Kniha žalmov 109:1–31

  • Modlitba utrápeného človeka

    • „Jeho úrad dozorcu nech prevezme iný“ (8)

    • Boh je na strane chudobného (31)

Dirigentovi. Dávidov žalm. 109  Bože, ty, ktorého chválim,+ nemlč.   Zlí a podvodníci si na mňa otvárajú ústa. Šíria o mne klamstvá,+   zo všetkých strán ma zasypávajú nenávistnými slovamia bezdôvodne na mňa útočia.+   Za lásku sa mi odplácajú osočovaním,+no ja sa neprestávam modliť.   Za dobré sa mi odplácajú zlým+a za lásku nenávisťou.+   Dosaď nad môjho nepriateľa* niekoho zléhoa po pravici nech mu stojí žalobca.*   Nech ho súd uzná za vinného,*jeho modlitba nech sa považuje za hriech.+   Dní jeho života nech je málo,+jeho úrad dozorcu nech prevezme iný.+   Nech jeho deti* osirejúa jeho manželka ovdovie. 10  Z jeho detí nech sú potulní žobráci,ktorí zháňajú potravu a bývajú v zrúcaninách. 11  Nech mu veriteľ zhabe všetko,* čo má,cudzí nech vydrancujú jeho majetok. 12  Nech mu nikto neprejaví láskavosť*a nezľutuje sa nad sirotami, ktoré po ňom ostanú. 13  Jeho potomkovia nech zahynú,+nech ich meno upadne do zabudnutia už v ďalšej generácii. 14  Nech Jehova pamätá na previnenia jeho predkov+a hriech jeho matky nech nie je vymazaný. 15  Nech si Jehova stále pripomína, čo urobili,a nech sa postará, aby po nich nezostalo ani pamiatky.+ 16  Lebo môjmu nepriateľovi ani nenapadlo prejavovať láskavosť,*+ale prenasledoval utláčaného,+ chudobného a zlomeného človekaa chcel ho usmrtiť.+ 17  Rád preklínal, preto naňho prišlo prekliatie,nikomu nedoprial požehnanie, a tak ani on žiadne nedostal. 18  Preklínanie si obliekal ako odev. Vsiaklo do jeho tela ako vodaa do jeho kostí ako olej. 19  Nech sú mu jeho kliatby odevom, do ktorého sa zahaľuje,+opaskom, ktorý má vždy na sebe. 20  Tak sa Jehova odplatí môjmu odporcovi+a všetkým, ktorí ma osočujú. 21  Zvrchovaný Pán Jehova,pomôž mi kvôli svojmu menu.+ Zachráň ma, lebo tvoja verná láska je veľká.+ 22  Som bezmocný a chudobný+a moje srdce prebodáva bolesť.+ 23  Strácam sa ako miznúci tieň,odháňajú ma ako kobylku. 24  Kolená sa mi podlamujú od pôstu,som vychudnutý a chradnem.* 25  Stal som sa im terčom posmechu,+keď ma vidia, krútia hlavou.+ 26  Pomôž mi, Jehova, môj Bože,zachráň ma vo svojej vernej láske. 27  Nech ľudia spoznajú, že je v tom tvoja ruka,že si to urobil ty, Jehova. 28  Oni nech ma preklínajú, ale ty ma žehnaj. Keď proti mne povstanú, nech sú zahanbení,ale tvoj služobník nech sa raduje. 29  Moji odporcovia nech si oblečú potupu,nech sú zahalení rúchom hanby.+ 30  Budem nadšene chváliť Jehovu svojimi ústami,budem ho chváliť medzi mnohými ľuďmi.+ 31  Lebo sa postaví po pravici chudobného,aby ho zachránil pred tými, čo ho chcú odsúdiť.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „nad neho“.
Al. „odporca“.
Al. „za zlého“.
Dosl. „synovia“.
Al. „Nech úžerník kladie pasce všetkému“.
Al. „vernú lásku“.
Al. „vernú lásku“.
Al. „moje telo schudlo a je bez tuku (oleja)“.