Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Optik zasieva semeno pravdy

Optik zasieva semeno pravdy

 Optik zasieva semeno pravdy

Čo má spoločné úsilie optika v Ľvove na Ukrajine s utvorením rusky hovoriaceho zboru Jehovových svedkov v Haife v Izraeli, ktorú delí od Ľvova asi 2000 kilometrov a niekoľko krajín? To je príbeh, ktorý ukazuje platnosť biblického vyhlásenia v Kazateľovi 11:6: „Zasievaj ráno svoje semeno a nenechaj svoju ruku odpočinúť až do večera, lebo nevieš, kde to bude mať úspech.“

NÁŠ príbeh sa začína v roku 1990, keď Jela, mladá žena židovského pôvodu, žila v Ľvove. Jela sa s rodinou pripravovala na imigráciu do Izraela. Krátko pred odchodom bola objednaná u optika, Jehovovho svedka. V tom čase bolo na Ukrajine dielo Jehovových svedkov zakázané. Napriek tomu sa tento optik ujal iniciatívy a podelil sa s ňou o svoje biblicky podložené presvedčenie. Jelu prekvapilo, keď jej  povedal, že Boh má osobné meno. No zaujalo ju to a nasledoval vynikajúci biblický rozhovor.

Jele sa rozhovor tak páčil, že požiadala o ďalší rozhovor nasledujúci týždeň a ešte o ďalší po ňom. Jej záujem rástol, ale bol tu problém. Rýchlo sa blížil čas, keď ich rodina mala odísť do Izraela. Jela sa toho chcela ešte toľko dozvedieť! Chcela využiť zostávajúci čas čo najlepšie, a preto požiadala o biblické štúdium každý deň až do odchodu. Hoci Jela po príchode do Izraela spočiatku v štúdiu nepokračovala, semeno pravdy v jej srdci zapustilo korene. Koncom toho roka už zas vážne študovala Bibliu.

V Perzskom zálive vypukla vojna a Izrael sa stal terčom irackého raketového útoku. Tento útok bol častým námetom rozhovorov. Jedného dňa Jela začula v supermarkete rozhovor rusky hovoriacej rodiny nových imigrantov. Hoci sama ešte len študovala Bibliu, oslovila ich a podelila sa s nimi o biblický sľub pokojného sveta. Vďaka tomu sa stará matka Galina, matka Nataša, syn Saša (Ariel) i dcéra Ilana pridali k Jele v štúdiu Biblie.

Prvým členom tejto rodiny, ktorý dospel ku krstu, bol Saša — a to napriek mnohým skúškam. Hoci študoval s vyznamenaním, vylúčili ho zo školy, lebo jeho kresťanské svedomie mu nedovolilo zapojiť sa do predvojenského výcviku, ktorý bol povinnou súčasťou školskej osnovy. (Izaiáš 2:2–4) Sašov prípad postúpil k izraelskému Najvyššiemu súdu v Jeruzaleme a je chvályhodné, že ten nariadil, aby bol Saša opäť prijatý a mohol školu dokončiť. O prípade sa hovorilo v celej krajine. Tak sa mnoho Izraelčanov oboznámilo s presvedčením Jehovových svedkov. *

Po skončení strednej školy vstúpil Saša ako Jehovov svedok do služby celým časom. Dnes slúži ako zvláštny priekopník a zborový starší. V službe celým časom sa k nemu pripojila aj sestra Ilana. Ich matka a stará matka sú pokrstenými svedkyňami. Semeno, ktoré zasial optik, stále prinášalo ovocie!

Medzičasom Jela ďalej duchovne napredovala a zakrátko začala kázať z domu do domu. Hneď pri prvých dverách stretla Fainu, ktorá nedávno prišla z Ukrajiny. Faina trpela depresiou. Jela sa neskôr dozvedela, že táto deprimovaná žena sa krátko predtým, ako jej Jela zaklopala na dvere, modlila k Bohu: „Neviem, kto si, ale ak ma počuješ, pomôž mi.“ Faina mala s Jelou podnetný rozhovor. Položila mnoho otázok a dôkladne uvažovala o odpovediach, ktoré dostala. Časom sa presvedčila, že Jehovovi svedkovia vyučujú pravdu z Biblie. Upravila si program štúdia na univerzite, aby mohla viac času tráviť so zborom a v kazateľskom diele. V máji 1994 bola Faina pokrstená. Aj ona začala s priekopníckou službou, pričom sa živila prácou s počítačmi na čiastočný úväzok.

 V novembri 1994, keď bola Jela v kazateľskej službe, náhle pocítila veľkú slabosť. Išla do nemocnice a testy ukázali, že má krvácajúci črevný vred. Do večera klesla Jele hladina hemoglobínu na 7,2. Jeden starší z Jelinho zboru, predsedajúci miestneho výboru pre styk s nemocnicami, poskytol lekárom informácie o početných liečebných postupoch, ktoré si nevyžadujú použitie krvi. * Operácia bez krvi bola úspešná a Jela sa celkom zotavila. — Skutky 15:28, 29.

Na Karla, Jelinho gynekológa, muža židovského pôvodu pochádzajúceho z Nemecka, to veľmi zapôsobilo. Potom si spomenul, že jeho rodičia, ktorí prežili holokaust, spoznali Jehovových svedkov v koncentračnom tábore. Karl mal mnoho otázok. Hoci jeho lekárska prax ho mimoriadne zamestnávala, urobil si čas na pravidelné štúdium Biblie. Koncom roka už navštevoval týždenné kresťanské zhromaždenia.

Aké ovocie prinieslo semeno, ktoré zasial spomenutý optik? Už sme sa dozvedeli, ako to bolo so Sašom a jeho rodinou. Čo sa týka Jely, je zvláštnou priekopníčkou. Jej dcéra Jina, ktorá práve skončila strednú školu, sama začína životnú dráhu priekopníčky. Aj Faina slúži ako zvláštna priekopníčka. Pokiaľ ide o Karla, Jelinho gynekológa, teraz je už pokrsteným svedkom a služobným pomocníkom a so svojimi pacientmi a s ďalšími ľuďmi sa delí o uzdravujúcu moc biblickej pravdy.

Z malej skupiny rusky hovoriacich imigrantov, ktorá začínala ako súčasť hebrejského zboru v Haife, je teraz horlivý ruský zbor s viac ako 120 zvestovateľmi Kráľovstva. Tento vzrast je čiastočne výsledkom toho, že jeden optik z Ľvova využil príležitosť zasiať semeno pravdy!

[Poznámky pod čiarou]

^ 6. ods. Podrobnejšie informácie pozri v Prebuďte sa! z 8. novembra 1994, strany 12–15.

^ 9. ods. Výbory pre styk s nemocnicami zastupujú Jehovových svedkov na celom svete a pomáhajú pri komunikácii medzi pacientom a nemocničným personálom. Okrem toho poskytujú informácie o alternatívnej lekárskej starostlivosti, ktoré sú založené na najnovších výskumoch v oblasti medicíny.

[Mapa na strane 29]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

UKRAJINA

IZRAEL

[Prameň ilustrácie]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Obrázky na strane 30]

Jela a jej dcéra Jina

[Obrázok na strane 31]

Radostná skupina rusky hovoriacich svedkov v Haife. Zľava doprava: Saša, Ilana, Nataša, Galina, Faina, Jela, Jina a Karl