Neke ki te tumu manako rikiriki

JW Nuti

Tatau i te nuti ou i runga i te initaneti no te Au Kite o Iehova. Te vaira te au tauturu na te aronga karape o te ture e te media.

2022 Akakiteanga #3 a te Pupu Akaaere

Te oronga maira te Pupu Akaaere i te au ravenga tauturu kia akakoromaki i te au turanga taitaia mei te au tamaki e tupu nei i te tua Itinga o Europa.

2022 Akakiteanga #3 a te Pupu Akaaere

Te oronga maira te Pupu Akaaere i te au ravenga tauturu kia akakoromaki i te au turanga taitaia mei te au tamaki e tupu nei i te tua Itinga o Europa.

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #2 a te Pupu Akaaere

Akakite mai tetai o te Pupu Akaaere akapeea to tatou au taeake e te au tuaine te vai tiratiratu anga noatu te au timataanga.

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #1 a te Pupu Akaaere

Akamaroiroi te Pupu Akaaere ia tatou kia vai ara ua i te pae vaerua.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #10 a te Pupu Akaaere

Te oronga ra tetai taeake o te Pupu Akaaere i te au akakiteanga e te au ravenga no te taangaanga meitaki i to tatou taime.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #9 a te Pupu Akaaere

Oronga mai tetai o te Pupu Akaaere i te akamaroiroianga, e te au tupuanga te akamori akaou anga te au taeake i ko i te Are Uipaanga Patireia.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #8 a te Pupu Akaaere

Oronga tetai mema o te Pupu Akaaere i te au akakiteanga ou e te tia no te mataiti 2022.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #7 a te Pupu Akaaere

Te akamaroiroi maira tetai taeake o te Pupu Akaaere kia vai taokotai tatou.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #6 a te Pupu Akaaere

Akamaroiroi tetai o te Pupu Akaaere i te aronga ruaine e tetai akakiteanga no te angaanga patu are.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #5 a te Pupu Akaaere

Akakite tetai mema o te Pupu Akaaere i te au tuatua pumaana e te au tupuanga tei tauturu i te au ngutuare kia maroiroi noatu te maki mate.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #4 a te Pupu Akaaere

Akakite tetai o te Pupu Akaaere i te au tupuanga akamaroiroi tei akaari mai akapeea a Iehova i te tauturu anga kia ‘riro ia ratou te re’ noatu te au manamanata.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #3 a te Pupu Akaaere

Akakite mai te Pupu Akaaere i te au akakiteanga e te au tua, te akapapu anga i ta Iehova akameitakianga ki runga i ta tatou angaanga tutu aere i teia tuatau o te maki kino.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #2 a te Pupu Akaaere

Akakite mai tetai mema o te Pupu Akaaere i te au mea ou e te au tupuanga i Betela, tei akaari mai i ta Iehova akameitakianga noatu te maki mate.

NUTI I TE AO KATOA

2021 Akakiteanga #1 a te Pupu Akaaere

Akakite tetai mema o te Pupu Akaaere i te au tupuanga tei akaari mai i te puapinga tei rauka no ta tatou angaanga tutu aere noatu teia maki kino.

NUTI I TE AO KATOA

2020 Akakiteanga #9 a te Pupu Akaaere

Akamārama tetai mema o te Pupu Akaaere te tumu kia vai matakite e akapeea me paruru ia tatou mei te maki COVID-19.

NUTI I TE AO KATOA

2020 Akakiteanga #8 a te Pupu Akaaere

Akamārama tetai mema o te Pupu Akaaere akapeea te totou Pipiria te tauturu anga ia tatou kia akakoromaki i teia maki kino.