KULA avgust 2015. | Da li nas smrt zauvek razdvaja?

Sveto pismo odgovara na to pitanje, ali nam takođe pruža i dokaze zbog kojih možemo verovati u ono što piše u njemu.

S NASLOVNE STRANE

Šta se dešava nakon smrti?

U Svetom pismu se govori o osam osoba koje su vraćene u život. Šta su one rekle o životu posle smrti?

S NASLOVNE STRANE

Ima li nade za one koji su umrli?

Zašto će Bog uskrsnuti nepravednike?

S NASLOVNE STRANE

Da li je realno verovati da će mrtvi ponovo živeti?

U Svetom pismu se navode dva čvrsta razloga zbog kojih možemo verovati u uskrsenje.

ŽIVOTNA PRIČA

Jehova mi je dao i više nego što sam zaslužio

Feliks Alarkon je posle jedne saobraćajne nesreće ostao paralizovan od vrata naniže, ali je posle pronašao smisao života.

PRIMERI VERE

’Ustala sam kao majka u Izraelu‘

Šta o veri i hrabrosti učimo iz biblijskog zapisa o Devori?

Pitanja i odgovori

Koji je smisao života? Zašto su ljudi stvoreni?

Još neke teme

Kako pobediti strah od smrti?

Život će vam biti radosniji ako se oslobodite nezdravog straha od smrti.