Salt la conţinut

Salt la cuprins

 CAPITOLUL 11

„Toate căile Lui sunt drepte“

„Toate căile Lui sunt drepte“

1, 2. a) Victima căror nedreptăţi crase a fost Iosif? b) Cum a corectat Iehova acele nedreptăţi?

ERA o nedreptate strigătoare la cer. Deşi nu comisese nici un delict, tânărul, un bărbat prezentabil, s-a trezit în închisoare, sub acuzaţia de tentativă de viol. Dar nu era prima nedreptate care i se făcea. Cu câtva timp înainte, când avea 17 ani, acest tânăr, pe nume Iosif, fusese trădat chiar de fraţii lui, care intenţionaseră de fapt să-l ucidă. După aceea, a fost vândut sclav într-o ţară străină. Acolo el a refuzat avansurile soţiei stăpânului său. Văzându-se respinsă, femeia a născocit acea acuzaţie, pe baza căreia tânărul a fost întemniţat. Din nefericire, nimeni nu părea dispus să intervină pentru el.

Iosif a suferit pe nedrept în „temniţă“

2 Totuşi, Dumnezeu, care „iubeşte dreptatea“, vedea totul (Psalmul 33:5). Iehova a intervenit pentru a corecta nedreptăţile, dirijând evenimentele în aşa fel încât, în cele din urmă, Iosif a fost eliberat. Mai mult decât atât, Iosif — bărbatul care fusese aruncat în „temniţă“ — a fost numit după aceea într-o poziţie de mare răspundere, care-i conferea o onoare deosebită (Geneza 40:15; 41:41–43; Psalmul 105:17, 18). După ce a fost disculpat, Iosif s-a folosit de poziţia lui înaltă pentru a contribui la realizarea scopului lui Dumnezeu. — Geneza 45:5–8.

3. De ce nu este deloc surprinzător că toţi oamenii vor să fie trataţi cu dreptate?

3 Nu-i aşa că această relatare ne merge la inimă? Cine dintre noi nu a asistat la o nedreptate sau nu a fost victima unei nedreptăţi? Într-adevăr, cu toţii dorim să fim trataţi cu dreptate şi imparţialitate. Lucrul acesta nu este deloc surprinzător de vreme ce Iehova ne-a înzestrat cu calităţi care-i reflectă  personalitatea, iar dreptatea este una dintre însuşirile sale primordiale (Geneza 1:27). Pentru a-l cunoaşte bine pe Iehova, trebuie să înţelegem ce înseamnă pentru el dreptatea. În felul acesta vom putea preţui şi mai mult extraordinarul său mod de a acţiona şi ne vom simţi îndemnaţi să ne apropiem mai mult de el.

Ce este dreptatea?

4. Ce înţeleg de multe ori oamenii prin dreptate?

4 Pentru majoritatea oamenilor, dreptatea este, de cele mai multe ori, doar aplicarea imparţială a prevederilor legii, nimic mai mult. În cartea Right and Reason — Ethics in Theory and Practice (Dreptate şi raţiune — Etica în teorie şi practică) se spune că „dreptatea decurge din lege, obligaţii, drepturi şi îndatoriri şi îşi aplică sentinţele cu toată imparţialitatea sau obiectivitatea“. Însă dreptatea lui Iehova înseamnă mai mult decât aplicarea mecanică a regulamentelor dintr-un simţ al datoriei sau din obligaţie.

5, 6. a) Care este sensul cuvintelor din originalul Bibliei traduse prin „dreptate“? b) La ce se referă faptul că Dumnezeu este drept?

5 Profunzimea dreptăţii lui Iehova poate fi înţeleasă mai bine dacă analizăm cuvintele originare ale Bibliei. În Scripturile ebraice apar trei cuvinte de bază. Cuvântul redat în majoritatea cazurilor prin „justiţie“ poate fi tradus şi prin „ceea ce este drept“ (Geneza 18:25). Celelalte două cuvinte se traduc de obicei prin „dreptate“. Cuvântul tradus prin „dreptate“ în Scripturile greceşti creştine înseamnă „calitatea de a fi drept sau imparţial“. De aici reiese că prin dreptate şi justiţie se înţelege, în esenţă, acelaşi lucru. — Amos 5:24.

6 Prin urmare, când Biblia afirmă că Dumnezeu este imparţial, ea spune că el face ceea ce este drept şi corect, în permanenţă şi fără părtinire (Romani 2:11). Într-adevăr, este de neconceput ca el să procedeze altfel. Fidelul Elihu a spus: „Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel  Atotputernic ce este rău“ (Iov 34:10). Da, este imposibil ca Iehova să facă „ce este rău“. Dar de ce? Din două motive importante.

7, 8. a) De ce Iehova nu poate să facă nici o nedreptate? b) Ce anume îl motivează pe Iehova să fie drept, sau imparţial, în relaţiile cu alţii?

7 În primul rând, el este sfânt. După cum am remarcat în capitolul 3, puritatea şi dreptatea lui Iehova sunt infinite. Prin urmare, el nu poate să facă nici o nedreptate. Să vedem ce înseamnă aceasta. Sfinţenia Tatălui nostru ceresc reprezintă un motiv solid de a avea încredere că el nu-şi va trata niciodată copiii în mod nedrept. Isus a manifestat o astfel de încredere. În ultima noapte a vieţii sale pământeşti, el s-a rugat astfel: „Tată sfânt, veghează asupra lor [a discipolilor] datorită numelui tău“ (Ioan 17:11). Forma de adresare „Tată sfânt“ este folosită în Biblie numai cu referire la Iehova. Şi e firesc să fie aşa, deoarece nici un tată uman nu se poate compara cu El în sfinţenie. Isus era ferm convins că discipolii săi aveau să fie în siguranţă datorită grijii ocrotitoare a Tatălui său, care este pur şi curat în sens absolut şi complet separat de păcat. — Matei 23:9.

8 În al doilea rând, iubirea neegoistă face parte din însăşi natura lui Dumnezeu. Această iubire îl motivează să fie drept, sau imparţial, în relaţiile cu alţii. Nedreptatea însă, sub diferitele ei forme — între care rasismul, discriminarea şi favoritismul —, izvorăşte deseori din lăcomie şi egoism, care sunt opusul iubirii. Cu privire la Dumnezeul iubirii, Biblia ne dă următoarea asigurare: „Iehova este drept; el iubeşte cu adevărat actele de dreptate“ (Psalmul 11:7NW). Iehova spune despre sine: „Eu, DOMNUL, iubesc dreptatea“ (Isaia 61:8). Nu este încurajator să ştim că Dumnezeul nostru îşi găseşte plăcerea în a face ce este drept? — Ieremia 9:24.

 Îndurarea lui Iehova şi dreptatea sa perfectă

9–11. a) Ce legătură există între dreptatea lui Iehova şi îndurarea sa? b) În ce fel se observă dreptatea lui Iehova şi îndurarea sa în modul său de a trata cu oamenii păcătoşi?

9 Dreptatea lui Iehova, asemenea oricărei alte faţete a personalităţii sale unice, este perfectă, fără nici un defect. Preamărindu-l pe Iehova, Moise a scris: „El este Stânca, lucrarea Lui este perfectă, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu al credincioşiei şi fără nedreptate, El este drept şi integru“ (Deuteronomul 32:3, 4). Orice expresie a dreptăţii lui Iehova este desăvârşită — nici prea indulgentă, dar nici prea aspră.

10 Există o strânsă legătură între dreptatea lui Iehova şi îndurarea sa. În Psalmul 116:5 se spune: „DOMNUL este milostiv şi drept şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare“. Într-adevăr, Iehova este şi drept, şi îndurător. Aceste două trăsături nu se exclud. Manifestând îndurare, el nu este mai puţin drept, ca şi cum modul în care îşi exercită el dreptatea ar fi, în caz contrar, prea aspru. Dimpotrivă, deseori cele două calităţi se împletesc, fiind manifestate în acelaşi timp. Să dăm un exemplu.

11 Toţi oamenii se nasc păcătoşi, motiv pentru care merită pedeapsa pentru păcat, adică moartea (Romani 5:12). Însă Iehova nu găseşte nici o plăcere în moartea păcătoşilor. El este „un Dumnezeu al iertării, îndurător şi milostiv“ (Neemia 9:17). Cu toate acestea, el este sfânt şi nu poate trece cu vederea actele de nedreptate. Prin urmare, cum le poate arăta el îndurare unor oameni păcătoşi din naştere? Răspunsul se găseşte într-unul din cele mai preţioase adevăruri cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu, şi anume, cel referitor la răscumpărarea pe care a oferit-o Iehova în vederea salvării omenirii. Vom afla mai multe amănunte despre această măsură iubitoare în capitolul 14 al acestei cărţi. Prin intermediul acestei măsuri, care reprezintă o expresie  a dreptăţii perfecte şi, în acelaşi timp, a îndurării supreme, Iehova îşi poate manifesta îndurarea tandră faţă de păcătoşii penitenţi, fără a încălca normele justiţiei sale perfecte. — Romani 3:21–26.

Dreptatea lui Iehova aduce alinare

12, 13. a) De ce justiţia lui Iehova ne apropie de el? b) La ce concluzie a ajuns David în ce priveşte justiţia lui Iehova, şi cum ne poate aduce mângâiere lucrul acesta?

12 Dreptatea lui Iehova nu este nemiloasă. Ea nu ne îndepărtează de el, ci este o calitate extraordinară, care ne atrage spre el. Biblia descrie în termeni clari natura îndurătoare a dreptăţii lui Iehova. Să analizăm câteva moduri impresionante în care îşi manifestă Iehova dreptatea.

13 În virtutea dreptăţii sale perfecte, Iehova este fidel şi loial în relaţiile cu slujitorii săi. Psalmistul David a cunoscut personal această faţetă a dreptăţii lui Iehova. La ce concluzie a ajuns David din experienţă proprie şi din studierea modului în care acţionează Dumnezeu? El a spus: „DOMNUL iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Săi. Ei sunt păstraţi pentru totdeauna“ (Psalmul 37:28). Ce asigurare reconfortantă! Dumnezeul nostru nu-i va părăsi niciodată, nici măcar pentru o clipă, pe cei ce îi sunt loiali. Putem aşadar conta pe fidelitatea şi pe grija sa iubitoare. Dreptatea sa este o garanţie în acest sens! — Proverbele 2:7, 8.

14. Cum se reflectă grija lui Iehova faţă de cei defavorizaţi în Legea dată de el Israelului?

14 Justiţia divină este receptivă la trebuinţele celor aflaţi în suferinţă. Grija lui Iehova faţă de cei defavorizaţi se observă în Legea dată de el Israelului. De exemplu, Legea cuprindea măsuri speciale menite să-i ocrotească pe orfani şi pe văduve (Deuteronomul 24:17–21). Ştiind cât de grea putea fi viaţa pentru aceştia, Iehova însuşi a devenit Judecătorul  şi Ocrotitorul lor, cel „care face dreptate orfanului * şi văduvei“ (Deuteronomul 10:18; Psalmul 68:5). Iehova i-a avertizat pe israeliţi că, dacă îi asupreau pe femeile şi pe copiii lipsiţi de apărare, el avea să asculte negreşit strigătele acestora. El a mai spus: „Mânia Mea se va aprinde“ (Exodul 22:22–24). Deşi mânia nu este o trăsătură dominantă a lui Iehova, el este pe bună dreptate indignat de actele deliberate de nedreptate, mai ales când victimele sunt cei săraci sau neajutoraţi. — Psalmul 103:6.

15, 16. Ce dovadă cu adevărat remarcabilă avem referitor la imparţialitatea lui Iehova?

15 De asemenea, Iehova ne dă asigurarea că „nu tratează pe nimeni cu părtinire şi nu acceptă mită“ (Deuteronomul 10:17NW). Spre deosebire de majoritatea oamenilor cu putere sau influenţi, Iehova nu se lasă influenţat de bogăţiile sau de înfăţişarea cuiva. El este complet lipsit de prejudecăţi şi nu face favoritisme în nici un fel. Să analizăm un exemplu cu adevărat remarcabil de imparţialitate divină. Privilegiul de a deveni închinători adevăraţi ai săi, cu perspectiva vieţii veşnice, nu este rezervat doar unei elite. Dimpotrivă, „în orice naţiune, omul care se teme de el şi practică dreptatea este demn de a fi acceptat de el“ (Faptele 10:34, 35). Toţi oamenii, indiferent de poziţia lor socială, de culoarea pielii sau de ţara în care locuiesc, pot avea această perspectivă minunată. Nu este aceasta o expresie a adevăratei dreptăţi?

16 Mai există un aspect al justiţiei perfecte a lui Iehova care merită atenţia şi respectul nostru: felul în care îi tratează el pe cei ce încalcă normele sale drepte.

 Nici o scutire de pedeapsă

17. Explică de ce nedreptăţile din lumea de astăzi nu intră deloc în contradicţie cu dreptatea lui Iehova.

17 Unii s-ar putea întreba: De vreme ce Iehova nu tolerează nedreptatea, cum se explică suferinţele şi practicile corupte atât de răspândite în lumea de azi? Aceste nedreptăţi nu vin în contradicţie cu justiţia lui Iehova. Multele nedreptăţi din lumea în care trăim sunt o consecinţă a păcatului pe care oamenii l-au moştenit de la Adam. Într-o lume în care oamenii au ales să umble pe propriile lor căi păcătoase, nedreptăţile sunt la ordinea zilei. Dar situaţia se va schimba în curând. — Deuteronomul 32:5.

18, 19. Ce anume demonstrează că Iehova nu-i va tolera la nesfârşit pe cei ce încalcă în mod deliberat legile sale drepte?

18 Deşi Iehova le arată multă îndurare celor ce se apropie de el cu sinceritate, el nu va tolera la nesfârşit o situaţie care dezonorează numele său sfânt (Psalmul 74:10, 22, 23). Dumnezeul dreptăţii nu se lasă batjocorit; el nu-i va scuti pe cei ce păcătuiesc cu voia de pedeapsa pe care o merită. Iehova este „un Dumnezeu îndurător şi binevoitor, încet la mânie şi abundent în bunătate iubitoare şi adevăr, . . . dar care, în nici un caz, nu va acorda scutire de pedeapsă“ (Exodul 34:6, 7NW). Loial principiului exprimat în aceste cuvinte, Iehova consideră uneori că e necesar să-i pedepsească pe cei ce încalcă în mod deliberat legile sale drepte.

19 Să luăm ca exemplu felul în care a tratat Dumnezeu Israelul antic. Chiar şi după ce s-au stabilit în Ţara Promisă, israeliţii s-au dovedit de nenumărate ori infideli. Deşi „L-au mâniat“ pe Iehova prin conduita lor păcătoasă, el nu i-a abandonat imediat (Psalmul 78:38–41). Dimpotrivă, plin de milă, el le-a dat multe ocazii să se schimbe. Iată cum i-a implorat el: „Nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi,  voi, casa lui Israel?“ (Ezechiel 33:11). Considerând preţioasă viaţa, Iehova şi-a trimis în repetate rânduri profeţii pentru ca poporul să se întoarcă de la căile lui rele. Însă, din cauza împietririi inimii lor, majoritatea israeliţilor nu au vrut să asculte şi să se căiască. În cele din urmă, de dragul numelui său sfânt şi pentru tot ce reprezintă acesta, Iehova i-a dat pe mâna duşmanilor lor. — Neemia 9:26–30.

20. a) Ce aflăm despre Iehova din modul în care a tratat el cu Israelul? b) De ce este leul un simbol potrivit al justiţiei lui Iehova?

20 Modul în care a tratat Iehova cu Israelul ne învaţă multe lucruri despre personalitatea Lui. Aflăm că Iehova vede totul, că el observă nedreptăţile şi că ceea ce vede îl întristează foarte mult (Proverbele 15:3). Totodată este încurajator să ştim că el caută să arate îndurare atunci când există un motiv pentru a acţiona astfel. Mai aflăm că el nu se pripeşte niciodată când face dreptate. Deoarece Iehova este îndelung-răbdător, mulţi oameni trag în mod greşit concluzia că el nu-i va pedepsi niciodată pe cei răi. Dar lucrurile nu stau câtuşi de puţin aşa, întrucât tot din modul în care a tratat Dumnezeu cu Israelul aflăm că răbdarea divină are limite. Iehova este ferm de partea dreptăţii. Spre deosebire de oameni, care deseori dau înapoi când trebuie să facă dreptate, lui Iehova nu-i lipseşte niciodată curajul să facă ce este drept.  În mod potrivit, leul *, ca simbol al dreptăţii neînfricate, este pus în legătură cu prezenţa lui Iehova şi cu tronul său (Ezechiel 1:10; Revelaţia 4:7). Din acest motiv putem fi siguri că el îşi va duce la îndeplinire promisiunea de a curăţa pământul de nedreptate. Într-adevăr, felul în care judecă el poate fi rezumat după cum urmează: fermitate când situaţia o cere, îndurare ori de câte ori este posibil. — 2 Petru 3:9.

Să ne apropiem de Dumnezeul dreptăţii

21. Cum ar trebui să ni-l imaginăm pe Iehova când medităm asupra modului în care exercită el dreptatea, şi de ce?

21 Când medităm asupra modului în care îşi exercită Iehova dreptatea, nu ar trebui să ne gândim la el ca la un judecător necruţător şi rigid, preocupat doar să-i pedepsească pe răufăcători. Dimpotrivă, ar trebui să ne gândim la el ca la un Tată iubitor, dar ferm, care îşi tratează întotdeauna copiii în cel mai bun mod cu putinţă. Fiind un Tată drept, Iehova echilibrează fermitatea faţă de ceea ce este drept cu compasiunea tandră faţă de copiii săi pământeşti, care au nevoie de ajutorul şi de iertarea sa. — Psalmul 103:10, 13.

22. În dreptatea sa, ce perspectivă a făcut posibilă Iehova pentru noi, şi de ce ne tratează el în acest fel?

22 Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru că justiţia divină înseamnă mult mai mult decât pedepsirea răufăcătorilor! În dreptatea sa, Iehova a făcut posibil ca noi să avem o perspectivă cu adevărat minunată: viaţă perfectă, fără sfârşit într-o lume în care „va locui dreptatea“ (2 Petru 3:13). Dumnezeu se poartă cu noi în felul acesta deoarece dreptatea sa caută mai degrabă motive pentru a salva, nu pentru a condamna. Într-adevăr, o mai bună înţelegere a naturii justiţiei lui Iehova ne va apropia de el! În capitolele următoare vom face o analiză mai detaliată a modului în care manifestă Iehova această minunată calitate.

^ par. 14 Deşi cuvântul ebraic pentru „orfan“ este de genul masculin, faptul acesta nu sugerează câtuşi de puţin o lipsă de interes faţă de fete. Iehova a inclus în Lege o dare de seamă privitoare la o hotărâre judecătorească ce garanta o moştenire pentru fetele orfane de tată ale lui Ţelofhad. Această prevedere a stabilit un precedent pentru susţinerea drepturilor fetelor orfane de tată. — Numeri 27:1–8.

^ par. 20 De remarcat că Iehova s-a asemănat cu un leu atunci când a pedepsit Israelul infidel. — Ieremia 25:38; Osea 5:14.