Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 2

Este cu adevărat posibil ‘să ne apropiem de Dumnezeu’?

Este cu adevărat posibil ‘să ne apropiem de Dumnezeu’?

1, 2. a) Ce idee li s-ar putea părea exagerată multora, dar ce asigurare ne dă Biblia? b) Prietenul cui a fost Avraam, şi de ce a avut el acest privilegiu?

CUM te-ai simţi dacă Cel ce a creat cerul şi pământul ar spune despre tine că eşti prietenul lui? Multora li s-ar putea părea exagerată această idee. De fapt, cum ar putea deveni vreodată un om prieten cu Iehova Dumnezeu? Şi totuşi, Biblia ne asigură că e posibil să fim în relaţii apropiate cu Dumnezeu.

2 Avraam, un om care a trăit în vechime, s-a bucurat de asemenea relaţii apropiate. Iehova l-a numit pe acest patriarh „prietenul Meu“ (Isaia 41:8). Într-adevăr, Iehova l-a considerat pe Avraam un prieten apropiat. Avraam s-a bucurat de această favoare deoarece „şi-a pus credinţa în Iehova“ (Iacov 2:23). Şi astăzi Iehova caută ocazii ca să se ‘ataşeze’ de cei ce-l slujesc din iubire (Deuteronomul 10:15, NW). În Cuvântul său găsim următorul îndemn: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi el se va apropia de voi“ (Iacov 4:8). Aceste cuvinte conţin atât o invitaţie, cât şi o promisiune.

3. Ce invitaţie ne face Iehova, şi ce promisiune derivă din ea?

3 Iehova ne invită să ne apropiem de el. El vrea şi este gata să ne accepte ca prieteni ai săi. De asemenea, el ne promite că, dacă facem paşii necesari pentru a ne apropia de el, şi el, la rândul lui, se va apropia de noi. Astfel, noi putem obţine ceva cu adevărat valoros — ‘intimitate * cu Iehova’ (Psalmul 25:14NW). În originalul ebraic, termenul „intimitate“ transmite ideea unei discuţii confidenţiale cu un prieten apropiat.

4. Cum ai descrie un prieten intim, şi cum se dovedeşte Iehova a fi un asemenea prieten pentru cei ce se apropie de el?

 4 Ai un prieten intim, căruia poţi să i te destăinui? Un astfel de prieten se interesează de tine. Ai încredere în el deoarece şi-a dovedit loialitatea. Bucuriile tale devin mai mari când i le împărtăşeşti. Compasiunea cu care te ascultă uşurează povara suferinţelor tale. El te înţelege chiar şi atunci când s-ar părea că nimeni nu te înţelege. În mod asemănător, când te apropii de Dumnezeu, ajungi să ai un Prieten apropiat, care te apreciază cu adevărat, pe care-l interesează foarte mult persoana ta şi care te înţelege ca nimeni altcineva (Psalmul 103:14; 1 Petru 5:7). Ai încredere deplină în el, deoarece ştii că este loial cu cei ce-i sunt loiali (Psalmul 18:25). Dar de această privilegiată relaţie de prietenie cu Dumnezeu ne putem bucura numai datorită lui.

Iehova a deschis calea

5. Ce a făcut Iehova pentru ca noi să ne putem bucura de relaţii apropiate cu el?

5 Fără ajutorul lui Dumnezeu, noi, ca păcătoşi, nu am putea fi niciodată în relaţii apropiate cu El (Psalmul 5:4). „Dar Dumnezeu ne recomandă propria sa iubire prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi“ (Romani 5:8). Într-adevăr, Iehova a hotărât ca Isus „să-şi dea sufletul ca răscumpărare în schimbul multora“ (Matei 20:28). Având credinţă în jertfa de răscumpărare a lui Isus ne putem apropia de Dumnezeu. Întrucât „ne-a iubit primul“, Dumnezeu a pus bazele unei relaţii de prietenie între noi şi el. — 1 Ioan 4:19.

6, 7. a) De unde ştim că Iehova nu este un Dumnezeu incognoscibil? b) În ce moduri s-a revelat Iehova?

6 Iehova a mai făcut un pas: El s-a revelat omenirii. În orice relaţie de prietenie, intimitatea se bazează pe o cunoaştere autentică a celeilalte persoane, pe aprecierea calităţilor şi a modului său de a acţiona. Prin urmare, dacă Iehova ar fi  fost un Dumnezeu ascuns, incognoscibil, nu ne-am fi putut apropia niciodată de el. Dar el nu vrea nicidecum să rămână un mister pentru noi, ci doreşte ca noi să-l cunoaştem (Isaia 45:19). În plus, ceea ce revelează el despre sine este la îndemâna oricui, chiar şi a acelora dintre noi pe care lumea îi desconsideră. — Matei 11:25.

Iehova s-a revelat prin intermediul lucrărilor sale de creaţie şi prin intermediul Cuvântului său scris

7 Cum ni se revelează Iehova? Lucrările sale de creaţie dezvăluie anumite aspecte ale personalităţii sale, cum ar fi: enorma sa putere, adânca sa înţelepciune şi marea sa iubire (Romani 1:20). Dar Iehova nu ni se revelează doar prin lucrurile pe care le-a creat. Fiind Marele Comunicant, el a oferit o revelaţie scrisă despre sine în Cuvântul său, Biblia.

Să contemplăm „farmecul lui Iehova“

8. De ce se poate spune că Biblia însăşi este o dovadă a iubirii lui Iehova faţă de noi?

8 Biblia însăşi este o dovadă a iubirii lui Iehova faţă de noi. În Cuvântul său, el se revelează în termeni pe înţelesul nostru — o dovadă nu numai că ne iubeşte, dar şi că vrea să-l cunoaştem şi să-l iubim. Ceea ce citim în această carte preţioasă ne dă posibilitatea să contemplăm „farmecul lui Iehova“ şi ne motivează să dorim să fim aproape de el (Psalmul 90:17NW). Să analizăm câteva modalităţi impresionante prin care Iehova ni se revelează în Cuvântul său.

9. Daţi câteva exemple biblice de referiri directe la calităţile lui Dumnezeu.

9 Scripturile conţin multe afirmaţii directe referitoare la calităţile lui Dumnezeu. Iată doar câteva exemple: „DOMNUL iubeşte dreptatea“ (Psalmul 37:28); Dumnezeu este „măreţ în putere“ (Iov 37:23); „«Eu sunt loial», este declaraţia lui Iehova“ (Ieremia 3:12NW); „El este înţelept cu inima“ (Iov 9:4); El este „un Dumnezeu îndurător şi milos, încet la mânie şi abundent în bunătate iubitoare şi adevăr“ (Exodul 34:6NW); „Tu, o, Iehova, eşti bun şi gata să ierţi“ (Psalmul 86:5NW); şi, aşa cum s-a arătat în primul capitol, o calitate  a sa este predominantă, „Dumnezeu este iubire“ (1 Ioan 4:8). Când meditezi la aceste însuşiri deosebite, nu te simţi atras spre acest Dumnezeu unic?

Biblia ne ajută să ne apropiem de Iehova

10, 11. a) Ce a inclus Iehova în Cuvântul său pentru a ne ajuta să-i înţelegem mai bine personalitatea? b) Ce exemplu biblic ne ajută să vizualizăm faptele de putere ale lui Dumnezeu?

10 Pe lângă faptul că ne spune care sunt calităţile sale, Iehova a inclus cu iubire în Cuvântul său exemple concrete, pentru a ne arăta cum îşi manifestă el calităţile. Aceste relatări cuprind descrieri sugestive, care ne ajută să înţelegem mai bine diversele faţete ale personalităţii sale şi, astfel, să ne putem apropia de el. Să luăm un exemplu.

11 Una este să citeşti că Dumnezeu este „viguros în putere“ (Isaia 40:26NW) şi cu totul altceva să citeşti cum a eliberat el Israelul la Marea Roşie şi cum a hrănit apoi naţiunea în deşert timp de 40 de ani. Vezi cum marea învolburată se desparte, cum poporul — probabil 3 000 000 de oameni în total — merge prin albia mării, în timp ce apele încremenite stau ca nişte ziduri masive de-o parte şi de alta (Exodul 14:21; 15:8)! Vezi cum şi-a dovedit Dumnezeu grija iubitoare faţă de evreii aflaţi în deşert. Din stâncă a ţâşnit apă. Pe pământ a apărut hrană sub forma unor seminţe (Exodul 16:31; Numeri 20:11). Iehova ne dezvăluie aici nu numai că are putere, dar şi că o foloseşte în folosul poporului său. Nu este reconfortant să ştim că rugăciunile noastre sunt adresate unui Dumnezeu puternic, care „este adăpostul şi tăria noastră, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi“? — Psalmul 46:1.

12. Cum ne ajută Iehova să-l „vedem“ folosind termeni pe înţelesul nostru?

 12 Iehova, care este spirit, a făcut chiar mai mult pentru a ne ajuta să-l cunoaştem. Ca oameni, noi suntem legaţi de lumea fizică şi, de aceea, nu putem vedea ce este în domeniul spiritual. Dacă Dumnezeu ne-ar fi făcut o descriere a sa într-un limbaj spiritual, s-ar fi asemănat cu o persoană care încearcă să-i descrie unui orb din naştere trăsăturile feţei ei, de exemplu, că are ochii de o anumită culoare sau că este pistruiată. Iehova însă ne ajută cu bunăvoinţă să-l „vedem“ folosind termeni pe înţelesul nostru. Uneori, el recurge la metafore şi la comparaţii, asemănându-se cu lucruri cunoscute de noi. El se descrie chiar ca având anumite trăsături umane. *

13. Ce imagine creează în mintea noastră cuvintele din Isaia 40:11, şi cum ne influenţează aceasta?

13 Remarcaţi cum este descris Iehova în Isaia 40:11: „El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui“. Iehova este comparat aici cu un păstor care ia mieii în „braţe“. Lucrul acesta sugerează că Dumnezeu are capacitatea de a-şi ocroti şi de a-şi susţine poporul, chiar şi pe cei mai vulnerabili slujitori ai săi. Ne putem simţi în siguranţă în braţele lui puternice, deoarece, dacă-i suntem loiali, el nu ne va părăsi niciodată (Romani 8:38, 39). Marele Păstor duce mieii „la sânul Lui“ — o expresie care face aluzie la faldurile largi ale veşmântului exterior, în care păstorii obişnuiau să ducă uneori mieii abia născuţi. Astfel primim asigurarea că Iehova ne iubeşte şi ne poartă de grijă cu tandreţe. Este cât se poate de firesc să dorim să fim în relaţii apropiate cu el.

 ‘Fiul vrea să îl reveleze’

14. De ce se poate spune că Iehova oferă cea mai amănunţită revelaţie despre sine prin intermediul lui Isus?

14 În Biblie, Iehova ne oferă prin intermediul iubitului său Fiu, Isus, cea mai amănunţită revelaţie despre sine. Nimeni nu ar fi putut să reflecte mai bine modul de gândire şi sentimentele lui Dumnezeu sau să-l prezinte cu mai multă fidelitate ca Isus. De fapt, acest Fiu întâi-născut a existat alături de Tatăl său înainte ca alte creaturi spirituale sau universul fizic să fi fost create (Coloseni 1:15). Isus îl cunoştea foarte bine pe Iehova. De aceea, el a putut spune: „Nimeni nu ştie cine este Fiul decât Tatăl; şi nimeni nu ştie cine este Tatăl decât Fiul şi cel căruia Fiul vrea să i-l reveleze“ (Luca 10:22). Când a trăit ca om pe pământ, Isus l-a revelat pe Tatăl său prin două modalităţi importante.

15, 16. Care sunt cele două modalităţi prin care l-a revelat Isus pe Tatăl său?

15 În primul rând, învăţăturile lui Isus ne ajută să-l cunoaştem pe Tatăl său. Isus îl descrie pe Iehova în cuvinte care ne merg la inimă. De exemplu, pentru a ne arăta cu câtă compasiune îi  primeşte Dumnezeu înapoi pe păcătoşii penitenţi, Isus îl aseamănă pe Iehova cu un tată iertător care este atât de mişcat că fiul său risipitor s-a întors, încât aleargă în întâmpinarea lui, îi cade de gât şi-l sărută cu tandreţe (Luca 15:11–24). Şi Isus îl înfăţişează pe Iehova ca pe un Dumnezeu care îi „atrage“ pe oamenii drepţi, deoarece îl iubeşte pe fiecare dintre ei în parte (Ioan 6:44). El ştie chiar şi când o vrăbiuţă cade pe pământ. Isus a spus: „Nu vă temeţi: Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii“ (Matei 10:29, 31). Nu ne simţim în mod irezistibil atraşi de un Dumnezeu atât de grijuliu?

16 În al doilea rând, exemplul lui Isus ne arată cum este Iehova. Isus a reflectat în mod desăvârşit calităţile şi personalitatea Tatălui său. De aceea, el a putut spune: „Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl“ (Ioan 14:9). Astfel, când citim în Evanghelii despre Isus — despre sentimentele pe care le-a manifestat el şi despre felul în care i-a tratat pe alţii — vedem, într-un anumit sens, o imagine vie a Tatălui său. Aceasta este cea mai amănunţită revelaţie pe care ne-o putea da Iehova cu privire la calităţile sale. De ce?

17. Ilustraţi ce a făcut Iehova pentru a ne ajuta să-i înţelegem personalitatea.

17 Să ilustrăm: Imaginează-ţi că încerci să explici ce este bunătatea. Ai putea s-o defineşti în cuvinte. Totuşi, dacă poţi să arăţi spre cineva care face o faptă bună şi să spui: „Uite un exemplu de bunătate!“, cuvântul „bunătate“ capătă o semnificaţie mai bogată şi poate fi înţeles cu mai multă uşurinţă. Iehova a făcut ceva asemănător pentru a ne ajuta să înţelegem cum este el. Pe lângă faptul că a făcut o descriere a sa în cuvinte, el ne-a oferit şi exemplul grăitor al Fiului său. La Isus, calităţile lui Dumnezeu se văd în acţiune. Prin intermediul Evangheliilor, în care este prezentat Isus, Iehova spune de fapt: „Aşa sunt eu“. Cum îl prezintă relatarea inspirată pe omul Isus?

18. Cum a manifestat Isus putere, dreptate şi înţelepciune?

 18 Cele patru însuşiri esenţiale ale lui Dumnezeu îşi găsesc expresia desăvârşită în Isus. El a avut putere asupra bolilor, a foamei şi chiar asupra morţii. Totuşi, spre deosebire de oamenii egoişti care abuzează de puterea pe care o au, el nu şi-a folosit niciodată puterea miraculoasă în folosul lui sau pentru a le face rău altora (Matei 4:2–4). El a iubit dreptatea. Nu e de mirare că Isus s-a umplut de indignare când i-a văzut pe comercianţii necinstiţi exploatând poporul (Matei 21:12, 13). El i-a tratat pe săraci şi pe cei asupriţi cu imparţialitate, ajutându-i să ‘găsească înviorare’ pentru sufletele lor (Matei 11:4, 5, 28–30). Învăţăturile lui au dovedit o înţelepciune inegalabilă, Isus fiind „mai mult decât Solomon“ (Matei 12:42). Dar Isus nu şi-a etalat niciodată înţelepciunea. Cuvintele lui au atins inima oamenilor de rând, deoarece învăţăturile lui erau clare, simple şi practice.

19, 20. a) În ce fel a fost Isus un exemplu remarcabil de iubire? b) În timp ce citim şi reflectăm la exemplul lui Isus, ce nu ar trebui să pierdem din vedere?

19 Isus a fost un remarcabil exemplu de iubire. Pe parcursul ministerului său, el a manifestat iubire sub numeroasele ei aspecte, între care empatia şi compasiunea. El nu a putut vedea suferinţa altora fără să nu simtă milă. De nenumărate ori, empatia l-a îndemnat la acţiune (Matei 14:14). Chiar dacă i-a vindecat pe bolnavi şi i-a hrănit pe flămânzi, Isus şi-a manifestat compasiunea într-un mod mult mai important. El i-a ajutat pe alţii să cunoască, să accepte şi să iubească adevărul despre Regatul lui Dumnezeu, regat care îi va aduce omenirii binecuvântări permanente (Marcu 6:34; Luca 4:43). Mai presus de orice, Isus a manifestat o iubire altruistă dându-şi de bunăvoie viaţa în folosul altora. — Ioan 15:13.

20 Ar trebui oare să ne surprindă faptul că oameni de toate vârstele şi din toate categoriile sociale s-au simţit atraşi de acest om sensibil şi prietenos, care avea sentimente atât de  profunde (Marcu 10:13–16)? Cu toate acestea, când citim despre Isus şi medităm la exemplul lui viu, să nu pierdem niciodată din vedere că acest Fiu este o reflectare exactă a Tatălui său. — Evrei 1:3.

Un auxiliar de studiu de mare ajutor

21, 22. Ce pretinde faptul de a-l căuta pe Iehova, şi ce cuprinde acest auxiliar de studiu pentru a ne ajuta în această direcţie?

21 Revelându-se într-un mod atât de clar în Cuvântul său, Iehova ne face cunoscută dorinţa sa de a fi în relaţii apropiate cu el. Însă el nu ne forţează să facem lucrul acesta. Este de datoria noastră să-l căutăm pe Iehova „cât timp se poate găsi“ (Isaia 55:6). A-l căuta pe Iehova înseamnă a ajunge să-i cunoaştem calităţile şi modul de a acţiona, pe care ni le revelează în Biblie. Auxiliarul de studiu pe care-l citeşti acum a fost conceput tocmai pentru a te ajuta în această privinţă.

22 Vei putea observa că fiecare secţiune a acestei cărţi are în vedere una dintre cele patru însuşiri fundamentale ale lui Iehova: puterea, dreptatea, înţelepciunea şi iubirea. Fiecare secţiune începe cu un capitol în care se face o descriere succintă a calităţii analizate. Următoarele capitole analizează felul în care manifestă Iehova acea calitate sub diferitele ei aspecte.  De asemenea, fiecare secţiune conţine un capitol în care se arată cum a manifestat Isus acea calitate, precum şi un altul care analizează modul în care fiecare dintre noi poate reflecta această calitate în propria-i viaţă.

23, 24. a) Explicaţi care este rolul rubricii speciale, intitulate „Întrebări la care să meditezi“. b) Cum ne ajută meditarea să ne apropiem mai mult de Dumnezeu?

23 Începând cu acest capitol, cartea are o rubrică specială, intitulată „Întrebări la care să meditezi“. Uită-te, de pildă, la chenarul de la pagina 24. Versetele şi întrebările de aici nu sunt o recapitulare a capitolului. Scopul lor este să te ajute să meditezi şi la alte aspecte importante legate de subiectul discutat. Ce poţi face pentru a trage foloase maxime când citeşti această rubrică? Caută fiecare verset şi citeşte-l cu atenţie. După aceea, analizează întrebarea care însoţeşte fiecare verset. Gândeşte-te la răspunsuri. Va trebui, probabil, să faci şi unele cercetări. Pune-ţi întrebări suplimentare de genul: Ce îmi transmit aceste informaţii despre Iehova? Cum se răsfrâng ele asupra vieţii mele? Cum le pot folosi pentru a-i ajuta pe alţii?

24 Dacă vom medita la aceste idei, vom putea fi în relaţii mai strânse cu Iehova. De ce? În Biblie meditarea este pusă în legătură cu inima (Psalmul 19:14). Când reflectăm cu recunoştinţă la ceea ce învăţăm despre Dumnezeu, informaţiile pătrund în inima noastră figurativă, influenţându-ne gândirea, trezindu-ne sentimentele şi, în cele din urmă, îndemnându-ne la acţiune. Iubirea noastră pentru Dumnezeu devine mai profundă, iar această iubire, la rândul ei, ne îndeamnă să dorim să-i fim plăcuţi lui, deoarece îl considerăm cel mai drag Prieten al nostru (1 Ioan 5:3). Pentru a avea o prietenie strânsă cu Iehova, trebuie să ajungem să-i cunoaştem calităţile şi modul de a acţiona. Dar mai întâi să analizăm o faţetă a personalităţii lui Dumnezeu, care ne oferă motive suficiente pentru a ne apropia de el: sfinţenia sa.

^ par. 3 De remarcat că termenul ebraic tradus prin „intimitate“ este folosit în Amos 3:7, unde se spune că Suveranul Domn Iehova îşi dezvăluie „lucrul confidenţial“ (NW) slujitorilor săi, revelându-le scopurile sale.

^ par. 12 De exemplu, Biblia vorbeşte despre faţa, ochii, urechile, nările, gura, braţele şi picioarele lui Dumnezeu (Psalmii 18:15; 27:8; 44:3; Isaia 60:13; Matei 4:4; 1 Petru 3:12). Aceste expresii nu trebuie înţelese în sens literal, după cum nici termenii „Stânca“ sau „un scut“, folosiţi cu referire la Iehova, nu apar cu sensul lor propriu. — Deuteronomul 32:4; Psalmul 84:11.