Salt la conţinut

Ce înseamnă a fi născut din nou?

Răspunsul Bibliei

 Termenul „născut din nou” se referă la un nou început în ce privește relația dintre Dumnezeu și persoana care este născută din nou (Ioan 3:3, 7). Dumnezeu îi adoptă pe cei născuți din nou, iar ei devin copiii săi (Romani 8:15, 16; Galateni 4:5; 1 Ioan 3:1). La fel ca în cazul celor care sunt adoptați legal, acestora li se schimbă statutul, devenind membri ai familiei lui Dumnezeu (2 Corinteni 6:18).

De ce este cineva născut din nou?

 Isus a spus: „Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea regatul lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Așadar, nașterea din nou îi oferă unei persoane posibilitatea de a domni alături de Cristos în Regatul lui Dumnezeu. Acest Regat guvernează din cer și, ca urmare, Biblia arată că nașterea din nou oferă o moștenire „rezervată în ceruri” (1 Petru 1:3, 4). Cei care se nasc din nou primesc asigurarea că ‘vor domni cu Cristos’ (2 Timotei 2:12; 2 Corinteni 1:21, 22).

Cum este născută din nou o persoană?

 Când a discutat despre acest subiect, Isus a spus că cei născuți din nou se vor „naște din apă și din spirit” (Ioan 3:5). Această expresie se referă la botezul în apă, urmat de botezul cu spirit sfânt (Faptele 1:5; 2:1-4).

 Isus a fost prima persoană care s-a născut din nou. El a fost botezat în râul Iordan, iar apoi Dumnezeu l-a uns, sau l-a botezat, cu spirit sfânt. Astfel, Isus s-a născut din nou prin spiritul sfânt ca fiu al lui Dumnezeu, având speranța de a se întoarce în cer (Marcu 1:9-11). Dumnezeu i-a împlinit această speranță înviindu-l în spirit (Faptele 13:33).

 Și celelalte persoane născute din nou sunt mai întâi botezate în apă și apoi primesc spirit sfânt (Faptele 2:38, 41). a Ele au speranța sigură de a trăi în cer, speranță pe care Dumnezeu o va împlini înviindu-le (1 Corinteni 15:42-49).

Concepții greșite despre nașterea din nou

 Concepție greșită: O persoană trebuie să se nască din nou pentru a fi salvată sau pentru a deveni creștin.

 Adevăr: Jertfa lui Cristos le deschide calea salvării nu doar celor care au fost născuți din nou ca să domnească alături de Cristos în cer, ci și supușilor pământești ai Regatului lui Dumnezeu (1 Ioan 2:1, 2; Revelația 5:9, 10). Creștinii din al doilea grup au posibilitatea de a trăi pentru totdeauna în Paradis pe pământ (Psalmul 37:29; Matei 6:9, 10; Revelația 21:1-5).

 Concepție greșită: O persoană poate alege să se nască din nou.

 Adevăr: Posibilitatea de a avea o relație cu Dumnezeu și de a fi salvat îi este oferită oricui (1 Timotei 2:3, 4; Iacov 4:8). Cu toate acestea, Dumnezeu îi alege pe cei care vor fi născuți din nou, sau unși cu spirit sfânt. Potrivit Bibliei, a fi născut din nou „nu depinde de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu” (Romani 9:16). Expresia a se „naște din nou” poate fi redată și prin a se „naște de sus”, confirmând ideea că alegerea celor născuți din nou vine „de sus”, adică de la Dumnezeu (Ioan 3:3, Noul Testament, Pascal).

a O excepție de la această regulă a fost cazul lui Corneliu și al celor care erau cu el (Faptele 10:44-48).