Prejsť na článok

Dr. Sergej Igorevič Ivanenko, religionista a štátny poradca Ruskej federácie

18. OKTÓBRA 2019
RUSKO

Významný ruský religionista vypovedá v Saratove v prospech Jehovových svedkov

Významný ruský religionista vypovedá v Saratove v prospech Jehovových svedkov

Dňa 4. septembra 2019 známy religionista a štátny poradca Ruskej federácie Sergej Igorevič Ivanenko pod prísahou vypovedal v prospech Jehovových svedkov na súde so šiestimi Jehovovými svedkami zo Saratova. Dr. Ivanenko je autorom dvoch vedeckých prác o Jehovových svedkoch v Rusku. Uvádzame výňatky z jeho svedeckej výpovede.

Náboženský život Jehovových svedkov. „Jehovovi svedkovia sú v jednej veci výnimoční: Nezakladajú si na prísnych pravidlách ani na autorite nejakého vodcu. Naopak, svojim prívržencom sa snažia pomáhať, aby si pomocou Biblie školili svedomie a dokázali sa na základe nej samostatne a dobrovoľne rozhodovať.

Jehovovi svedkovia sa snažia držať toho, čo je napísané v Biblii, a konať v súlade so zásadami, ktoré stanovil Ježiš Kristus a jeho učeníci v prvom storočí nášho letopočtu.

K ich uctievaniu Boha patrí to, že študujú Bibliu, odpovedajú na otázky týkajúce sa rôznych biblických námetov a spievajú piesne, ktoré sú tiež založené na Biblii. Z toho je zjavné, že Jehovovi svedkovia sa intenzívne snažia všetko zakladať na Biblii.

Okrem toho veria, že ako kresťania musia byť súčasťou zboru. Aj v tejto veci Jehovovi svedkovia podrobne skúmajú Nový zákon a to, čo sa v ňom píše o Ježišovi Kristovi, jeho učeníkoch a nasledovníkoch a o začiatkoch kresťanskej cirkvi... Jehovovi svedkovia sú presvedčení, že ich náboženský život musí byť úzko spojený s kresťanským zborom.

Zdôrazňujú, že nasledovníci Ježiša Krista sa majú vyznačovať tým, že majú medzi sebou lásku.“

Evanjelizačná činnosť Jehovových svedkov. „Jehovovi svedkovia sa vyznačujú aktívnou evanjelizáciou. Pokiaľ ide o evanjelizačnú činnosť, podľa mňa sú v tom aktívnejší a horlivejší ako akékoľvek iné náboženstvo. Tejto činnosti sa musí venovať každý veriaci.

Svedkovia ľuďom hovoria, čo sa píše v Biblii. Človek si môže vziať Bibliu a overiť si to. Ak s tým súhlasí, pridá sa k nim. Ak nesúhlasí, nepridá sa k nim. Nikto nikoho k ničomu nenúti.“

Obvinenia Jehovových svedkov z extrémizmu. „Niektoré publikácie Jehovových svedkov boli vyhlásené za extrémistické, pretože podľa odborníkov sa v nich uvádzalo, že náboženstvo Jehovových svedkov je jediné pravé a všetky ostatné sú falošné. Ostatné denominácie hovoria niečo podobné, ale len Jehovovi svedkovia boli preto obvinení z extrémizmu. Tvrdenia, že ich náboženstvo je jediné pravé a ostatné sú falošné, boli interpretované ako propaganda náboženskej nadradenosti.

Ako religionista musím povedať, že je to slabý argument. Keby človek chcel, v každom náboženstve by mohol nájsť tvrdenie, že len ono je to pravé a všetky ostatné sú falošné alebo sa mýlia.

V podstate každý veriaci považuje svoje náboženstvo za absolútne pravé a ostatné buď za absolútne falošné, alebo do veľkej miery falošné. A musí to tak byť, lebo inak by bol pokrytcom.

Jehovovi svedkovia sa však snažia dôsledne poslúchať svetské zákony, pokiaľ nie sú v rozpore s Božími. Preto môžeme často počuť správy o tom, že Jehovovi svedkovia vrátili stratenú peňaženku alebo zaplatili pokutu či dane, hoci sa tomu mohli vyhnúť. Je to ich vedomé rozhodnutie a určite by som ich neobviňoval, že sú extrémisti, ktorí sa len pretvarujú.“

Jehovovi svedkovia a Biblia. „Na Jehovových svedkoch je pozoruhodné aj to, že pri svojom štúdiu a v službe používajú rôzne preklady Biblie. Robia veľa pre to, aby bola Biblia dostupná v rôznych jazykoch. Dá sa povedať, že sú výnimoční v tom, ako veľmi sa zameriavajú na Bibliu. Ich preklad Biblie tu bol vyhlásený za extrémistický... Ľudia, ktorí majú na svedomí toto rozhodnutie, si možno mysleli, že Jehovovi svedkovia sú od tohto prekladu závislí a že to vzdajú, keď im ho vezmú. Tento predpoklad nebol správny. Jehovovi svedkovia si cenia každý preklad Biblie.“

Používanie právnych subjektov na náboženskú činnosť. „Z rozhodnutia Najvyššieho súdu Ruskej federácie vidno, že... väčšina zborov Jehovových svedkov nemala vlastný právny subjekt... Preto nie je presné tvrdiť, že každý Jehovov svedok v nejakej oblasti je automaticky členom právneho subjektu.

Pokiaľ ide o právne subjekty... pozorne som skúmal ich stanovy. Neobsahujú žiadne zmienky o dozorcoch, starších či priekopníkoch; také výrazy tam nie sú. V stanovách sa obyčajne spomínajú zakladatelia, čo je malá, asi desaťčlenná skupina ľudí. Pokiaľ ide o ich úlohu v zbore, nemá právny charakter, ale týka sa výhradne náboženskej činnosti Jehovových svedkov... Táto činnosť Jehovových svedkov je rovnaká v každom regióne aj v každej krajine.

Jehovovi svedkovia rozhodnutie Najvyššieho súdu [o likvidácii ich právnych subjektov] rešpektujú a snažia sa ho neporušovať. Zároveň však pokračujú vo svojej činnosti ako náboženská denominácia, ktorá nebola zakázaná. Pokračujú v nej ako jednotlivci, ktorí praktizujú svoje náboženstvo. Nekonajú v rozpore s rozsudkom Najvyššieho súdu ani zo svojho hľadiska, ani z religionistického.“

Jehovovi svedkovia a transfúzia krvi. „V Biblii sa píše, že ‚život je v krvi‘; preto by sa krv nemala používať. Kontext hovorí o zákaze jesť ju, ale oni si ho vysvetľujú širšie. Sú presvedčení, že sa nesmie používať žiadnym spôsobom, ani ako súčasť jedla (nejedia krvavnice), ani ako transfúzia. No prijímajú niektoré krvné frakcie. V tom sa rozhoduje každý sám... Keď odmietajú transfúziu krvi, neznamená to, že chcú zomrieť. Naopak, želajú si kvalitnú liečbu a prvotriednu zdravotnú starostlivosť. Transfúzie krvi sú podľa ich názoru a aj z rôznych lekárskych hľadísk spojené s viacerými rizikami, lebo človek sa nimi môže nakaziť chorobou AIDS alebo niečím iným. Operácie, pri ktorých sa nepoužije krv, sú bezpečnejšie a zo štatistík som zistil, že veľa bohatých ľudí sa transfúzii krvi radšej vyhne, aby predišli zbytočným infekciám a komplikáciám.“

Jehovovi svedkovia a finančné dary. „Veriaci sa môže rozhodnúť, že žiadne príspevky dávať nebude. Teoreticky by človek mohol celý život chodiť na zhromaždenia Jehovových svedkov a nemusel by darovať ani jediný rubeľ či dolár. Každý sa rozhoduje, či niečo dá alebo nie.“

Hoci Dr. Ivanenko ako odborník jednoznačne potvrdil, že Jehovovi svedkovia sú svedomití kresťania a poslúchajú zákony, súd k jeho argumentom neprihliadol a všetkých šiestich bratov odsúdil na rôzne dlhé tresty odňatia slobody.

Za našich odvážnych a verných bratov, ktorí v Rusku naďalej čelia falošným obvineniam a sú nespravodlivo väznení, sa budeme ďalej modliť. Prosíme Jehovu, aby ich podporoval a pomáhal im cítiť radosť z toho, že majú jeho schválenie. (Žalm 109:2–4, 28)