Salt la conţinut

Ce este învierea?

Răspunsul Bibliei

 În Biblie, termenul grecesc anástasis tradus prin „înviere” înseamnă „ridicare din nou”. O persoană care este înviată este ridicată din morți și readusă la viață, redevenind persoana care fusese odinioară (1 Corinteni 15:12, 13).

 Deși cuvântul „înviere” nu apare în Scripturile ebraice, cunoscute ca Vechiul Testament, învățătura despre înviere apare. De pildă, prin intermediul profetului Osea, Dumnezeu a promis: „Îi voi elibera din mâna Șeolului, îi voi scăpa din moarte” (Osea 13:14; Iov 14:13-15; Isaia 26:19; Daniel 12:2, 13).

 Unde vor fi înviați oamenii? Unele persoane sunt înviate la viață în cer pentru a domni ca regi împreună cu Cristos (2 Corinteni 5:1; Revelația 5:9, 10). Biblia numește această înviere „prima înviere” și „învierea timpurie”, ambele expresii lăsând să se înțeleagă că mai urmează o înviere (Revelația 20:6; Filipeni 3:11). Cea de-a doua înviere va fi la viață pe pământ, de care se vor bucura majoritatea celor înviați (Psalmul 37:29).

 Cum sunt înviați oamenii? Dumnezeu îi acordă lui Isus puterea de a învia morți (Ioan 11:25). Isus îi va readuce la viață pe „toți cei din mormintele de amintire”, pe fiecare cu propria identitate și personalitate și cu propriile amintiri (Ioan 5:28, 29). Cei înviați în cer vor primi un corp spiritual, iar cei înviați pe pământ vor primi un corp fizic perfect, pe deplin sănătos (Isaia 33:24; 35:5, 6; 1 Corinteni 15:42-44, 50).

 Cine va fi înviat? Biblia spune că „va fi o înviere atât a celor drepți, cât și a celor nedrepți” (Faptele 24:15). Între cei drepți se numără oameni fideli, precum Noe, Sara și Avraam (Geneza 6:9; Evrei 11:11; Iacov 2:21). Dintre cei nedrepți fac parte cei care nu au trăit conform normelor lui Dumnezeu întrucât nu au avut ocazia să le cunoască și să le respecte.

 Totuși, oamenii care se înrăiesc atât de mult încât devin incorigibili, nu vor fi înviați. Când mor, aceștia au parte de distrugere definitivă, fără speranța de a reveni la viață (Matei 23:33; Evrei 10:26, 27).

 Când va avea loc învierea? Biblia a prezis că învierea la viață în cer avea să aibă loc în timpul prezenței lui Isus, care a început în 1914 (1 Corinteni 15:21-23). Învierea la viață pe pământ va avea loc în timpul Domniei de O Mie de Ani a lui Isus Cristos, când pământul va fi transformat în paradis (Luca 23:43; Revelația 20:6, 12, 13).

 De ce este logic să credem în înviere? Biblia conține relatări detaliate despre nouă învieri, fiecare dintre acestea fiind confirmate de martori oculari (1 Regi 17:17-24; 2 Regi 4:32-37; 13:20, 21; Luca 7:11-17; 8:40-56; Ioan 11:38-44; Faptele 9:36-42; 20:7-12; 1 Corinteni 15:3-6). Învierea lui Lazăr de către Isus este una cu totul remarcabilă, întrucât Lazăr era mort de patru zile, iar miracolul a fost înfăptuit în fața unei mulțimi de oameni (Ioan 11:39, 42). Nici chiar cei ce i se împotriveau lui Isus nu au putut nega cele întâmplate, motiv pentru care au plănuit să-l omoare atât pe Isus, cât și pe Lazăr (Ioan 11:47, 53; 12:9-11).

 Biblia arată că Dumnezeu are nu numai capacitatea, ci și dorința de a-i readuce la viață pe cei morți. El păstrează în memoria sa infinită toate detaliile despre fiecare persoană pe care o va învia (Iov 37:23; Matei 10:30; Luca 20:37, 38). Dumnezeu poate să-i învie pe cei morți și chiar vrea să facă asta! Referindu-se la învierea care va avea loc, Biblia spune despre Dumnezeu: „Îți va fi dor de lucrarea mâinilor tale” (Iov 14:15).

Concepții greșite despre înviere

 Mit: Învierea reprezintă reunirea sufletului cu corpul.

 Adevăr: Biblia învață că sufletul reprezintă întreaga persoană, nu o parte anume ce supraviețuiește morții corpului (Geneza 2:7; Ezechiel 18:4). O persoană care este înviată nu este reunită cu sufletul ei, ci recreată ca suflet viu.

 Mit: Unii oameni sunt înviați și apoi imediat distruși.

 Adevăr: Biblia spune că „cei care au practicat lucruri rele” vor avea parte de „o înviere a judecății” (Ioan 5:29). Însă această judecată va fi făcută în baza a ceea ce fac după ce sunt înviați, nu înainte. Isus a spus: „Morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor da ascultare vor trăi” (Ioan 5:25). Cei care „vor da ascultare” lucrurilor învățate după ce vor fi înviați vor avea numele scrise în „sulul vieții” (Revelația 20:12, 13).

 Mit: La înviere, o persoană primește exact același corp pe care îl avea înainte să moară.

 Adevăr: După moarte, corpul unei persoane se descompune (Eclesiastul 3:19, 20).