Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Pornografia — len neškodná zábava?

Pornografia — len neškodná zábava?

Dnešný svet je doslova zaplavený pornografiou. * Môžete sa s ňou stretnúť v reklame, v móde, vo filmoch, v hudobných nahrávkach, v časopisoch či vo videohrách. Ľahký prístup k nej umožňuje televízia, internet, smartfóny a iné mobilné zariadenia a teraz aj webové stránky na zdieľanie fotografií. Zdá sa, že pornografia je v súčasnej spoločnosti všeobecne prijímaná. Dnes vyhľadáva pornografiu viac ľudí, vo väčšej miere a na viacerých miestach na zemi než kedykoľvek v minulosti. (Pozri rámček „ Pornografia v číslach“.)

Mení sa aj charakter pornografie. Dr. Gail Dinesová píše: „Zobrazované scény sú teraz už také extrémne, že to, čo sa kedysi považovalo za tvrdé porno, patrí dnes k hlavnému prúdu pornografie.“

Čo si myslíte o týchto trendoch? Je pornografia neškodným pobavením, smrteľným jedom alebo je to niečo medzi tým? Ježiš povedal: „Každý dobrý strom nesie znamenité ovocie, ale každý skazený strom nesie bezcenné ovocie.“ ​(Matúš 7:17) Aké ovocie prináša pornografia? Pouvažujme o niekoľkých základných otázkach týkajúcich sa pornografie, ktoré nám pomôžu nájsť odpoveď.

 Aký vplyv má pornografia na jednotlivcov?

ČO HOVORIA ODBORNÍCI: Pornografia je vysoko návyková, niektorí výskumníci a lekári ju dokonca prirovnávajú ku crack kokaínu.

Brian, * ktorý bol závislý od pornografie na internete, rozpráva: „Nič ma nedokázalo zastaviť. Mal som pocit, akoby som bol v nejakom tranze. Chytala ma triaška a bolesti hlavy. Roky som sa s tým snažil prestať, ale bol som stále závislý.“

Ľudia, ktorí prepadnú pornografii, to často skrývajú. Sú tajnostkárski a uchyľujú sa k rôznym klamstvám. Preto neprekvapuje, že mnohí trpia depresiou, pocitom osamelosti, hanby, úzkosti a hnevu. U niektorých sa dokonca vyvinú samovražedné sklony. „Zaoberal som sa len sám sebou a premáhali ma pocity zúfalstva,“ hovorí Serge, ktorý si sťahoval pornografiu do mobilného telefónu takmer denne. „Cítil som sa bezcenný a sám. Trápili ma výčitky svedomia, ale na to, aby som vyhľadal pomoc, som sa príliš hanbil a bál. Mal som pocit, že som v pasci.“

Aj letmý či náhodný kontakt s pornografiou môže mať na človeka negatívny vplyv. Dr. Judith Reismanová, popredná výskumníčka v oblasti pornografie, sa pre jeden výbor senátu USA vyjadrila: „Pornografické vizuálne obrazy sa vrývajú do mysle a menia funkcie mozgu tak, že vytvárajú okamžitú, vôľou neovládateľnú, no pritom trvalú biochemickú pamäťovú stopu, [ktorú je] ťažké až nemožné vymazať.“ Devätnásťročná Susan, ktorá bola od detstva vystavená pornografickým webovým stránkam, hovorí: „Tie obrazy sú vypálené do mojej mysle. Objavujú sa náhle a nečakane. Asi ich nikdy nebudem schopná vymazať.“

ČO Z TOHO VYPLÝVA: Pornografia zotročuje svoje obete a ničí im život. (2. Petra 2:19)

Aký vplyv má pornografia na rodiny?

ČO HOVORIA ODBORNÍCI: „Pornografia rozbíja manželstvá a rodiny.“ ​(The Porn Trap [Pasca zvaná porno] od Wendy a Larryho Maltzovcov)

Pornografia ničí manželstvá a rodiny tým, že...

  • podkopáva dôveru medzi manželom a manželkou, narúša ich intímny vzťah a zabíja lásku (Príslovia 2:12–17),

  • vedie k sebectvu, citovému chladu a nespokojnosti s partnerom (Efezanom 5:28, 29),

  • roznecuje nezdravé sexuálne predstavy a žiadosti (2. Petra 2:14),

  • vedie k pokušeniu vnucovať partnerovi sexuálne praktiky, ktoré mu môžu byť nepríjemné (Efezanom 5:3, 4),

  • podnecuje k citovej i doslovnej nevere (Matúš 5:28).

Biblia ľuďom v manželstve hovorí, aby nekonali jeden voči druhému zradne. (Malachiáš 2:16)  A nevera je práve tým druhom zrady, ktorý môže zničiť manželstvo a môže viesť k rozluke alebo k rozvodu. Takýmto rozpadom vzťahu následne trpia aj deti.

No pornografia môže deťom ublížiť aj priamejšie. Brian, ktorého sme už spomínali, vysvetľuje: „Keď som mal asi desať, náhodou som pri schovávačke natrafil na otcove pornografické časopisy. Začal som si ich potajomky prezerať, hoci som celkom nechápal, čo ma na tých obrázkoch tak priťahuje. Tým sa spustil ničivý proces, ktorý trval až do mojej dospelosti.“ Štúdie ukazujú, že pornografia môže dospievajúcich podnietiť, aby sa stali sexuálne aktívnymi v mladšom veku, a môže u nich viesť k promiskuite, sklonu k sexuálnemu násiliu a k citovej a duševnej nerovnováhe.

ČO Z TOHO VYPLÝVA: Pornografia pôsobí na vzťah medzi mužom a ženou ako jed a zákonite so sebou prináša trápenie a bolesť. (Príslovia 6:27)

 Aký je Boží názor na pornografiu?

BOŽIE SLOVO HOVORÍ: „Umŕtvujte preto svoje telesné údy... čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo.“ ​(Kolosanom 3:5)

Jednoducho povedané, Boh Jehova * nenávidí pornografiu. Nie je to preto, že by považoval tému sexuality za tabu. Veď sexualitu vytvoril On a chce, aby ju manželia využívali na vzájomné potešenie a citové zblíženie a aby mohli mať podiel na nádhernom zázraku zrodu nového života. (Jakub 1:17)

Ako potom môžeme tvrdiť, že Jehova má k pornografii taký odpor? Zamyslite sa nad niekoľkými dôvodmi.

ČO Z TOHO VYPLÝVA: Pornografia ničí vzťah človeka k Bohu. (Rimanom 1:24)

Jehova však pociťuje hlboký súcit k tým, ktorí chcú uniknúť zo zovretia pornografie. Biblia hovorí: „Jehova je milosrdný a milostivý, pomalý do hnevu a hojný v milujúcej láskavosti. Veď sám dobre pozná, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach.“ ​(Žalm 103:8, 14) Boh nabáda pokorných ľudí, aby sa naňho obrátili a „dostali milosrdenstvo a našli nezaslúženú láskavosť na pomoc v pravý čas“. (Hebrejom 4:16; pozri rámček „ Ako sa vymaniť spod vplyvu pornografie“.)

Božiu pomoc prijali už mnohí. Ako im to pomohlo? Všimnite si, čo hovorí Biblia o niektorých ľuďoch, ktorí prekonali škodlivé návyky: „Boli čisto umytí... posvätení... vyhlásení za spravodlivých v mene nášho Pána Ježiša Krista a duchom nášho Boha.“ ​(1. Korinťanom 6:11) Takíto ľudia môžu rovnako ako apoštol Pavol povedať: „Na všetko mám silu prostredníctvom toho, ktorý mi ju prepožičiava.“ ​(Filipanom 4:13)

Susan, ktorej sa podarilo prekonať závislosť od pornografie, hovorí: „Jehova je jediný, kto nám môže pomôcť vrátiť sa do správnych koľají. Ak ho prosíme, aby nám pomohol a viedol nás, umožní nám, aby sme boli v jeho očiach čistí. Nikdy nás nesklame.“

^ 3. ods. Výraz „pornografia“ sa vzťahuje na sexuálne vyzývavý materiál, ktorého cieľom je prostredníctvom obrazu, textu alebo hovoreného slova vzbudiť sexuálne vzrušenie.

^ 8. ods. Mená v tomto článku boli zmenené.

^ 25. ods. Jehova je Božie meno zjavené v Biblii.