Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Zašto treba da se sećamo Isusove smrti?

Kakvu nam je budućnost Isus omogućio? (Isaija 25:8; 33:24)

Isusova smrt je nešto najvažnije što se ikada dogodilo. On je umro da bi ljudi ponovo mogli da žive onako kako je Bog zamislio. Čovek nije stvoren sa sklonošću da postupa loše, niti je trebalo da se razboli i umre (Postanak 1:31). Međutim, svi smo nasledili greh od prvog čoveka, Adama. Isus je dao svoj život da nas spase od greha i smrti. (Pročitajte Mateja 20:28 i Rimljanima 6:23.)

Bog je pokazao da nas mnogo voli time što je poslao svog Sina na zemlju da umre za nas (1. Jovanova 4:9, 10). Isus je svojim sledbenicima rekao da se sećaju njegove smrti tako što će održavati jednostavnu svečanost na kojoj će koristiti hleb i vino. Ako to činimo svake godine, pokazaćemo da cenimo Božju i Isusovu ljubav prema nama. (Pročitajte Luku 22:19, 20.)

Ko treba da uzima hleb i vino?

Kada je Isus svojim učenicima rekao da se sećaju njegove smrti, spomenuo je jedan savez (Matej 26:26-28). Zahvaljujući tom savezu, određeni broj ljudi će sa Isusom biti kraljevi i sveštenici na nebu. Iako milioni ljudi prisustvuju obeležavanju Isusove smrti, hleb i vino uzimaju samo oni koji su u tom savezu. (Pročitajte Otkrivenje 5:10.)

Jehova je skoro 2 000 godina birao osobe koje će postati kraljevi sa Isusom (Luka 12:32). Njih je malo u poređenju sa onima koji će živeti večno na zemlji. (Pročitajte Otkrivenje 7:4, 9, 17.)