Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 PRIBLÍŽTE SA K BOHU

„Jeho neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne“

„Jeho neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne“

Veríte v Boha? Ak áno, vedeli by ste uviesť nejaké dôkazy jeho existencie? Isté je, že sme obklopení dôkazmi o existencii Stvoriteľa, ktorý je múdry, mocný a milujúci. Aké dôkazy máme na mysli a nakoľko sú presvedčivé? Odpoveďou na tieto otázky sú slová apoštola Pavla, ktoré uviedol vo svojom liste kresťanom do Ríma.

Pavol im napísal: „Jeho [Božie] neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí, dokonca jeho večnú moc a Božstvo, takže sú bez ospravedlnenia.“ ​(Rimanom 1:20) Ako na to poukázal Pavol, Stvoriteľ zanechal na dielach, ktoré vytvoril, svoj nezameniteľný odtlačok. Zamyslime sa nad týmito Pavlovými slovami hlbšie.

Božie vlastnosti možno vidieť „od stvorenia sveta,“ uviedol Pavol. Grécke slovo preložené ako „svet“ sa v tomto kontexte nevzťahuje na planétu Zem, ale na ľudstvo. * Teda Pavol hovorí, že od chvíle, keď boli ľudia stvorení, mohli vidieť dôkazy Stvoriteľových vlastností vo veciach, ktoré vytvoril.

Takéto dôkazy sú všade okolo nás. Nie sú v prírode skryté, ale „vidno [ich] zreteľne“. Stvoriteľské diela, od toho najmenšieho až po to najväčšie, jasne odhaľujú nielen to, že Stvoriteľ existuje, ale že má aj úžasné vlastnosti. Veď nesvedčia dômyselné systémy, ktoré vidíme všade v prírode, o Božej múdrosti? Nesvedčí hviezdnatá obloha alebo dunivý morský príboj o Božej moci? A nesvedčí rozmanitosť jedla, ktoré lahodí našim zmyslom, či nádhera východu a západu slnka o Božej láske k ľudstvu? (Žalm 104:24; Izaiáš 40:26)

Áno, tieto dôkazy sú také zreteľné, že tí, ktorí ich prehliadajú, a preto nechcú veriť v Boha, „sú bez ospravedlnenia“. Jeden učenec to znázornil takto: Predstavte si, že vodič ignoruje značku, ktorá ukazuje, že na ceste je obchádzka, a prikazuje odbočiť doľava. Policajt ho zastaví a chce mu dať pokutu. Vodič namieta, že značku nevidel. No policajt naďalej trvá na tom, že vodič urobil priestupok, pretože značka je jasne viditeľná a vodičov zrak je v poriadku. Navyše, každý vodič má povinnosť všímať si dopravné značky a riadiť sa nimi. Rovnako je to s dôkazmi o existencii Boha, ktoré sú v prírode. Aj tie sú jasne viditeľné. Ako inteligentní tvorovia sme schopní vidieť ich. Ak ich ignorujeme, sme bez ospravedlnenia.

Stvoriteľ zanechal na dielach, ktoré vytvoril, svoj nezameniteľný odtlačok

„Kniha stvorenia“ skutočne odhaľuje veľa o našom Stvoriteľovi. Ale je tu ešte jedna kniha, ktorá o ňom odhaľuje oveľa viac — Biblia. Z nej sa môžeme dozvedieť odpoveď na túto dôležitú otázku: Aké je Božie predsavzatie so zemou a ľuďmi, ktorí na nej žijú? Odpoveď na ňu vám môže pomôcť priblížiť sa k Bohu, ktorého „neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne“ vo svete okolo nás.

Navrhované čítanie Biblie na august

Rimanom 1 – 16

^ 3. ods. Biblia hovorí aj o „hriechu sveta“ a o tom, že „svet“ potrebuje záchrancu. To jasne ukazuje, že v takýchto kontextoch sa tento výraz vzťahuje na ľudstvo, a nie na zem. (Ján 1:29; 4:42; 12:47)