Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 8

Puterea de restabilire — Iehova ‘face toate lucrurile noi’

Puterea de restabilire — Iehova ‘face toate lucrurile noi’

1, 2. Cu ce pierderi se confruntă în prezent familia umană, şi cum ne afectează acestea?

AI VĂZUT vreodată un copilaş plângând pentru că şi-a pierdut sau şi-a stricat jucăria la care ţinea atât de mult? Plânsul lui deznădăjduit îţi rupe inima! Dar ai văzut cum faţa micuţului se înseninează când tatăl sau mama lui îi rezolvă problema? De cele mai multe ori, pentru un părinte este destul de uşor să găsească sau să repare o jucărie! Copilul este acum numai un zâmbet, iar bucuria lui nu cunoaşte margini. A primit înapoi ceea ce pentru el părea a fi pierdut sau stricat pentru totdeauna!

2 Iehova, Tatăl suprem, are puterea de a restabili ceea ce copiilor lui pământeşti li s-ar putea părea a fi o pierdere definitivă. Bineînţeles că nu ne referim la jucării. În aceste ‘timpuri critice, cărora cu greu le facem faţă’, ne confruntăm cu pierderi mult mai mari (2 Timotei 3:1–5). Multe dintre lucrurile la care oamenii ţin mult — locuinţa, bunurile materiale, locul de muncă şi chiar sănătatea — par a fi expuse unui risc tot mai mare. De asemenea, poate că privim cu îngrijorare cum mediul înconjurător este distrus şi cum multe specii de animale sau de plante dispar. Totuşi, nimic nu ne face să suferim mai mult ca moartea unei persoane dragi. Sentimentele de neputinţă şi de gol interior pot fi devastatoare. — 2 Samuel 18:33.

3. Ce perspectivă încurajatoare este prezentată în Faptele 3:21, şi de ce anume se va folosi Iehova pentru a o realiza?

3 Cât de reconfortant este deci să vorbim despre puterea de restabilire a lui Iehova! După cum vom vedea, Dumnezeu poate şi chiar va face lucruri extraordinare pentru a repara pierderile suferite de copiii săi pământeşti. De fapt, Biblia arată că Iehova are ca scop ‘restabilirea tuturor lucrurilor’ (Faptele 3:21).  Prin intermediul Regatului mesianic, condus de Fiul său, Isus Cristos, Iehova îşi va realiza scopul. Dovezile arată că acest Regat a început să-şi exercite guvernarea în cer în 1914 (Matei 24:3–14). * Ce anume va fi restabilit? În cele ce urmează vom analiza câteva dintre grandioasele acte de restabilire pe care le are Iehova în vedere. Pe unul dintre acestea putem deja să-l vedem şi să-i simţim efectul. Altele vor fi realizate la scară mare în viitor.

Restabilirea închinării pure

4, 5. Ce s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu în 607 î.e.n., şi ce speranţă le-a dat Iehova israeliţilor?

4 Unul dintre lucrurile pe care Iehova le-a restabilit deja este închinarea adevărată. Pentru a înţelege mai bine sensul acestei afirmaţii, să aruncăm o privire asupra istoriei regatului lui Iuda. Această analiză emoţionantă ne va ajuta să dobândim o înţelegere mai clară a modului în care îşi foloseşte Iehova puterea de restabilire. — Romani 15:4.

5 Încearcă să-ţi imaginezi ce au simţit evreii fideli în 607 î.e.n., când a fost distrus Ierusalimul. Oraşul lor iubit fusese nimicit, iar zidurile lui, dărâmate. Dar şi mai trist era că grandiosul templu construit de Solomon, unicul centru al închinării curate aduse lui Iehova, zăcea în ruină (Psalmul 79:1). Supravieţuitorii fuseseră duşi în exil în Babilon, în urma lor rămânând o ţară pustie, care s-a transformat într-o vizuină a animalelor sălbatice (Ieremia 9:11). Din punct de vedere uman, totul părea pierdut (Psalmul 137:1). Însă Iehova, care prezisese cu mult timp înainte această distrugere, le-a dat speranţa că avea să vină şi un timp de restabilire.

6–8. a) Ce temă recurentă apare în scrierile profeţilor evrei, şi ce împlinire iniţială au avut aceste profeţii? b) Cum s-au împlinit în timpurile moderne multe profeţii de restabilire asupra poporului lui Dumnezeu?

 6 De fapt, tema restabilirii apare de repetate ori în scrierile profeţilor evrei. * Prin intermediul lor, Iehova a promis o ţară restabilită, repopulată şi roditoare, o ţară care avea să fie ocrotită de animalele sălbatice şi de atacul popoarelor duşmane. Descriind ţara restabilită, el o aseamănă cu un adevărat paradis (Isaia 65:25; Ezechiel 34:25; 36:35). Mai presus de orice, închinarea curată avea să fie reînsufleţită, iar templul, reconstruit (Mica 4:1–5). Aceste profeţii le-au dat speranţă evreilor exilaţi, ajutându-i să suporte cei 70 de ani de robie în Babilon.

7 În cele din urmă a sosit şi timpul restabilirii. După eliberarea lor din Babilon, evreii s-au întors la Ierusalim, unde au reconstruit templul lui Iehova (Ezra 1:1, 2). Cât timp au practicat închinarea adevărată, Iehova i-a binecuvântat şi a făcut ca pământul lor să fie roditor şi prosper. El i-a ocrotit de popoarele duşmane şi de animalele sălbatice care năpădiseră ţara zeci de ani. Câtă bucurie trebuie să fi simţit ei văzând puterea de restabilire a lui Iehova! Dar acele evenimente reprezintă doar o primă şi restrânsă împlinire a profeţiilor de restabilire. O împlinire mai mare urma să aibă loc „în zilele din urmă“, adică în timpul nostru, când avea să fie întronat mult aşteptatul Moştenitor al regelui David. — Isaia 2:2–4; 9:6, 7.

8 La puţin timp după întronarea sa în Regatul ceresc, în anul 1914, Isus a acordat atenţie necesităţilor spirituale ale slujitorilor fideli de pe pământ ai lui Dumnezeu. Aşa cum Cirus, regele persan cuceritor, a eliberat din Babilon, în 537 î.e.n., o rămăşiţă de evrei, Isus a eliberat o rămăşiţă de evrei spirituali — pe propriii săi continuatori — de sub influenţa unui Babilon modern, imperiul mondial al religiei false (Romani 2:29; Revelaţia 18:1–5). Începând din 1919, închinarea curată a fost repusă la locul care i se cuvine în viaţa creştinilor adevăraţi  (Maleahi 3:1–5). De atunci, ei îi slujesc lui Iehova în templul său spiritual purificat, care reprezintă măsurile luate de Dumnezeu pentru a i se aduce o închinare curată. Dar ce importanţă are lucrul acesta pentru noi astăzi?

Restabilirea spirituală: De ce este ea importantă?

9. Ce au făcut bisericile creştinătăţii, după perioada apostolică, cu închinarea adusă lui Dumnezeu, dar ce a făcut Iehova în zilele noastre?

9 Să facem o analiză din perspectivă istorică. Creştinii din secolul I au avut parte de multe binecuvântări spirituale. Isus şi apostolii au prezis însă că închinarea adevărată avea să fie denaturată şi că, în cele din urmă, avea să dispară (Matei 13:24–30; Faptele 20:29, 30). După perioada apostolică a venit în existenţă creştinătatea. Capii ei au adoptat învăţături şi practici păgâne. Ei au făcut imposibilă apropierea de Dumnezeu, prezentându-l ca pe o Treime misterioasă şi învăţându-i pe oameni să se spovedească la preoţi şi să se roage nu la Iehova, ci la Maria şi la diferiţi alţi „sfinţi“. Dar ce a făcut Iehova în zilele noastre, după atâtea secole de denaturare a închinării adevărate? În mijlocul lumii de astăzi — o lume saturată de falsităţi religioase şi întinată de practici lipsite de pietate — el a intervenit şi a restabilit închinarea curată. Fără a exagera, putem spune că această restabilire este unul dintre cele mai importante evenimente din epoca noastră.

10, 11. a) Care sunt cele două elemente pe care le presupune paradisul spiritual, şi ce influenţă au ele asupra ta? b) Ce fel de oameni a strâns Iehova în paradisul spiritual, şi la ce anume vor avea ei privilegiul să fie martori oculari?

10 Prin urmare, adevăraţii creştini de astăzi se bucură de un paradis spiritual. Ce anume presupune acest paradis? Două aspecte, în principal. Primul se referă la închinarea curată adusă adevăratului Dumnezeu, Iehova. El ne-a binecuvântat cu o formă de închinare liberă de minciuni şi de falsităţi, precum şi cu hrană spirituală. Drept urmare, avem posibilitatea să învăţăm despre Tatăl nostru ceresc, să facem ceea ce îi este plăcut lui şi să ne apropiem de el (Ioan 4:24). Cel de-al doilea aspect legat de paradisul spiritual se referă la oameni. Aşa cum a prezis Isaia, „în  ultimele zile“, Iehova şi-a învăţat poporul să umble pe căile păcii. El a pus capăt războaielor dintre noi. În pofida imperfecţiunilor noastre, el ne ajută să îmbrăcăm „noua personalitate“. El ne binecuvântează eforturile dându-ne spiritul său sfânt, care produce în noi roade minunate (Efeseni 4:22–24; Galateni 5:22, 23). Când lucrezi în armonie cu spiritul lui Dumnezeu, te afli cu adevărat în acest paradis spiritual.

11 Iehova a strâns în acest paradis spiritual persoane care îi sunt plăcute: oameni care îl iubesc pe el, care iubesc pacea şi care sunt „conştienţi de necesităţile lor spirituale“ (Matei 5:3). Aceştia sunt cei ce vor avea privilegiul de a fi martori oculari la o restabilire de proporţii şi mai mari: restabilirea întregii omeniri şi a întregului pământ!

„Iată! Eu fac toate lucrurile noi“

12, 13. a) De ce profeţiile de restabilire trebuie să mai aibă o împlinire? b) Care este scopul lui Iehova cu privire la pământ, aşa cum a fost anunţat în Eden, şi de ce constituie aceasta o speranţă de viitor?

12 Multe dintre profeţiile de restabilire par să nu aibă doar o împlinire spirituală. Isaia, de exemplu, a scris despre un timp când bolnavii, şchiopii, orbii şi surzii vor fi vindecaţi şi chiar moartea va fi înghiţită pentru totdeauna (Isaia 25:8; 35:1–7). Aceste promisiuni nu au cunoscut o împlinire literală în Israelul antic. Şi, deşi asistăm la o împlinire spirituală a lor în zilele noastre, avem motive întemeiate să credem că, în viitor, profeţia va cunoaşte o împlinire literală la scară mondială. De unde ştim lucrul acesta?

13 În Eden, Iehova a făcut cunoscut cu claritate scopul său cu privire la pământ, acela de a fi populat de o familie umană unită, sănătoasă şi fericită. Bărbatul şi femeia urmau să aibă grijă de pământ şi de toate vieţuitoarele de pe el şi să transforme întreaga planetă într-un Paradis (Geneza 1:28). Situaţia din prezent nu corespunde nici pe departe scopului iniţial. Cu toate acestea, putem fi siguri că scopurile lui Iehova nu vor fi niciodată zădărnicite (Isaia 55:10, 11). Prin Isus, Regele mesianic numit de Iehova, acest Paradis mondial va deveni realitate. — Luca 23:43.

14, 15. a) Cum va face Iehova „toate lucrurile noi“? b) Cum va fi viaţa în Paradis, şi ce anume te atrage pe tine cel mai mult?

 14 Imaginează-ţi tot pământul transformat în Paradis! Iehova spune cu privire la timpul acela: „Iată! Eu fac toate lucrurile noi“ (Revelaţia 21:5). Gândeşte-te ce va însemna lucrul acesta! Când Iehova va fi încetat să-şi folosească puterea de distrugere împotriva prezentului sistem rău, vor rămâne „ceruri noi şi un pământ nou“. Cu alte cuvinte, un guvern nou va domni din cer peste o nouă societate dreaptă alcătuită din cei ce îl iubesc pe Iehova şi înfăptuiesc voinţa sa (2 Petru 3:13). Satan, împreună cu demonii lui, vor fi obligaţi să capituleze şi vor deveni inactivi (Revelaţia 20:3). Pentru prima dată, după mii de ani, omenirea va fi eliberată de această influenţă negativă, ostilă şi perversă. Eliberarea pe care o vom simţi va fi, fără îndoială, copleşitoare.

15 Vom putea, în sfârşit, să îngrijim frumoasa noastră planetă, aşa cum ar fi trebuit să se întâmple de la bun început. Pământul are capacitatea de a se reface. Lacurile şi râurile poluate se pot curăţa singure dacă este înlăturată sursa de poluare; regiunile care poartă cicatricea războaielor se pot reface dacă se pune capăt violenţei. Cât de plăcut va fi să muncim fără a distruge ecosistemele pământului! În felul acesta vom ajuta la transformarea pământului într-un parc asemănător unei grădini, într-un Eden de proporţii mondiale, cu o infinită varietate de plante şi de animale. În loc să distrugă cu cruzime specii de plante şi de animale, omul va trăi în pace cu toată creaţia de pe pământ. Nici măcar copiii nu vor avea de ce să se teamă de animalele sălbatice. — Isaia 9:6, 7; 11:1–9.

16. De ce restabilire va avea parte în Paradis fiecare persoană fidelă?

16 De asemenea, fiecare individ în parte se va bucura de restabilire. După Armaghedon, supravieţuitorii vor fi martorii unor vindecări miraculoase la scară mondială. Întocmai cum a procedat atunci când a fost pe pământ, Isus va folosi puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu pentru a reda orbilor vederea, surzilor auzul şi infirmilor puterea (Matei 15:30). Oamenii în vârstă vor fi fericiţi să-şi recapete forţa, sănătatea şi vigoarea  pe care le-au avut în tinereţe (Iov 33:25). Ridurile vor dispărea, mâinile şi picioarele se vor îndrepta, iar muşchii îşi vor recăpăta forţa. Toţi oamenii fideli vor simţi cum efectele păcatului şi ale imperfecţiunii vor fi eliminate treptat. Cât de recunoscători îi vom fi lui Iehova Dumnezeu pentru modul minunat în care îşi va folosi puterea de restabilire! Să ne concentrăm acum asupra unui aspect deosebit de îmbucurător legat de acest emoţionant timp de restabilire.

Morţii sunt readuşi la viaţă

17, 18. a) De ce i-a mustrat Isus pe saduchei? b) Care au fost împrejurările care l-au determinat pe Ilie să-l roage pe Iehova să facă o înviere?

17 În secolul I e.n., unii conducători religioşi, numiţi saduchei, nu credeau în înviere. Isus i-a mustrat cu următoarele cuvinte: „Sunteţi în eroare, pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu“ (Matei 22:29). Într-adevăr, Scripturile dezvăluie că Iehova are putere să-i readucă la viaţă pe cei ce au murit. Cum aşa?

18 Aminteşte-ţi ce s-a întâmplat în zilele lui Ilie. O văduvă ducea în braţe trupul neînsufleţit al singurului ei copil. Profetul Ilie, care fusese găzduit un timp de această văduvă, trebuie să fi fost zguduit la vederea acestei scene. Mai înainte, el îl scăpase pe acest copil de la moartea prin înfometare. Probabil că Ilie se ataşase de băieţel. Mama copilului era distrusă. Acest băiat era singura fiinţă care îi amintea de soţul ei decedat. Ea sperase, probabil, că fiul ei o va sprijini la bătrâneţe. Tulburată de durere, femeia se temea ca nu cumva moartea copilului să fie o pedeapsă pentru vreo greşeală a ei din trecut. Ilie nu a suportat ca la această tragedie să se adauge şi tortura unei presupuse vinovăţii. Cu grijă, el a luat copilul de la pieptul mamei, l-a dus în camera sa şi l-a rugat pe Iehova Dumnezeu să-i redea copilului viaţa, sau sufletul. — 1 Împăraţi 17:8–21.

19, 20. a) Cum a arătat Avraam că avea credinţă în puterea lui Iehova de restabilire, şi pe ce se baza această credinţă? b) Cum a răsplătit Iehova credinţa lui Ilie?

19 Ilie nu a fost primul om care a crezut în înviere. Cu secole mai înainte, Avraam a crezut, din motive bine întemeiate,  că Iehova are putere să-i readucă la viaţă pe oameni. Când Avraam avea 100 de ani, iar Sara, 90 de ani, Iehova a dat din nou vigoare capacităţii lor de reproducere, iar Sara a născut în mod miraculos un fiu (Geneza 17:17; 21:2, 3). După un timp, când băiatul era destul de mare, Iehova i-a cerut lui Avraam să-l aducă jertfă pe fiul său. Avraam a dovedit credinţă, exprimându-şi încrederea că Iehova îl poate readuce la viaţă pe iubitul său fiu, Isaac (Evrei 11:17–19). Această credinţă puternică ne ajută să înţelegem de ce Avraam, înainte de a urca pe munte pentru a-l jertfi pe fiul său, le-a dat slujitorilor săi asigurarea că el şi fiul său se vor întoarce împreună. — Geneza 22:5.

„Iată, fiul tău trăieşte“!

20 Iehova a cruţat viaţa lui Isaac şi atunci nu a fost nevoie de o înviere. În cazul lui Ilie însă, fiul văduvei era mort — dar nu avea să rămână în starea aceasta pentru mult timp. Iehova a răsplătit credinţa profetului înviindu-l pe copil! După aceea, Ilie l-a redat pe băiat mamei lui, spunându-i acesteia următoarele cuvinte de neuitat: „Iată, fiul tău trăieşte“! — 1 Împăraţi 17:22–24.

21, 22. a) Cu ce scop au fost făcute învierile consemnate în Biblie? b) Ce amploare va cunoaşte învierea în Paradis, şi cine o va face?

21 Pentru prima oară în Biblie, vedem cum Iehova îşi foloseşte puterea pentru a reda viaţa unui om. După aceea, Iehova le-a dat putere lui Elisei, lui Isus, lui Pavel şi lui Petru să readucă la viaţă unele persoane care muriseră. Bineînţeles, cei ce au fost înviaţi au murit din nou în cele din urmă. Aceste învieri relatate în Biblie sunt însă o extraordinară avanpremieră a ceea ce urmează să se întâmple în viitor.

22 În Paradis, Isus îşi va asuma rolul de „învierea şi viaţa“ (Ioan 11:25). El va învia milioane de oameni, dându-le ocazia să trăiască pentru totdeauna în Paradis pe pământ (Ioan 5:28, 29). Imaginează-ţi cât de emoţionaţi şi de fericiţi vom fi să-i revedem şi să-i îmbrăţişăm pe prietenii şi pe rudele noastre dragi, pe care moartea i-a smuls de mult timp de lângă noi! Toţi oamenii îi vor aduce laude lui Iehova pentru puterea sa de restabilire.

23. Care a fost cea mai mare demonstraţie a puterii lui Iehova, şi ce garanţie de viitor oferă aceasta?

 23 Iehova a furnizat o garanţie solidă că această speranţă este sigură. Învierea Fiului său, Isus, în calitate de creatură spirituală puternică şi ridicarea lui într-o poziţie extrem de înaltă, inferioară doar lui Iehova, au constituit cea mai mare demonstraţie a puterii lui Dumnezeu. Înviatul Isus a fost văzut de sute de martori oculari (1 Corinteni 15:5, 6). O asemenea dovadă ar trebui să-i convingă chiar şi pe cei mai sceptici! Iehova are putere să restabilească viaţa.

24. De ce putem fi siguri că Iehova îi va învia pe morţi, şi ce speranţă poate să nutrească fiecare dintre noi?

24 Iehova nu numai că are puterea, dar şi doreşte să-i readucă la viaţă pe cei ce au murit. Fidelul Iov a fost inspirat să scrie că lui Iehova îi este dor de cei ce au murit şi că vrea să-i readucă la viaţă (Iov 14:15). Nu te simţi atras de personalitatea Dumnezeului nostru, care este nerăbdător să-şi folosească puterea de restabilire cu atâta iubire? Nu uita însă că învierea este doar una dintre grandioasele lucrări de restabilire pe care le va face Iehova în viitor. Pe măsură ce devii tot mai apropiat de Dumnezeu, apreciază preţioasa speranţă de a te număra printre cei ce vor vedea cum Iehova va ‘face toate lucrurile noi’. — Revelaţia 21:5.

^ par. 3 „Timpurile de restabilire a tuturor lucrurilor“ au început când pe tronul Regatului mesianic a urcat un moştenitor al fidelului rege David. Iehova îi promisese lui David că un moştenitor al lui avea să domnească pe vecie (Psalmul 89:35–37). Însă după anul 607 î.e.n., când Babilonul a distrus Ierusalimul, nici un urmaş al lui David nu a mai stat pe tronul lui Dumnezeu. Născut pe pământ ca moştenitor al lui David, Isus a devenit mult aşteptatul Rege în momentul întronării sale în cer.

^ par. 6 De exemplu, Moise, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Mica şi Ţefania dezvoltă toţi această temă.