Să ne apropiem de Iehova

Dumnezeu te invită să te apropii de el. Din această carte vei afla cum ne ajută Biblia să facem acest lucru.

Prolog

Poţi lega o relaţie de prietenie cu Iehova Dumnezeu care va dura pentru totdeauna.

CAPITOLUL 1

„Iată, acesta este Dumnezeul nostru!“

De ce a întrebat Moise despre numele lui Dumnezeu dacă ştia deja care este acest nume?

CAPITOLUL 2

Este cu adevărat posibil ‘să ne apropiem de Dumnezeu’?

Iehova Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, ne face o invitaţie şi o promisiune.

CAPITOLUL 3

„Sfânt, sfânt, sfânt este Iehova“

De ce asociază Biblia sfinţenia cu frumuseţea?

SECŢIUNEA ÎNTÂI

„Viguros în putere“

CAPITOLUL 4

Iehova este „mare în putere“

Ar trebui să ne fie teamă de Dumnezeu din cauza puterii sale? Răspunsul corect este atât da, cât şi nu.

CAPITOLUL 5

Puterea creatoare — Cel „care a făcut cerul şi pământul“

De la impresionantul soare până la micuţa pasăre colibri, creaţia lui Dumnezeu ne învaţă lucruri importante despre el.

CAPITOLUL 6

Puterea de distrugere — Iehova este „un războinic viteaz“

Cum poate ‘Dumnezeul păcii’ să poarte războaie divine?

CAPITOLUL 7

Puterea ocrotitoare — ‘Dumnezeu este adăpostul nostru’

Dumnezeu îşi ocroteşte slujitorii în două moduri, dar unul dintre ele este de o importanţă mult mai mare.

CAPITOLUL 8

Puterea de restabilire — Iehova ‘face toate lucrurile noi’

Iehova a restabilit deja închinarea adevărată. Ce va restabili în viitor?

CAPITOLUL 9

Cristos, „puterea lui Dumnezeu“

Ce dezvăluie despre Iehova miracolele şi învăţăturile lui Isus?

CAPITOLUL 10

Să ne folosim puterea ca nişte „imitatori ai lui Dumnezeu“

Poate că nici nu îţi dai seama cât de multă putere ai. Cum o poţi folosi în mod potrivit?

CAPITOLUL 11

„Toate căile Lui sunt drepte“

De ce este dreptatea lui Dumnezeu o calitate atrăgătoare?

CAPITOLUL 12

„Există nedreptate la Dumnezeu?“

Dacă Iehova urăşte nedreptatea, de ce este nedreptatea atât de răspândită?

CAPITOLUL 13

„Legea lui Iehova este perfectă“

Cum poate un sistem legislativ să promoveze iubirea?

CAPITOLUL 14

Iehova oferă „o răscumpărare în schimbul multora“

O învăţătură simplă, dar în acelaşi timp profundă te poate ajuta să te apropii de Dumnezeu.

CAPITOLUL 15

Isus „va aşeza dreptatea pe pământ“

Cum a promovat Isus dreptatea în trecut? Cum face el aceasta în prezent? Cum va restabili el dreptatea în viitor?

CAPITOLUL 16

Umblă cu Dumnezeu ‘făcând dreptate’

De ce Isus a dat avertismentul: „Încetaţi să mai judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi“?

SECŢIUNEA A TREIA

„Înţelept cu inima“

CAPITOLUL 17

‘O, adâncimea înţelepciunii lui Dumnezeu!’

De ce înţelepciunea lui Dumnezeu depăşeşte cunoştinţa, discernământul şi înţelegerea sa?

CAPITOLUL 18

Înţelepciune în „Cuvântul lui Dumnezeu“

De ce Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Biblia, în loc să folosească îngeri sau să o redacteze el însuşi?

CAPITOLUL 19

„Înţelepciunea lui Dumnezeu într-un secret sacru“

Ce este secretul sacru pe care Dumnezeu l-a ţinut ascuns, dar pe care apoi l-a dezvăluit?

CAPITOLUL 20

„Cu inima înţeleaptă“, dar umil

Cum poate fi umil Suveranul Domn al universului?

CAPITOLUL 21

Isus revelează ‘înţelepciunea de la Dumnezeu’

Cum i-a determinat învăţătura lui Isus pe soldaţii trimişi să-l aresteze să se întoarcă fără el?

CAPITOLUL 22

Este „înţelepciunea de sus“ prezentă în viaţa ta?

Biblia prezintă patru modalităţi esenţiale care te pot ajuta să cultivi înţelepciunea de la Dumnezeu.

SECŢIUNEA A PATRA

„Dumnezeu este iubire“

CAPITOLUL 23

„El ne-a iubit primul“

Ce semnificaţie are expresia „Dumnezeu este iubire“?

CAPITOLUL 24

Nimic nu ne ‘poate separa de iubirea lui Dumnezeu’

Respinge minciuna că eşti fără valoare în ochii lui Dumnezeu şi nedemn de a fi iubit.

CAPITOLUL 25

‘Compasiunea tandră a Dumnezeului nostru’

În ce mod sentimentele lui Dumnezeu faţă de tine sunt asemenea celor pe care le are o mamă faţă de copilaşul ei?

CAPITOLUL 26

Un Dumnezeu „gata să ierte“

Dacă Dumnezeu îşi aminteşte totul, cum poate el să ierte şi să uite?

CAPITOLUL 27

„O! Cât de mare îi este bunătatea!“

Ce este bunătatea lui Dumnezeu?

CAPITOLUL 28

„Numai tu eşti loial“

De ce este loialitatea lui Dumnezeu mai presus de fidelitatea sa?

CAPITOLUL 29

„Să cunoaşteţi iubirea Cristosului“

Trei faţete ale iubirii lui Isus reflectă în mod perfect iubirea lui Iehova.

CAPITOLUL 30

„Continuaţi să umblaţi în iubire“

Întâia Corinteni scoate în evidenţă 14 modalităţi prin care putem manifesta iubire.

CAPITOLUL 31

„Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi el se va apropia de voi“

Care este cea mai importantă întrebare pe care ţi-o poţi pune? Cum vei răspunde?