Vrati se na sadržaj

Da li treba da koristimo likove u obožavanju Boga?

Da li treba da koristimo likove u obožavanju Boga?

Odgovor iz Svetog pisma

 Ne. Govoreći o zakonima koje je Bog dao izraelskom narodu, New Catholic Encyclopedia zapaža: „Iz raznih delova Svetog pisma očigledno je da Božje sluge nisu obožavale likove.“ Osmotrimo sledeće biblijske stihove:

  •   „Ne pravi sebi rezani lik niti bilo šta nalik onome što je gore na nebesima ili dole na zemlji ili u vodama ispod zemlje. Ne klanjaj im se niti im služi, jer sam ja, Jehova, tvoj Bog, Bog koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu“ (Izlazak 20:4, 5). Pošto Bog zahteva da se „odanost iskazuje isključivo njemu“, on nije zadovoljan kada veličamo ili obožavamo likove, slike, idole, ikone, kipove ili simbole.

  •   ’Neću dati hvalu svoju likovima rezbarenim‘ (Isaija 42:8). Bog ne želi da ga obožavamo preko likova. Kada su neki Izraelci hteli da ga obožavaju pomoću kipa teleta, Bog je to smatrao teškim grehom (Izlazak 32:7-9).

  •   „Kad smo dakle Božje potomstvo, ne smemo smatrati da je Bog nalik zlatu ili srebru ili kamenu, liku što je oblikovan umećem i ljudskom maštom“ (Dela apostolska 17:29). Za razliku od paganskih religija, koje često koriste likove ’oblikovane umećem i ljudskom maštom‘, hrišćani treba da ’žive po veri, a ne po onome što vide‘, kao što kaže Sveto pismo (2. Korinćanima 5:7).

  •   „Dečice, klonite se idola!“ (1. Jovanova 5:21). Iz brojnih biblijskih zapovesti datih izraelskom narodu i hrišćanima jasno se vidi da je učenje da Bog odobrava korišćenje likova i ikona zabluda.