Skutky apoštolov 15:1–41

  • V Antiochii vzniká spor o obriezku (1, 2)

  • Spor sa ide riešiť do Jeruzalema (3 – 5)

  • Stretnutie starších a apoštolov (6 – 21)

  • List od vedúceho zboru (22 – 29)

    • Úplne sa vyhýbať krvi (28, 29)

  • List je pre zbory povzbudením (30 – 35)

  • Cesty Pavla a Barnabáša sa rozchádzajú (36 – 41)

15  Potom prišli niektorí muži z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať, ako to nariaďuje Mojžišov Zákon,+ nemôžete byť zachránení.“  Keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol nemalý spor a hádka, rozhodlo sa, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou za apoštolmi a staršími do Jeruzalema.+  Zbor ich odprevadil časť cesty a oni potom pokračovali cez Feníciu a Samáriu a rozprávali o obrátení ľudí z iných národov. Všetci bratia z toho mali veľkú radosť.  Keď prišli do Jeruzalema, zbor, apoštoli a starší ich srdečne prijali a oni im vyrozprávali, čo všetko prostredníctvom nich Boh urobil.  Vtedy vstali niektorí veriaci, ktorí predtým patrili do sekty farizejov, a povedali: „Treba ich obrezať a prikázať im, aby dodržiavali Mojžišov Zákon.“+  A tak sa apoštoli a starší zišli, aby túto otázku preskúmali.  Po dlhej a búrlivej výmene názorov vstal Peter a povedal: „Bratia, sami viete, že Boh si už dávno vybral spomedzi vás mňa, aby ľudia z iných národov počuli z mojich úst dobrú správu a uverili.+  A Boh, ktorý vie, čo je v srdci,+ potvrdil, že ich prijíma, keď im dal svätého ducha+ tak ako nám.  Neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi+ a očistil ich srdce vierou.+ 10  Teda prečo teraz skúšate Boha a zaťažujete učeníkov bremenom,+ ktoré nevládali niesť ani naši predkovia, ani my?+ 11  Veríme predsa, že budeme zachránení nezaslúženou láskavosťou Pána Ježiša+ tak ako oni.“+ 12  Po týchto slovách všetci stíchli a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké znamenia a zázraky* Boh urobil prostredníctvom nich medzi národmi. 13  Keď dohovorili, ozval sa Jakub: „Bratia, vypočujte ma. 14  Simeon*+ nám práve vyrozprával, ako Boh po prvý raz obrátil svoju pozornosť na iné národy, aby z nich vybral ľud pre svoje meno.+ 15  S tým sa zhodujú aj slová napísané v Prorokoch: 16  ‚Potom sa vrátim a znovu postavím Dávidov stan,* ktorý padol. Vybudujem ho z jeho trosiek a obnovím ho, 17  aby tí, ktorí zostali z tohto ľudu, horlivo slúžili Jehovovi* spolu s ľuďmi zo všetkých národov, ľuďmi, ktorí nesú moje meno, hovorí Jehova,* ktorý vykoná tieto veci+ 18  známe oddávna.‘+ 19  Preto si myslím,* že by sme nemali zaťažovať ľudí z iných národov, ktorí sa obracajú k Bohu,+ 20  ale mali by sme im napísať, aby sa úplne vyhýbali všetkému,* čo je poškvrnené modlárstvom,+ a tiež nemravnosti,*+ mäsu zadusených* zvierat a krvi.+ 21  Lebo už oddávna sú v každom meste tí, čo zvestujú z Mojžišových kníh, keď z nich každý sabat nahlas čítajú v synagógach.“+ 22  Potom sa apoštoli a starší s celým zborom rozhodli, že vyberú spomedzi seba niekoľkých mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Vybrali Judáša, nazývaného Barsabáš, a Sílasa,+ vedúcich mužov medzi bratmi. 23  Napísali tento list a poslali ho po nich: „My, apoštoli a starší, vaši bratia, pozdravujeme bratov z iných národov v Antiochii,+ Sýrii a Cilícii.* 24  Počuli sme, že k vám prišli niektorí muži od nás, znepokojili vás svojimi slovami+ a snažili sa vás zmiasť, hoci sme ich ničím nepoverili. 25  Preto sme sa jednomyseľne rozhodli, že vyberieme niekoľkých mužov a pošleme ich k vám spolu s našimi milovanými bratmi Barnabášom a Pavlom. 26  Tí nasadili svoj život pre meno nášho Pána Ježiša Krista.+ 27  Posielame vám teda Judáša a Sílasa, ktorí vám aj ústne oznámia to, čo sa píše v tomto liste.+ 28  Svätý duch+ a my sami sme rozhodli, že vám nebudeme pridávať nijaké ďalšie bremeno okrem týchto nevyhnutných vecí: 29  treba sa úplne vyhýbať všetkému,* čo je obetované modlám,+ krvi,+ mäsu zadusených* zvierat+ a nemravnosti.*+ Ak sa tohto budete chrániť, bude sa vám dobre dariť. Posielame vám srdečné pozdravy!“* 30  Potom sa vydali na cestu. Po príchode do Antiochie zvolali zhromaždenie a odovzdali im list. 31  Keď ho prečítali, všetkých to veľmi potešilo a povzbudilo. 32  Judáš a Sílas, ktorí boli aj prorokmi, posilnili bratov mnohými povzbudzujúcimi slovami.+ 33  Po istom čase sa s nimi bratia rozlúčili, zaželali im pokoj a oni sa vrátili k tým, čo ich vyslali. 34  *–– 35  Ale Pavol a Barnabáš zostali v Antiochii, vyučovali a s mnohými ďalšími hlásali dobrú správu o Jehovovom* slove. 36  Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: „Poďme, vráťme sa a ponavštevujme bratov v mestách, kde sme zvestovali Jehovovo* slovo, a pozrime sa, ako sa majú.“+ 37  Barnabáš chcel so sebou vziať aj Jána, nazývaného Marek.+ 38  Ale Pavol ho nechcel brať, lebo v Pamfýlii od nich odišiel a nešiel s nimi zvestovať.+ 39  Došlo medzi nimi k takému ostrému sporu, až sa rozišli. Barnabáš+ vzal so sebou Marka a odplavil sa na Cyprus. 40  Pavol si vybral Sílasa a vydal sa na cestu. Ako Pavol odchádzal, bratia ho zverili Jehovovi,* aby mu preukazoval nezaslúženú láskavosť.+ 41  Prešiel Sýriu a Cilíciu a posilňoval zbory.

Poznámky pod čiarou

Al. „predzvesti“.
Čiže Peter. Simeon je iná podoba mena Šimon.
Al. „prístrešok; dom“.
Al. „usudzujem“.
Al. „sa zdržiavali všetkého“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „nevykrvácaných“.
Al. „Kilikii“.
Al. „sa zdržiavať všetkého“.
Al. „nevykrvácaných“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al.: „Buďte zdraví.“