STRAŽARSKA KULA mart 2015. | Kako će Isus Hrist spasti čovečanstvo

Da li će nas spasti od Ðavola, od Božjeg gneva ili od nečeg drugog?

S NASLOVNE STRANE

Zašto nam je neophodno spasenje

Zar bi Bog koji nas voli stvorio čoveka sa željom da živi večno, ako je tu želju nemoguće ostvariti?

S NASLOVNE STRANE

Smrt i uskrsenje Isusa Hrista — zašto su važni za nas

Šest osnovnih biblijskih učenja pomažu da razumemo kako smrt jednog čoveka donosi život mnogima.

S NASLOVNE STRANE

Obeležavanje Hristove smrti — gde i kada?

Godišnjica Isusove smrti će 2015. godine biti u petak, 3. aprila, nakon zalaska sunca.

PITANJA ČITALACA

Da li je Uskrs hrišćanski praznik?

Šta istoričari kažu o ovom popularnom prazniku?

ŽIVOTNA PRIČA

Hairo služi Bogu pomoću svojih očiju

Iako boluje od najtežeg oblika cerebralne paralize, Hairo vodi srećan i smisaon život.

Da li ste znali?

Kako je apostolu Pavlu koristilo to što je bio rimski građanin? Kako su pastiri bili plaćani u biblijsko vreme?

Darovi dostojni jednog kralja

Iako su danas svima dostupni, u biblijsko vreme su bili skupoceni kao zlato.

Pitanja i odgovori

Ko treba da uzima hleb i vino na svečanosti u znak sećanja na Isusovu smrt?

Još neke teme

Da li treba da koristimo likove u obožavanju Boga?

Da li je Bogu svejedno ako koristimo likove ili idole?