Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 27

„O! Cât de mare îi este bunătatea!“

„O! Cât de mare îi este bunătatea!“

1, 2. Cât de cuprinzătoare este bunătatea lui Dumnezeu, şi câtă importanţă acordă Biblia acestei calităţi?

ÎNVĂLUIŢI de lumina plăcută a unui apus de soare, câţiva vechi prieteni savurează împreună o masă în aer liber. Admirând priveliştea, ei vorbesc în tihnă şi râd. Într-un alt loc, un fermier îşi priveşte cu satisfacţie terenurile cultivate şi zâmbeşte când vede că norii s-au adunat şi primele picături de ploaie udă plantele însetate. În altă parte, un soţ şi o soţie privesc cu încântare cum, împleticindu-se, copilul lor face primii paşi.

2 Indiferent că-şi dau sau nu seama, aceşti oameni beneficiază cu toţii de acelaşi lucru, şi anume, de bunătatea lui Iehova Dumnezeu. Unele persoane religioase repetă adesea cuvintele: „Dumnezeu este bun“. Biblia foloseşte însă un limbaj mult mai expresiv. Ea spune: „O! Cât de mare îi este bunătatea!“ (Zaharia 9:17). Totuşi, se pare că puţini oameni de astăzi cunosc adevărata semnificaţie a acestor cuvinte. Ce înseamnă de fapt bunătatea lui Iehova Dumnezeu, şi cum se răsfrânge asupra fiecăruia dintre noi această calitate divină?

O faţetă remarcabilă a iubirii divine

3, 4. Ce este bunătatea, şi de ce bunătatea lui Iehova ar putea fi definită cel mai bine ca fiind o expresie a iubirii divine?

3 În multe limbi moderne, cuvântul „bunătate“ desemnează o noţiune destul de vagă. În Biblie însă, bunătatea este departe de a fi ceva vag. În primul rând, ea denotă virtute şi desăvârşire morală. Am putea spune că, într-un anumit sens, bunătatea este o calitate intrinsecă a lui Iehova. Toate calităţile sale — puterea, dreptatea şi înţelepciunea — pun în evidenţă o bunătate desăvârşită. Totuşi, bunătatea este cel  mai bine definită ca fiind o expresie a iubirii lui Iehova. De ce?

4 Bunătatea este o calitate vie, manifestată prin acţiuni întreprinse în favoarea altora. Apostolul Pavel a arătat că la oameni bunătatea este o calitate mai atrăgătoare decât dreptatea (Romani 5:7). De la un om drept ne putem aştepta să respecte cu scrupulozitate cerinţele legii, dar un om bun face mai mult. El trece la fapte, căutând mereu modalităţi de a le face bine altora. După cum vom vedea în continuare, Iehova îşi manifestă astfel bunătatea. Categoric, acest gen de bunătate izvorăşte din iubirea sa infinită.

5–7. De ce a refuzat Isus să fie numit „Bunule Învăţător“, şi ce adevăr profund a exprimat el prin aceasta?

5 Iehova este unic şi prin bunătatea sa. Cu puţin timp înainte ca Isus să moară, un om s-a apropiat de el ca să-l întrebe ceva, adresându-i-se cu cuvintele „Bunule Învăţător“. Isus l-a întrebat: „De ce mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul singur: Dumnezeu“ (Marcu 10:17, 18). Poate că eşti surprins de răspunsul lui Isus. De ce trebuia să-l corecteze Isus pe acel om? Nu era Isus cu adevărat un învăţător bun?

6 Evident, bărbatul în cauză a folosit cuvintele „Bunule Învăţător“ ca pe un titlu măgulitor. Plin de modestie, Isus a îndreptat această glorie spre Tatăl său ceresc, care este bun în sens absolut (Proverbele 11:2). Dar Isus a exprimat şi un adevăr profund. Doar Iehova este etalonul pentru ceea ce este bun. Numai el are dreptul suprem de a hotărî ce este bine şi ce este rău. Când s-au răzvrătit şi au luat din pomul cunoştinţei binelui şi răului, Adam şi Eva au căutat să-şi aroge acest drept. Spre deosebire de ei, Isus l-a lăsat, plin de umilinţă, pe Tatăl său să fixeze normele.

7 Mai mult decât atât, Isus ştia că Iehova este sursa a tot ceea ce este cu adevărat bun. El este Dătătorul ‘oricărui dar bun şi al oricărui cadou perfect’ (Iacov 1:17). Să vedem cum se reflectă bunătatea lui Iehova în generozitatea sa.

 Dovezi ale marii bunătăţi a lui Iehova

8. Cum a manifestat Iehova bunătate faţă de toată omenirea?

8 Toţi oamenii care au trăit au beneficiat de bunătatea lui Iehova. În Psalmul 145:9 se spune: „DOMNUL este bun faţă de toţi“. Care sunt câteva exemple ale bunătăţii sale atotcuprinzătoare? În Biblie se spune: „Nu s-a lăsat fără mărturie întrucât a făcut bine, dându-vă ploi din cer şi anotimpuri roditoare, umplându-vă inimile până la refuz cu hrană şi bună dispoziţie“ (Faptele 14:17). Nu-i aşa că te simţi reconfortat după o masă gustoasă? Dacă Iehova, în bunătatea sa, nu ar fi proiectat pământul cu un sistem care să asigure o rezervă permanentă de apă proaspătă şi „anotimpuri roditoare“ care să producă hrană din belşug, nu am fi avut cu ce să ne hrănim. Iehova a manifestat acest gen de bunătate nu numai faţă de cei ce-l iubesc, ci faţă de toţi. Isus a spus: „El face să  răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi face să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.“ — Matei 5:45.

Iehova ne dă „ploi din cer şi anotimpuri roditoare“

9. De ce este mărul un exemplu de bunătate din partea lui Iehova?

9 Majoritatea oamenilor nu apreciază la justa ei valoare generozitatea desăvârşită care se revarsă asupra omenirii datorită acţiunii continue a soarelui, a ploii şi a anotimpurilor roditoare. Să luăm ca exemplu mărul. În regiunile cu climă temperată ale globului, mărul este un fruct obişnuit; şi totuşi este aspectuos, delicios, răcoritor, zemos şi hrănitor. Ştiai că în întreaga lume există aproape 7 500 de soiuri de mere, al căror colorit variază de la roşu la auriu, de la galben la verde, şi că cele mai mici mere sunt cu puţin mai mari decât  o cireaşă, iar cele mai mari, cât un grepfrut? În palmă, o sămânţă de măr pare mică de tot. Dar din ea creşte unul dintre cei mai încântători pomi fructiferi (Cântarea Cântărilor 2:3). Primăvara, mărul este împodobit cu o splendidă coroană de flori, iar toamna este plin cu fructe. În fiecare an — timp de aproape 75 de ani — un măr produce în medie o cantitate de mere care umplu 20 de cutii de carton a câte 19 kilograme fiecare.

Din această sămânţă mică creşte un pom care, zeci de ani, le oferă oamenilor hrană şi le încântă privirile

10, 11. De ce sunt simţurile noastre o dovadă a bunătăţii lui Dumnezeu?

10 În infinita sa bunătate, Iehova ne-a dat un corp „admirabil“ alcătuit, înzestrat cu simţuri care ne ajută să percepem lucrările sale şi să ne bucurăm de ele (Psalmul 139:14). Gândeşte-te din nou la scenele care au fost descrise la începutul acestui capitol. Ce imagini produc bucurie în asemenea momente? Obrajii rumeni ai unui copil radiind de fericire, perdeaua de ploaie care udă câmpurile, nuanţele de roşu, galben şi violet ale unui apus de soare? Ochiul uman este proiectat să distingă peste 300 000 de culori. Iar auzul nostru poate deosebi diferitele tonalităţi ale unei voci dragi, foşnetul vântului prin frunzişul copacilor, râsul exuberant al unui copilaş care învaţă să meargă. De ce ne putem bucura de asemenea imagini şi sunete? Biblia spune: „Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, DOMNUL le-a făcut“ (Proverbele 20:12). Dar acestea nu sunt decât două dintre simţurile noastre.

11 Simţul mirosului este o altă dovadă a bunătăţii lui Iehova. Nasul nostru poate deosebi aproximativ 10 000 de mirosuri. Gândeşte-te doar la câteva: mâncarea ta preferată, florile, un covor de frunze uscate, şuviţa de fum de la un foc plăcut. Datorită simţului tactil poţi simţi o adiere de vânt care-ţi mângâie faţa, îmbrăţişarea afectuoasă a unei persoane iubite, plăcerea de a ţine în mână un fruct moale. Când muşti din el, intră în joc simţul gustului. Un amestec de arome îţi stimulează papilele gustative să descopere combinaţia ingenioasă  de substanţe care intră în compoziţia chimică a fructului. Într-adevăr, avem toate motivele să exclamăm cu privire la Iehova: „O, cât de mare este bunătatea Ta pe care o păstrezi pentru cei care se tem de Tine“ (Psalmul 31:19)! Dar cum „a păstrat“ Iehova bunătatea pentru cei ce manifestă teamă sfântă?

Bunătate cu foloase veşnice

12. Ce cadouri din partea lui Iehova sunt de cea mai mare importanţă, şi de ce?

12 Isus a spus: „Omul trebuie să trăiască nu numai cu pâine, ci cu orice declaraţie care iese din gura lui Iehova“ (Matei 4:4). Cadourile spirituale de la Iehova ne pot fi de mai mare folos decât cele de natură materială, deoarece ele fac posibilă dobândirea vieţii veşnice. În capitolul 8 al acestei cărţi am văzut că Iehova îşi foloseşte puterea de restabilire pe parcursul acestor ultime zile pentru a aduce în existenţă un paradis spiritual. O caracteristică importantă a acestui paradis este belşugul de hrană spirituală.

13, 14. a) Ce a văzut în viziune profetul Ezechiel, şi ce semnificaţie au în zilele noastre cele văzute de el? b) Ce daruri spirituale dătătoare de viaţă le oferă Iehova slujitorilor săi?

13 Într-una din cele mai mari profeţii biblice de restabilire, profetul Ezechiel îşi descrie viziunea în care a văzut un templu restabilit şi glorificat. Din acel templu curgea un izvor de apă, care a crescut în lăţime şi în adâncime până când din el s-au format „doi torenţi“. Pe unde curgea, râul revărsa binecuvântări. Pe malurile lui creşteau pomi care produceau hrană vindecătoare. Râul a făcut chiar ca Marea Moartă, o mare sărată, lipsită de viaţă să se umple de vieţuitoare (Ezechiel 47:1–12). Dar ce semnificaţie au avut toate acestea?

14 După cum sugerează templul pe care l-a văzut Ezechiel în viziune, Iehova avea să restabilească închinarea pură. Asemenea râului din viziune, darurile divine dătătoare de viaţă  urmau să se reverse asupra poporului său într-o măsură tot mai mare. De la restabilirea închinării pure în 1919, Iehova şi-a binecuvântat poporul cu daruri dătătoare de viaţă. Sub ce formă? Sub formă de Biblii, publicaţii biblice, întruniri şi congrese, prin intermediul cărora adevărurile vitale au ajuns la milioane de oameni. Folosindu-se de aceste mijloace, Iehova şi-a învăţat poporul despre cel mai important dar în vederea vieţii: jertfa de răscumpărare a lui Cristos, care deschide calea spre o poziţie curată înaintea lui Iehova şi face posibilă speranţa vieţii veşnice pentru toţi cei ce-l iubesc cu adevărat pe Iehova şi se tem de el. *Aşadar, pe parcursul acestor zile din urmă, în timp ce lumea suferă de foame spirituală, poporul lui Iehova se bucură de un banchet spiritual. — Isaia 65:13.

15. În ce sens bunătatea lui Iehova va curge spre omenirea fidelă pe parcursul domniei milenare a lui Cristos?

15 Dar râul din viziunea lui Ezechiel nu va înceta să curgă după ce acest sistem vechi va lua sfârşit. Dimpotrivă, el va curge cu un debit şi mai mare pe parcursul domniei milenare a lui Cristos. Atunci, prin intermediul Regatului mesianic, Iehova va dispune aplicarea tuturor foloaselor jertfei lui Isus, ridicând treptat omenirea fidelă la perfecţiune. Ce motive de jubilare vom avea atunci graţie bunătăţii lui Iehova!

Alte faţete ale bunătăţii lui Iehova

16. Cum arată Biblia că bunătatea lui Iehova reuneşte mai multe calităţi, şi care sunt câteva dintre acestea?

16 Bunătatea lui Iehova presupune mai mult decât generozitate. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea Mea şi voi chema Numele DOMNULUI înaintea ta“. În continuarea relatării se spune: „Iehova a trecut prin faţa sa şi a declarat: «Iehova, Iehova, un Dumnezeu  îndurător şi milos, încet la mânie şi abundent în bunătate iubitoare şi adevăr»“ (Exodul 33:19; 34:6NW). Prin urmare, bunătatea lui Iehova reuneşte mai multe calităţi încântătoare. În cele ce urmează ne vom referi doar la două dintre ele.

17. Ce este îndurarea, şi cum a manifestat-o Iehova faţă de nişte oameni imperfecţi?

17 „Îndurător“. Această calitate ne ajută să înţelegem cum îşi tratează Iehova creaturile. În loc să fie aspru, distant sau tiranic, aşa cum se întâmplă de obicei cu cei ce au puterea în mâinile lor, Iehova este binevoitor şi înţelegător. De exemplu, Iehova i-a spus lui Avraam: „Ridică-ţi ochii, te rog, şi priveşte din locul în care eşti spre nord şi spre sud şi spre est şi spre vest“ (Geneza 13:14NW). În multe traduceri nu apar cuvintele „te rog“. Bibliştii afirmă că în textul original ebraic apare o particulă care transformă fraza dintr-o poruncă într-o cerere politicoasă. În Biblie există şi alte cazuri similare (Geneza 31:12; Ezechiel 8:5). Imaginează-ţi-l pe Suveranul universului spunându-le „te rog“ oamenilor, nişte creaturi atât de neînsemnate! Într-o lume în care cruzimea, agresivitatea şi nepoliteţea sunt frecvent întâlnite, nu este reconfortant să ştim că Iehova, Dumnezeul nostru, este îndurător?

18. În ce sens este Iehova „abundent în . . . adevăr“, şi de ce sunt reconfortante aceste cuvinte?

18 „Abundent în . . . adevăr“. Necinstea a devenit o practică în lumea de astăzi. Însă Biblia ne reaminteşte că „Dumnezeu nu este un om, ca să mintă“ (Numeri 23:19). De fapt, în Tit 1:2 se spune că „Dumnezeu . . . nu poate să mintă“. Bunătatea sa este o garanţie în acest sens. De aceea, promisiunile lui sunt absolut demne de încredere, iar cuvintele sale se împlinesc întotdeauna. Iehova este numit chiar „Dumnezeul adevărului“ (Psalmul 31:5). Nu numai că nu spune falsităţi, dar el este însăşi sursa adevărului. Iehova nu este ascuns, distant sau misterios. Dimpotrivă, el le împarte cunoştinţe slujitorilor  săi fideli din infinita sa înţelepciune. * El îi învaţă chiar cum să transpună în viaţă adevărurile pe care li le transmite, pentru a putea ‘continua să umble în adevăr’ (3 Ioan 3). Cum ar trebui să reacţionăm noi, în mod individual, la bunătatea lui Iehova?

„Radiaţi de bucurie datorită bunătăţii lui Iehova“

19, 20. a) Cum a căutat Satan să submineze încrederea Evei în bunătatea lui Iehova, şi cu ce rezultat? b) Ce efect ar trebui să aibă asupra noastră bunătatea lui Iehova, şi de ce?

19 În Eden, când a ispitit-o pe Eva, Satan i-a subminat în mod subtil încrederea în bunătatea lui Dumnezeu. Iehova îi spusese lui Adam: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină“. Dintre miile de pomi care împodobeau grădina, Iehova i-a interzis omului să mănânce dintr-unul singur. Dar să remarcăm cum şi-a formulat Satan prima întrebare pe care i-a pus-o Evei: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?»“ (Geneza 2:9, 16; 3:1). Satan a deformat cuvintele lui Iehova pentru ca Eva să creadă că Iehova îi priva de ceva bun. Din nefericire, stratagema lui Satan a reuşit. Eva, asemenea multor femei şi bărbaţi care au trăit după aceea, a început să se îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu, de la care primise tot ce avea.

20 Câtă durere şi suferinţă au generat aceste îndoieli! De aceea, să dăm ascultare cuvintelor din Ieremia 31:12NW: „Cu siguranţă, ei . . . vor radia de bucurie datorită bunătăţii lui Iehova“. Într-adevăr, bunătatea lui Iehova ar trebui să ne facă să radiem de bucurie. Niciodată nu ar trebui să ne îndoim de motivele Dumnezeului nostru, care este atât de bun. Trebuie să ne încredem în el pe deplin, întrucât el nu le vrea decât binele celor pe care-i iubeşte.

21, 22. a) Care sunt câteva modalităţi prin care ai vrea să-ţi exprimi recunoştinţa faţă de bunătatea lui Iehova? b) Ce calitate vom analiza în capitolul următor, şi cum se deosebeşte ea de bunătate?

 21 De asemenea, când se iveşte ocazia, suntem încântaţi să le vorbim altora despre bunătatea lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Psalmul 145:7 despre poporul lui Iehova: „Ei vor face să răsune aducerea aminte a nemărginitei Tale bunătăţi“. În fiecare zi beneficiem într-un fel sau altul de bunătatea lui Iehova. De ce nu ne-am face obiceiul să-i mulţumim lui Iehova în fiecare zi pentru bunătatea sa, exprimându-ne cât mai concret posibil? Faptul de a ne gândi la această calitate, de a-i mulţumi lui Iehova în fiecare zi pentru ea şi de a le vorbi şi altora despre ea ne va ajuta să-l imităm pe bunul nostru Dumnezeu. Şi, pe măsură ce vom căuta noi modalităţi de a înfăptui binele, ne vom apropia tot mai mult de el. Vârstnicul apostol Ioan a scris: „Iubitule, imită nu ce este rău, ci ce este bine. Cel care face binele provine din Dumnezeu.“ — 3 Ioan 11.

22 Bunătatea lui Iehova este însoţită şi de alte calităţi. De exemplu, Dumnezeu este „abundent în bunătate iubitoare“, sau în iubire loială (Exodul 34:6NW). Această calitate are un domeniu de aplicabilitate mai restrâns decât bunătatea, pentru că Iehova o manifestă numai faţă de slujitorii săi fideli. Vom afla mai multe detalii din capitolul următor.

^ par. 14 Nici o manifestare a bunătăţii lui Iehova nu poate fi mai mare decât răscumpărarea. Dintre toate creaturile spirituale, Iehova l-a ales pe iubitul său Fiu întâi-născut ca să moară pentru noi.

^ par. 18 În mod justificat, Biblia asociază adevărul cu lumina. „Trimite lumina şi adevărul Tău“, a cântat psalmistul (Psalmul 43:3). Iehova revarsă din abundenţă lumină spirituală asupra celor dornici să fie învăţaţi de el. — 2 Corinteni 4:6; 1 Ioan 1:5.