STRÁŽNA VEŽA August 2013 | Pornografia — len neškodná zábava?

Je pornografia len neškodná zábava alebo je to smrteľný jed? Ako sa možno vymaniť spod jej vplyvu?

Z TITULNEJ STRANY

Pornografia — len neškodná zábava?

Aký vplyv môže mať pozeranie pornografických materiálov na jednotlivcov a na rodiny?

BIBLIA MENÍ ŽIVOTY

„Začal som sa vážne zamýšľať nad svojím životom“

Prečítajte si, ako biblické zásady pomohli jednému mužovi zmeniť svoje návyky a zmýšľanie, aby sa mohol páčiť Bohu.

NAŠI ČITATELIA SA PÝTAJÚ

Prečo mená niektorých postáv nie sú v Biblii uvedené?

Čo ak meno niektorej biblickej postavy nie je uvedené? Ide vždy o zlého či bezvýznamného jednotlivca?

PRIBLÍŽTE SA K BOHU

„Jeho neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne“

Veríte v Boha? Vedeli by ste uviesť nejaké dôkazy jeho existencie?

NAPODOBŇUJTE ICH VIERU

Boh ho zachoval „v bezpečí so siedmimi inými“

Ako Noach a jeho rodina prežili najtemnejšiu hodinu v dejinách ľudstva?

Odpovede na biblické otázky

Prečo Boh niektoré modlitby nepočúva? Čo musíme robiť, aby počúval naše modlitby?

Ďalší materiál online

Vyhýbajú sa Jehovovi svedkovia svojim bývalým spoluveriacim?

Niekedy je nutné niektorého spoluveriaceho vylúčiť. To ho môže podnietiť zmeniť sa, takže sa bude môcť vrátiť do zboru.