Ir al contenido

Ir al índice

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ) Marzo de 2014

Kay yachaqanapi yachakusunchej imaynatachus wajkunaj allinninkuta maskʼayta, imaynatachus kusisqa kayta ima. ¿Imaynatá machitu hermanosta chayri machitu tatasta qhawarisunman?

Mana creente familiaresninchejta yanapana

¿Imatá yachakusunman Jesusmanta? ¿Imaynatataj waj religionniyoj chayri Diospi mana creej familiaresta Diosta rejsinankupaj yanapankuman?

Wajkunaj allinninkuta maskʼana

Wajkunaj allinninkuta maskʼayta mana atillanchejchu, juchasapa kasqanchejrayku. Kay yachaqanaqa yanapawasunchej, sajra munayta reparanapaj, Biblia atipanapaj yanapayta atiwasqanchejta ima.

¿Imaynatá kusisqallapuni kasunman?

¿Imaraykutaj wakin kuti pisipaj qhawakunchej? Kay yachaqanaqa kusisqallapuni kanapaj Biblia yanapawasqanchejta rikuchishan.

Familiapi Diosta yupaychanapaj tantakuyta, ¿astawan kusikunapaj jina ruwayta atiwajchu?

Wakin suyuspi imaynatachus tatas familiapi Diosta yupaychanapaj tantakuyta ruwasqankuta qhawariy, jinamanta ichá qanpis chay tatas jina ruwawaj.

Machitu hermanosta jatunpaj qhawana

Jehová, ¿machitusta jatunpajchu qhawan? ¿Imaynatá machitusta wawasnin yanapankuman? ¿Imaynatá qotuchakuymanta hermanos machitusta jatunpaj qhawasqankuta rikuchinkuman?

Machitu tatasninchejta qhawana

Tatas, wawas ima “sajra pʼunchaykunapaj” wakichikuyta atinkuman. ¿Imaynatataj wakin chʼampaykunata atipasunman?

Nisqaykita ¿juntʼashankichu?

Cristianosqa nisqankuta juntʼananku tiyan, manataj arí nispa mana ninankuchu tiyan. ¿Mana juntʼayta atejtinkuri? Apóstol Pabloj kausayninmanta yachakunkuman.