Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odpovede na biblické otázky

Odpovede na biblické otázky

Počúva Boh všetky modlitby?

Boh počúva modlitby ľudí zo všetkých národov. (Žalm 145:18, 19) Jeho Slovo, Biblia, nás povzbudzuje, aby sme mu hovorili o všetkom, čo nás trápi. (Filipanom 4:6, 7) No nepočúva všetky modlitby. Napríklad nemá rád, keď dookola opakujeme naučené modlitby. (Prečítajte si Matúša 6:7.)

Jehova nepočúva ani modlitby tých, ktorí úmyselne prehliadajú jeho zákony. (Príslovia 28:9) Napríklad v biblických časoch odmietol počúvať Izraelitov, ktorí prelievali nevinnú krv. Teda je jasné, že ak chceme, aby nás Boh vypočul, musíme spĺňať určité požiadavky. (Prečítajte si Izaiáša 1:15.)

Čo musíme robiť, aby Boh počúval naše modlitby?

Ak nemáme vieru, modliť sa k Bohu je zbytočné. (Jakub 1:5, 6) Musíme byť presvedčení, že Boh existuje a že sa o nás stará. Vieru si môžeme posilniť štúdiom Biblie, pretože pravá viera je založená na dôkazoch a uisteniach, ktoré nachádzame v Božom Slove. (Prečítajte si Hebrejom 11:1, 6.)

Modliť by sme sa mali úprimne a pokorne. Dokonca aj Boží Syn, Ježiš, prejavoval pokoru, keď sa modlil. (Lukáš 22:41, 42) Preto namiesto toho, aby sme hovorili Bohu, čo má robiť, mali by sme sa snažiť porozumieť jeho požiadavkám tak, že budeme čítať Bibliu. Potom sa budeme môcť modliť v súlade s Božou vôľou. (Prečítajte si 1. Jána 5:14.)