Salt la conţinut

Este reîncarnarea o învățătură biblică?

Răspunsul Bibliei

 Nu. Biblia nu menționează cuvântul „reîncarnare” și nici nu face referire la această idee. Credința în reîncarnare se bazează pe învățătura nemuririi sufletului. a Însă Biblia învață că sufletul este întreaga persoană și, prin urmare, este muritor (Geneza 2:7; Ezechiel 18:4). Când moare, o persoană încetează să existe (Geneza 3:19; Eclesiastul 9:5, 6).

Ce diferență există între reîncarnare și înviere?

 Învățătura biblică despre înviere nu se bazează pe nemurirea sufletului. La înviere, persoanele care au murit vor fi readuse la viață cu puterea lui Dumnezeu (Matei 22:23, 29; Faptele 24:15). Învierea oferă speranța sigură de a reveni la viață pe „un pământ nou” cu perspectiva de a nu mai muri niciodată (2 Petru 3:13; Revelația 21:3, 4).

Concepții greșite despre reîncarnare și Biblie

 Concepție greșită: Biblia spune că profetul Ilie s-a reîncarnat în persoana lui Ioan Botezătorul.

 Adevăr: Dumnezeu a prezis că ‘îl va trimite pe profetul Ilie’, iar Isus a arătat că Ioan Botezătorul a împlinit această profeție (Maleahi 4:5, 6; Matei 11:13, 14). Totuși, aceasta nu înseamnă că Ilie s-a reîncarnat în persoana lui Ioan Botezătorul. Ioan însuși a spus că el nu era Ilie (Ioan 1:21). În schimb, Ioan a desfășurat o lucrare asemănătoare cu cea a lui Ilie, proclamând din partea lui Dumnezeu un îndemn la căință (1 Regi 18:36, 37; Matei 3:1). El s-a dovedit „puternic și plin de forță ca profetul Ilie” (Luca 1:13-17, Good News Translation).

 Concepție greșită: Biblia face referire la reîncarnare numind-o „naștere din nou”.

 Adevăr: Biblia arată că „nașterea din nou” înseamnă o renaștere spirituală care are loc când persoana se află încă în viață (Ioan 1:12, 13). Această renaștere nu este o consecință inevitabilă a unor fapte din trecut, ci este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, care le acordă persoanelor în cauză o speranță unică (Ioan 3:3; 1 Petru 1:3, 4).

a Credința în nemurirea sufletului și în reîncarnare își are rădăcinile în Babilonul antic. Ulterior, filozofi indieni au enunțat doctrina despre karma. Potrivit Britannica Encyclopedia of World Religions, karma este „legea cauză-efect, care stabilește că ceea ce face cineva în viața actuală îi va influența următoarea viață” (pagina 913).