Ir al contenido

Jehovaj Testigosnin

Quechua (Bolivia)
 • Rarotonga (Islas Cook): Jehovaj testigosnin invitarishanku tantakuyninkuman jamunanpaj

  Islas Cookmanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 14.974

  • Willajkuna: 195

  • Congregaciones: 3

  • Sapa 77 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa

 • Freetown (Sierra Leona): Jehovaj testigosnin temne parlaypi Diosta uyariy wiñay wiñaypajtaj kausanki folletowan willashanku

  Sierra Leona suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 6.592.102

  • Willajkuna: 2.214

  • Congregaciones: 39

  • Sapa 2.977 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa

 • Mostar (Bosnia-Herzegovina): Puente Viejo qayllanpi Jehovaj testigosnin ¿Maykʼajllapis ñakʼariy chinkanqachu? tratadowan willarishanku

  Bosnia-Herzegovina suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 3.810.000

  • Willajkuna: 1.160

  • Congregaciones: 16

  • Sapa 3.284 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa

 • El atolón de Tarawa (Kiribati): Jehovaj testigosnin Bibliamanta yachachishan

  Kiribati suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 114.405

  • Willajkuna: 146

  • Congregaciones: 4

  • Sapa Jehovaj testigon 784 runasman willamunan tiyan

KICHARIY

‘Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykuna jallpʼantinpi willakonqa’ (Mateo 24:14).

WISQʼAY

‘Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykuna jallpʼantinpi willakonqa’ (Mateo 24:14).

‘Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykuna jallpʼantinpi willakonqa’ (Mateo 24:14).

MOSOJ JALLPʼAPI KAUSAJKUNAPAJ DIOSPA PALABRAN (MATEO-APOCALIPSIS)

Internetnejta Bibliata leey

TORREMANTA QHAWAJ

6 kaj 2017 | Diosmanta uj sumaj regalo

Jehovaj Testigosnin ¿Pikunataj kayku?

Noqaykoqa, tukuy llajtasmanta kayku, tukuy laya parlayniyojtaj, chaywanpis kikin imasta ruwasqaykurayku ujchasqa kayku. Astawanpis, Jehová Diosta jatunchayta munayku, pimantachus Biblia parlan, tukuy imaj Ruwajnintaj. Cristo Jesús jina kausanaykupaj kallpachakuyku, Cristianos kasqaykutataj jatunpaj qhawayku. Bibliamanta, Diospa Reinonmanta ima runasman yachachinaykupajqa, sapa uj tiempochakuyku. Jehová Diosmanta, Reinonmanta ima parlarisqaykuraykutaj, Jehovaj Testigosnin sutiwan rejsisqa kayku.

Imastachus Internetpi churasqaykuta qhaway. Noqaykumanta, creenciasniykumanta ima astawan yachakuy.

 

Casarasqaspaj, tataspajwan

¿Imataj familia kusisqa kananpaj yanapanman?

Wakenqa yuyanku qolqeyoj kaspa kusisqa kausakunankuta, chaywanpis, ¿chay cheqachu?

Jovenespaj

¿Imaynatá tatasniywan parlariyman?

Ichapis wakin kutisqa, ni piwan parlayta munankichu. Ajina kajtin, ¿imaynatá tataykiwan, mamaykiwan parlariwaj?

Wawaspaj

Ima sajratapis ruwasojtinku sinchʼita sayay

Josemanta yachachoyqa qhatiykachasqa kajtinchej mayta yanapawasunman.

Mana pagaspalla Bibliamanta yachakuy

Maypichus, ima horatachus Bibliamanta yachakuyta munasqaykita ajllay.

Orqhosqayku videos

Diospi creeyta kallpachaj videosta rikunapaj.

¿Ima qolqewantaj Jallpʼantinpi Jehovaj testigosnin willanku?

Mana qolqeta nitaj diezmota mañaspa Jallpʼantinpi willashallaykupuni, ¿ima qolqewantaj chayta ruwashayku?

Jehovaj testigosninpata tantakuyninku

Qhawariy maypichus chantá imaynatachus tantakusqaykuta.

Ajllasqa publicaciones

Kunallanmanta, ajllasqa publicacionestawan qhaway.

Señas parlaypi videosta qhaway

Señas parlaypi videosnejta Bibliata estudiay.