Prejsť na článok

RUSKO

Väznení za svoju vieru – Rusko

Väznení za svoju vieru – Rusko

Novodobá história Jehovových svedkov v Rusku je záznamom o odpore a prenasledovaní. Takmer počas celého 20. storočia ruské štátne orgány zle zaobchádzali s Jehovovými svedkami napriek tomu, že svedkovia sú známi ako pokojamilovní občania, ktorí dodržiavajú zákony. Vláda Sovietskeho zväzu to robila s cieľom donútiť ich, aby prijali sovietsku ideológiu. Bolo im zakázané vlastniť Bibliu alebo nejakú náboženskú literatúru. Boli neustále sledovaní a svoje náboženské stretnutia museli vykonávať tajne. Ak boli pristihnutí, čakalo ich bitie a dlhoročné väzenie. Tisíce Jehovových svedkov vláda poslala do vyhnanstva na Sibír.

V roku 1991 sa to začalo meniť. Ruská vláda oficiálne uznala Jehovových svedkov ako náboženstvo a umožnila im slobodu vierovyznania. Toto pokojné obdobie však netrvalo dlho.

V roku 2009 sa začal stupňovať odpor proti svedkom a pribudli rôzne zákazy a obmedzenia po tom, ako Ruský Najvyšší súd podporil rozsudok jedného nižšieho súdu, ktorý označil zbor Jehovových svedkov za „extrémistický“. Po rokoch súdnych sporov nakoniec Ruský Najvyšší súd v apríli 2017 rozhodol o likvidácii všetkých právnych subjektov Jehovových svedkov pre ich údajnú extrémistickú činnosť. Ruské orgány okamžite podnikli kroky, aby skonfiškovali ich majetok, zatvorili budovy, kde uctievali Boha, a vyhlásili ich náboženské publikácie za „extrémistický materiál“.

Ruské orgány sa nezastavili pri zrušení právnych subjektov Jehovových svedkov. Rozhodli sa zamerať na Jehovových svedkov aj ako na jednotlivcov a ich súkromné uctievanie začali dávať do súvislosti so zakázanou náboženskou organizáciou. Policajné razie v domácnostiach svedkov sa vyznačujú násilným zaobchádzaním a drsnými výsluchmi. Medzi Jehovovými svedkami, ktorí sú zatýkaní, obviňovaní a následne odsúdení do väzenia alebo do domácej väzby, sú muži aj ženy všetkých vekových kategórií.

Od zákazu v apríli 2017 boli už stovky Jehovových svedkov obvinení z extrémizmu a umiestnení do vyšetrovacej väzby alebo odsúdení do väzenia. K 18. marcu 2024 bolo väznených celkovo 117 svedkov.

Výzvy proti tvrdému zaobchádzaniu Ruska s Jehovovými svedkami

Rusko naďalej odsudzuje svedkov za extrémistickú činnosť napriek medzinárodným výzvam, aby s týmto neustávajúcim prenasledovaním prestalo. Informovaní pozorovatelia a súdy mimo Ruska odsúdili ruskú vládu za to, že neprestajne utláča Jehovových svedkov.

Európsky súd pre ľudské práva: Dňa 7. júna 2022 Európsky súd pre ľudské práva vydal prelomové rozhodnutie proti Rusku, v ktorom ho odsúdil za prenasledovanie Jehovových svedkov (Miestna náboženská organizácia Taganrog a ďalší proti Ruskej federácii, č. 32401/10 a 19 ďalších). Súd vyhlásil, že zo strany Ruska bolo nezákonné, keď v roku 2017 zakázalo Jehovových svedkov a bolo nariadené aby „podniklo všetky potrebné kroky, aby zabezpečilo zastavenie všetkých prebiehajúcich súdnych procesov proti Jehovovým svedkom... a oslobodenie všetkých [uväznených] Jehovových svedkov“. Okrem toho bolo Rusku nariadené vrátiť všetok skonfiškovaný majetok alebo ako kompenzáciu zaň zaplatiť vyše 60 miliónov eur ako peňažnú náhradu škody a poškodeným zaplatiť celkovo vyše 3 milióny eur ako náhradu nemajetkovej ujmy.

List od generálnej tajomníčky Rady Európy: V liste datovanom 9. decembra 2022 adresovanom ruskému ministrovi zahraničných vecí Marija Pejčinovićová Burićová uviedla: „V prípadoch Jehovovi svedkovia z Moskvy a ďalšíKrupko a ďalší, ktoré sa týkajú rozpustenia náboženskej komunity sťažovateľa, čo malo za následok zákaz jej činnosti, rozohnanie pokojnej náboženskej bohoslužby a následné odňatie slobody niektorých z jej účastníkov, Výbor dôrazne vyzval štátne orgány, aby zrušili zákaz činnosti organizácií Jehovových svedkov a prestali so všetkými trestnými krokmi proti nim.“

Rozhodnutie Výboru ministrov Rady Európy: Na stretnutí v septembri 2023 Výbor ministrov vyjadril „veľké znepokojenie z toho, že ruské štátne orgány úplne a zámerne ignorovali jednoznačné pokyny [Európskeho súdu pre ľudské práva] uvedené v článku 46 Európskeho dohovoru a aj rozsudok v prípade Miestna náboženská organizácia v Taganrogu a ďalší, a to najmä čo sa týka... prepustenia uväznených Jehovových svedkov“. Vzhľadom na to, že Rusko neuposlúchlo pokyny, Výbor ministrov „rozhodol, že na túto skupinu prípadov upozorní Výbor OSN pre ľudské práva, pracovnú skupinu pre svojvoľné zadržiavanie Rady OSN pre ľudské práva a ďalšie príslušné medzinárodné organizácie, ktoré sa zaoberajú riešením prenasledovania Jehovových svedkov Ruskou federáciou, s cieľom zabezpečiť dodržanie ustanovení príslušných rozsudkov“.

Prísne rozsudky vynesené nedávno

 • Dňa 25. januára 2024 bola Soňa Olopovová, 37-ročná vydatá žena, odsúdená na dva roky nútených prác v nápravnom zariadení v Samarskej oblasti. Počas výkonu trestu bude musieť v tomto zariadení aj žiť.

 • V júli 2018 vo Vladivostoku vtrhli do domácnosti manželov, ktorí sú Jehovovými svedkami, ozbrojení príslušníci polície. O rok sa začalo trestné stíhanie na základe obvinenia „z organizovania činnosti extrémistickej organizácie“. Dňa 6. februára 2024 odvolací súd uznal brata Dmitrija Barmakina za vinného a potvrdil tým predchádzajúci rozsudok. Brat bol zo súdnej siene okamžite vzatý na výkon osemročného trestu. Dmitrijova manželka, Jelena, je tiež stíhaná pre svoju vieru.

 • Centrálny okresný súd v Toliatti v Samarskej oblasti odsúdil brata Alexandra Čagana, 53-ročného ženatého muža, na osem rokov odňatia slobody. Je to jeden z najvyšších trestov, ktoré boli uložené Jehovovým svedkom v Rusku. Dňa 29. februára 2024 bol hneď po vynesení rozsudku odvedený do väzenia. Trest si odpykáva v Nápravnom zariadení č. 4 v Samarskej oblasti.

 • Súd v Irkutskej oblasti vo východnej Sibíri uznal deväť mužov, ktorí sú Jehovovými svedkami, za vinných z extrémistickej činnosti. Dňa 5. marca 2024 bolo týchto deväť mužov, pričom najstarší z nich má 72 rokov, odsúdených na trest odňatia slobody v rôznej dĺžke trvania. Brat, ktorý dostal najprísnejší trest, bol odsúdený na sedem rokov. Tieto rozsudky boli vyvrcholením trestného stíhania, ktoré sa začalo v októbri 2021 po domových prehliadkach vykonaných policajnými zložkami. V čase vynesenia rozsudku jeden z týchto mužov, Jaroslav Kalin, strávil už viac ako dva roky v cele predbežného zadržania. Povedal, že to bolo veľmi nepríjemné, lebo bol zadržiavaný „v najhorších celách a za najhorších podmienok, aké sme mohli mať“.

Snahy o ukončenie nespravodlivého zatýkania a väznenia pokračujú

Jehovovi svedkovia na celom svete sú veľmi znepokojení tým, ako kruto Rusko zaobchádza s ich spolukresťanmi. Milióny svedkov z celého sveta poslali ruským vládnym úradníkom listy, v ktorých žiadajú o prepustenie uväznených svedkov. Advokáti týchto svedkov podali odvolania na ruské súdy na všetkých úrovniach a viacero sťažností Európskemu súdu pre ľudské práva. Jehovovi svedkovia tiež podali sťažnosti Výboru OSN pre ľudské práva a pracovnej skupine OSN pre svojvoľné zadržiavanie a predložili správy o zlom zaobchádzaní s Jehovovými svedkami aj medzinárodným organizáciám, ktoré sa zaoberajú porušovaním ľudských práv. Jehovovi svedkovia budú v tomto úsilí pokračovať a oboznamovať verejnosť so situáciou svojich spolukresťanov v Rusku, a tak sa ďalej snažiť o ukončenie tohto hrozného náboženského prenasledovania.

Časová os

 1. 18. marca 2024

  Vo väzení je celkovo 117 Jehovových svedkov.

 2. 24. októbra 2023

  Výbor OSN pre ľudské práva (CCPR) vydal dve stanoviská týkajúce sa Miestnych náboženských organizácií v mestách Elista a Abinsk. V oboch prípadoch CCPR dospel k záveru, že Rusko porušilo práva Jehovových svedkov opísané v článkoch 18.1 („právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva“) a 22.1 („právo slobodne sa zhromažďovať“) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Všetky rozhodnutia, ktoré CCPR vydal, potvrdzujú, že ich náboženské publikácie neobsahujú nič, čo by podnecovalo k nenávisti alebo k násiliu.

 3. 7. júna 2022

  ESĽP vydáva prelomové rozhodnutie Taganrog LRO a ďalší proti Rusku, ktorým odsudzuje Rusko za kruté zaobchádzanie s Jehovovými svedkami.

 4. 12. januára 2022

  Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie pridáva aplikáciu JW Library do Federálneho zoznamu extrémistických materiálov. Ide o prvú a jedinú aplikáciu, ktorá bola v Rusku zakázaná ako extrémistická.

 5. 27. septembra 2021

  Petrohradský mestský súd zamietol odvolanie proti rozhodnutiu z 31. marca 2021, v ktorom bola aplikácia JW Library vyhlásená za extrémistickú a jej používanie bolo zakázané na území celej Ruskej federácie a Krymu. Pôvodný rozsudok okamžite vstúpil do platnosti.

 6. 26. apríla 2019

  Pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie vydáva stanovisko, že práva Dmitrija Michajlova boli porušené, a odsudzuje prenasledovanie Jehovových svedkov v Rusku.

 7. 20. apríla 2017

  Najvyšší súd Ruskej federácie nariaďuje likvidáciu Administratívneho centra Jehovových svedkov a ďalších 395 miestnych náboženských organizácií.