Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 4

Iehova este „mare în putere“

Iehova este „mare în putere“

1, 2. Ce lucruri uluitoare văzuse Ilie în timpul vieţii sale, dar la ce evenimente spectaculoase a fost el martor?

ILIE văzuse lucruri uluitoare mai înainte. Văzuse cum corbii i-au adus hrană de două ori pe zi când a trebuit să stea ascuns; văzuse cum făina şi uleiul din două vase fuseseră folosite în timpul unei foamete îndelungate fără ca rezervele să se termine; văzuse chiar cum a căzut foc din cer ca răspuns la rugăciunea sa (1 Împăraţi, capitolele 17 şi 18). Totuşi, nimic nu se putea compara cu ceea ce urma să vadă Ilie.

2 Stând ghemuit la gura unei peşteri din muntele Horeb, el a asistat la mai multe evenimente spectaculoase. Mai întâi a suflat un vânt puternic. Şuieratul care s-a auzit trebuie să fi fost înspăimântător şi asurzitor, pentru că munţii s-au despicat, iar stâncile s-au sfărâmat. După aceea, a fost un cutremur, care a eliberat forţe uriaşe încătuşate în scoarţa terestră. A urmat apoi un foc. În timp ce focul pârjolea ţinutul, se pare că Ilie a simţit căldura dogoritoare a văpăii. — 1 Împăraţi 19:8–12.

„Iată! Iehova trecea“

3. La manifestarea cărei însuşiri divine a asistat Ilie, şi unde putem vedea dovezi ale acestei calităţi?

3 Aceste evenimente la care a asistat Ilie aveau ceva în comun: ele erau demonstraţii ale marii puteri a lui Iehova Dumnezeu. Bineînţeles, nu trebuie neapărat să vedem cu ochii noştri un miracol ca să înţelegem că Dumnezeu are această însuşire. Ea poate fi sesizată cu multă uşurinţă. Biblia ne spune că în creaţie găsim dovezi ale ‘puterii eterne şi ale dumnezeirii’ lui Iehova (Romani 1:20). Gândeşte-te numai la lumina orbitoare a fulgerelor şi la bubuiturile tunetelor care însoţesc o furtună, la măreţia unei cascade asurzitoare şi la vastitatea copleşitoare a unui cer înstelat! Nu sunt toate acestea expresii ale puterii lui Dumnezeu? Şi totuşi puţini oameni din zilele noastre văd în ele manifestări ale unei calităţi divine. Şi mai puţini  au o concepţie corectă despre ea. Însă înţelegerea acestei însuşiri divine ne oferă nenumărate motive pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Această secţiune va începe cu o descriere detaliată a puterii incomparabile a lui Iehova.

O însuşire fundamentală a lui Iehova

4, 5. a) Ce legătură există între numele lui Iehova şi puterea sa? b) De ce a ales Iehova taurul ca simbol al puterii sale?

4 Iehova este unic prin putere. În Ieremia 10:6 se spune: „Nici unul nu este ca Tine, DOAMNE! Mare eşti Tu şi măreţ în putere este Numele Tău“. Remarcaţi că puterea este pusă în legătură cu numele lui Iehova. Să ne amintim că semnificaţia acestui nume se consideră a fi „El face să devină“. Ce anume îi permite lui Iehova să creeze tot ceea ce doreşte şi să devină orice alege? Mai întâi de toate, puterea pe care o are. Într-adevăr, puterea lui Iehova de a acţiona, sau de a-şi duce la îndeplinire voinţa, este nelimitată. Puterea este una dintre însuşirile sale fundamentale.

5 Iehova foloseşte ilustrări pentru a ne ajuta să înţelegem cât de mare îi este puterea. După cum am văzut, el a ales taurul ca simbol al puterii sale (Ezechiel 1:4–10). Alegerea este potrivită întrucât taurul, chiar dacă ar fi să ne referim la unul domestic, este mare şi puternic. Locuitorii Palestinei din timpurile biblice rareori întâlneau un animal mai puternic. Ei cunoşteau însă şi o altă specie de taur, mult mai înspăimântător — bivolul sălbatic, sau bourul, specie dispărută astăzi (Iov 39:9–12). Împăratul roman Iulius Caesar a spus că aceştia erau aproape de mărimea elefanţilor. „Mare este puterea lor — scria el — şi mare este viteza cu care aleargă.“ Imaginează-ţi cât de mic şi de slab te-ai fi simţit lângă un animal atât de puternic!

6. De ce numai Iehova este numit „Atotputernic“?

6 În mod asemănător, omul este slab şi neputincios în comparaţie cu Iehova, Dumnezeul puterii. Pentru el, chiar şi cele  mai puternice naţiuni sunt ca un fir de praf pe talerul unei balanţe (Isaia 40:15). Spre deosebire de orice creatură, Iehova are o putere nelimitată, întrucât numai el este numit „Atotputernic“ * (Revelaţia 15:3). Iehova este „viguros în putere“ şi deţine ‘energie dinamică din abundenţă’ (Isaia 40:26NW). El este sursa inepuizabilă a puterii. El nu depinde de nici o sursă exterioară de energie, întrucât „puterea este a lui Dumnezeu“ (Psalmul 62:11). Dar cum îşi manifestă Iehova puterea?

Cum îşi manifestă Iehova puterea

7. Ce este spiritul sfânt al lui Iehova, şi ce sugerează cuvintele folosite în limbile originare ale Bibliei?

7 Spiritul sfânt care se revarsă de la Iehova este inepuizabil. Spiritul sfânt este puterea lui Dumnezeu în acţiune. De fapt, în Geneza 1:2 (NW), Biblia numeşte spiritul sfânt „forţa activă“ a lui Dumnezeu. Cuvintele din originalul ebraic şi grecesc traduse prin spirit mai pot fi redate, în alte contexte, şi prin „vânt“, „respiraţie“ şi „rafală“. Lexicografii spun despre cuvintele folosite în originalul ebraic şi grecesc că transmit ideea unei forţe invizibile în acţiune. Asemenea vântului, spiritul lui Dumnezeu este invizibil ochilor noştri, dar efectele acţiunii sale sunt reale şi perceptibile.

8. Cum este numit în mod figurat în Biblie spiritul sfânt al lui Dumnezeu, şi de ce sunt potrivite aceste comparaţii?

8 Spiritul sfânt al lui Dumnezeu poate acţiona într-o infinitate de situaţii. Iehova îl poate folosi pentru a realiza orice îşi propune. Astfel, în mod potrivit, spiritul lui Dumnezeu este numit în Biblie ‘degetul’ său, ‘braţul său întins’ sau ‘mâna sa tare’ (Luca 11:20; Deuteronomul 5:15; Psalmul 8:3). Aşa cum omul poate îndeplini cu mâinile sale o gamă largă de munci — unele dintre ele pretinzând mai multă forţă, altele, mai multă fineţe —, la fel Dumnezeu se poate folosi de spiritul său pentru a duce la îndeplinire orice îşi propune. El a creat  minusculul atom şi tot el a despărţit Marea Roşie şi le-a dat creştinilor din secolul I capacitatea de a se exprima în limbi străine.

9. Cât de mare este puterea de conducere a lui Iehova?

9 În plus, Iehova se foloseşte de puterea pe care o are pentru a-şi exercita autoritatea de Suveran al universului. Câtă putere ţi-ar trebui dacă ai avea nenumărate milioane de supuşi capabili şi inteligenţi la ordinele tale? Datorită puterii pe care o are, Iehova este capabil să-i conducă. El are slujitori umani, deseori asemănaţi în Scripturi cu o armată (Psalmii 68:11; 110:3). În comparaţie cu îngerii, oamenii sunt creaturi slabe. Aminteşte-ţi că, atunci când armata asiriană a atacat poporul lui Dumnezeu, un singur înger a ucis, doar într-o noapte, 185 000 de soldaţi asirieni (2 Împăraţi 19:35)! Îngerii lui Dumnezeu sunt „tari în putere“. — Psalmul 103:19, 20.

10. a) De ce este numit Cel Atotputernic Iehova al armatelor? b) Cine este cea mai puternică creatură?

10 Câţi îngeri există? Într-o viziune, profetul Daniel a văzut în cer peste 100 de milioane de creaturi spirituale stând înaintea tronului lui Iehova, dar nu există nici o menţiune că el i-ar fi văzut pe toţi îngerii (Daniel 7:10). E posibil să existe sute de milioane de îngeri. De aceea, Dumnezeu este numit Iehova al armatelor. Acest titlu indică poziţia sa de Comandant suprem al unei vaste armate organizate, alcătuite din îngeri puternici. Peste toate aceste creaturi spirituale, el l-a pus pe Fiul său iubit, „întâiul născut din toată creaţia“ (Coloseni 1:15). Ca arhanghel — căpetenie peste toţi îngerii, serafimii şi heruvimii — Isus este cel mai puternic dintre toate creaturile lui Iehova.

11, 12. a) În ce fel exercită putere cuvântul lui Dumnezeu? b) Cum a depus mărturie Isus despre marea putere a lui Iehova?

11 Iehova îşi manifestă puterea şi prin alte mijloace. În Evrei 4:12 se spune: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi exercită putere“. Ai observat cât de mare este puterea pe care o are cuvântul lui Dumnezeu, sau mesajul său inspirat de spiritul  sfânt, care acum este păstrat în Biblie? Cuvântul lui Dumnezeu ne fortifică, ne întăreşte credinţa şi ne ajută să facem schimbări profunde în personalitate. Apostolul Pavel i-a avertizat pe colaboratorii săi în credinţă asupra oamenilor care duceau o viaţă imorală. După aceea, a adăugat: „Totuşi, asta eraţi unii dintre voi“ (1 Corinteni 6:9–11). Da, „cuvântul lui Dumnezeu“ exercitase putere asupra lor şi îi ajutase să se schimbe.

12 Puterea lui Iehova este atât de mare, iar mijloacele prin care o manifestă sunt atât de eficiente, încât nimic nu-i poate sta împotrivă. Isus a spus: „Lui Dumnezeu toate lucrurile îi sunt posibile“ (Matei 19:26). În vederea îndeplinirii căror scopuri îşi foloseşte Iehova puterea?

Putere folosită cu un scop

13, 14. a) De ce putem spune că Iehova nu este o sursă de putere impersonală? b) Cum îşi foloseşte Iehova puterea?

13 Spiritul lui Iehova este mult superior oricărei forţe fizice; iar Iehova nu este o forţă impersonală, o simplă sursă de putere. Dumnezeu este o persoană şi deţine un control absolut asupra puterii sale. Dar în ce scop îşi foloseşte el puterea?

14 După cum vom vedea în continuare, Dumnezeu îşi foloseşte puterea pentru a crea, pentru a distruge, pentru a ocroti şi pentru a restabili, cu alte cuvinte, pentru a face tot ce este în armonie cu scopurile sale perfecte (Isaia 46:10). Uneori, Iehova îşi foloseşte puterea pentru a dezvălui aspecte importante legate de personalitatea şi de normele sale. Mai presus de toate, el îşi dirijează puterea în vederea îndeplinirii voinţei sale: justificarea suveranităţii sale şi sfinţirea numelui său sacru prin intermediul Regatului mesianic. Nimic nu va putea zădărnici vreodată realizarea acestui scop.

15. Cu ce scop îşi foloseşte Iehova puterea în favoarea slujitorilor săi, şi cum a fost demonstrat lucrul acesta în cazul lui Ilie?

15 De asemenea, Iehova îşi foloseşte puterea în folosul nostru, ca persoane. Observă ce se spune în 2 Cronici 16:9:  „Ochii DOMNULUI străbat tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă înaintea Lui“. Ilie, despre care am vorbit la începutul acestui capitol, este un exemplu în acest sens. De ce i-a făcut Iehova lui Ilie acea demonstraţie inspiratoare de teamă a puterii divine? Ei bine, infama regină Izabela jurase că-l va ucide pe Ilie. Profetul a fugit de ea pentru a-şi salva viaţa. El se simţea singur, era speriat şi descurajat — ca şi cum toată lucrarea lui dificilă de până atunci fusese zadarnică. Pentru a-l consola pe acest om neliniştit, Iehova i-a amintit într-un mod impresionant de puterea sa divină. Vântul, cutremurul de pământ şi focul au fost o dovadă că cea mai puternică Fiinţă din univers era acolo, alături de Ilie. Ce motive avea el să se teamă de Izabela, de vreme ce Dumnezeul atotputernic era de partea lui? — 1 Împăraţi 19:1–12. *

16. De ce faptul de a ne gândi la marea putere a lui Iehova poate fi încurajator pentru noi?

16 Deşi acesta nu este un timp când Iehova face miracole, El nu s-a schimbat din zilele lui Ilie (1 Corinteni 13:8). El este şi astăzi gata să-şi folosească puterea în folosul celor ce-l iubesc. Este adevărat că domeniul spiritual în care locuieşte El este extraordinar de măreţ, totuşi Dumnezeu nu e prea departe de noi. Întrucât puterea lui este nelimitată, distanţa nu constituie un obstacol pentru El. Dimpotrivă, „DOMNUL este lângă toţi cei care Îl cheamă“ (Psalmul 145:18). Odată, când profetul Daniel a strigat la Iehova după ajutor, a apărut un înger înainte chiar de a-şi fi terminat rugăciunea (Daniel 9:20–23)! Nimic nu-l poate împiedica pe Iehova să-i ajute şi să-i întărească pe aceia pe care îi iubeşte. — Psalmul 118:6.

 Este Dumnezeu inabordabil datorită puterii pe care o are?

17. În ce sens ne inspiră teamă puterea lui Iehova, dar ce fel de teamă nu trezeşte ea în noi?

17 Ar trebui ca puterea pe care o are Dumnezeu să ne facă să ne temem de el? Răspunsul este şi da, şi nu. Da, în sensul că această însuşire ne dă suficiente motive pentru a manifesta o teamă reverenţioasă, respectul profund despre care am vorbit pe scurt în capitolul precedent. Această teamă, ne spune Biblia, este „începutul înţelepciunii“ (Psalmul 111:10). Totuşi, răspunsul este şi nu, în sensul că puterea lui Dumnezeu nu ne dă nici un motiv să simţim o frică morbidă faţă de el şi nici nu ne împiedică să ne apropiem de el.

18. a) De ce mulţi nu au încredere în oamenii care deţin puterea? b) De unde ştim că Iehova nu poate fi corupt de puterea pe care o are?

18 „Puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut“, a scris în 1887 istoricul englez Lord Acton. Cuvintele lui au fost şi sunt repetate foarte des, probabil pentru că mulţi oameni îşi dau seama că ele exprimă un adevăr incontestabil. De multe ori, oamenii imperfecţi abuzează de puterea pe care o au, fapt confirmat adesea de istorie (Eclesiastul 4:1; 8:9). Din acest motiv, mulţi nu au încredere în cei ce au puterea în mâinile lor şi se îndepărtează de ei. Ei bine, Iehova are putere absolută. L-a corupt puterea în vreun fel? Cu siguranţă, nu! După cum am văzut, el este sfânt, imposibil de corupt. Iehova nu este ca bărbaţii şi femeile care deţin puterea în această lume coruptă. El nu a abuzat şi nici nu va abuza vreodată de puterea pe care o are.

19, 20. a) În armonie cu ce alte calităţi îşi manifestă Iehova întotdeauna puterea, şi de ce este reconfortant faptul acesta? b) Cum ai putea ilustra stăpânirea de sine a lui Iehova, şi de ce te simţi atras de această calitate a lui?

19 Să nu uităm că puterea nu este singura însuşire a lui Iehova. Mai avem de aflat multe lucruri despre dreptatea, înţelepciunea şi iubirea sa. Dar n-ar trebui să tragem concluzia că Iehova îşi manifestă însuşirile în mod rigid şi mecanic, ca şi cum şi-ar manifesta pe rând calităţile. Dimpotrivă, în următoarele  capitole vom vedea că Iehova îşi manifestă întotdeauna puterea în armonie cu dreptatea, înţelepciunea şi iubirea sa. Gândeşte-te la o altă calitate pe care o are Dumnezeu, o calitate rar întâlnită la conducătorii umani: stăpânirea de sine.

20 Imaginează-ţi că faci cunoştinţă cu un bărbat solid şi puternic, de care te simţi intimidat la început. Cu timpul însă constaţi că este un om blând. El doreşte şi este totdeauna gata să-şi folosească puterea pentru a-i ajuta şi a-i ocroti pe oameni, îndeosebi pe cei vulnerabili şi pe cei lipsiţi de apărare. El nu abuzează niciodată de forţa pe care o are. Vezi că este calomniat fără motiv; cu toate acestea, atitudinea lui este fermă şi în acelaşi timp calmă, demnă şi chiar binevoitoare. Te întrebi dacă ai putea să fii şi tu la fel de blând şi de reţinut, îndeosebi dacă ai fi la fel de puternic ca el. Pe măsură ce ai ajunge să-l cunoşti pe acest om, nu te-ai simţi atras de el? Noi avem mult mai multe motive să ne apropiem de atotputernicul Dumnezeu, Iehova. Să analizăm întreaga frază din care au fost extrase cuvintele care constituie titlul capitolului de faţă: „Iehova este încet la mânie şi mare în putere“ (Naum 1:3NW). Iehova nu se grăbeşte să-şi folosească puterea împotriva oamenilor, nici măcar împotriva celor răi. El este blând şi binevoitor. În faţa multor provocări, el a dovedit că este „încet la mânie“. — Psalmul 78:37–41.

21. De ce nu-i forţează Iehova pe oameni să înfăptuiască voinţa lui, şi ce putem învăţa de aici despre el?

 21 Să analizăm dintr-un alt punct de vedere stăpânirea de sine pe care o manifestă Iehova. Dacă tu ai avea puteri nelimitate, crezi c-ai fi uneori tentat să le pretinzi celorlalţi să procedeze aşa cum îţi place ţie? Deşi este atotputernic, Iehova nu-i forţează pe oameni să-i slujească. Chiar dacă faptul de a-i sluji lui Dumnezeu este singura modalitate de a obţine viaţa veşnică, Iehova nu ne forţează să-i slujim. Dimpotrivă, el acordă demnitate fiecărei persoane, dându-i cu amabilitate libertatea de a alege. El avertizează asupra consecinţelor unei alegeri neînţelepte şi spune care sunt recompensele alegerilor bune. Însă el ne lasă pe noi să alegem (Deuteronomul 30:19, 20). Iehova nu este câtuşi de puţin interesat de un serviciu adus din obligaţie sau dintr-o teamă morbidă de puterea sa copleşitoare. El îi caută pe cei ce vor să-i slujească de bunăvoie şi din iubire. — 2 Corinteni 9:7.

22, 23. a) Ce anume demonstrează că lui Iehova îi face plăcere să-i investească cu putere pe alţii? b) Ce vom analiza în capitolul următor?

22 Să examinăm un ultim motiv pentru care nu trebuie să simţim o frică nepotrivită de Dumnezeul Atotputernic. Oamenii care au în mâinile lor puterea se tem s-o împartă cu alţii. Însă lui Iehova îi face plăcere să-i investească cu putere pe slujitorii săi loiali. El le încredinţează altora — de exemplu, Fiului său — multă autoritate (Matei 28:18). Iehova le dă putere slujitorilor săi şi în alt mod. Iată ce ne spune Biblia: „A Ta este, DOAMNE, mărirea, puterea şi măreţia, strălucirea şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău . . . În mâna Ta este tăria şi puterea şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile.“ — 1 Cronici 29:11, 12.

23 Da, Iehova va fi bucuros să te întărească. El le dă chiar „puterea care depăşeşte normalul“ celor ce vor să-i slujească (2 Corinteni 4:7). Nu te simţi atras de acest Dumnezeu energic, care-şi foloseşte puterea cu atâta consideraţie şi într-un mod principial? În capitolul următor ne vom concentra asupra felului în care îşi foloseşte Iehova puterea pentru a crea.

^ par. 6 Traducerea literală a termenului grecesc redat prin „Atotputernic“ este „Stăpân peste toate; Cel Omnipotent“.

^ par. 15 Biblia afirmă că „DOMNUL nu era în vântul acela . . ., [nici] în cutremurul de pământ . . ., [nici] în focul acela“. Spre deosebire de închinătorii la zeii naturii din mitologiile multor popoare, slujitorii lui Iehova nu-l caută pe Dumnezeu în forţele naturii. El este mult prea măreţ pentru a fi cuprins în ceva creat de el însuşi. — 1 Împăraţi 8:27.