Vrati se na sadržaj

Kako pobediti strah od smrti?

Kako pobediti strah od smrti?

Odgovor iz Svetog pisma

 Smrt je naš neprijatelj i zato s pravom strahujemo od nje i pazimo na svoj život (1. Korinćanima 15:26). Međutim, nerazuman strah od smrti zasnovan na lažima i praznoverju čini da ljudi ’celog života budu podložni ropstvu‘ (Jevrejima 2:15). Istina će vas osloboditi nezdravog straha od smrti, to jest straha koji vas može lišiti radosti u životu (Jovan 8:32).

Istina o smrti

  •   Mrtvi nisu svesni ničega (Psalam 146:4). Ne treba da se plašite da ćete, ako umrete, osećati bol ili da ćete biti mučeni jer se u Svetom pismu smrt upoređuje sa spavanjem (Psalam 13:3; Jovan 11:11-14).

  •   Mrtvi nam ne mogu nauditi. Čak i ljudi koji su bili nasilni sada su ’nemoćni mrtvaci‘ (Poslovice 21:16). U Svetom pismu stoji da je „mržnje njihove i ljubomore njihove nestalo“ (Propovednik 9:6).

  •   Smrt nije obavezno kraj svemu. Putem uskrsenja, Bog će vratiti mrtve u život (Jovan 5:28, 29; Dela apostolska 24:15).

  •   Bog je obećao da će doći vreme kada „smrti više neće biti“ (Otkrivenje 21:4). Sveto pismo o tom vremenu kaže da će ’pravednici posedovati zemlju, i zauvek na njoj živeti‘, bez ikakvog straha od smrti (Psalam 37:29).